Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

O nas

alt

Bibliograficzno-abstraktowa baza danych AGRO, będąca bazą o charakterze pełnotekstowym, została utworzona przez zespół autorski pracowników Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w styczniu 1993 roku.

Na dzień 24.03.2022 r. baza obejmuje opisy bibliograficzne artykułów z 1101 tytułów czasopism polskich, wydawanych w języku polskim i angielskim. Zakres tematyczny bazy to: nauki przyrodnicze i rolnicze oraz pokrewne, m. in.: weterynaria, gospodarka żywnościowa, gastronomia, ochrona środowiska, toksykologia, bromatologia, towaroznawstwo, agroturystyka, kultura fizyczna.

Zasięg chronologiczny bazy: od 1820 r. w przypadku niektórych tytułów (np. czasopismo „Sylwan”). Słowa kluczowe tworzone są w języku polskim i angielskim. W systemie tworzenia i zapewnienia funkcjonowania bazy AGRO stosuje się język informacyjno-wyszukiwawczy o wyspecjalizowanych funkcjach, umożliwiający odtwarzanie treści i wyszukiwanie dokumentów na zapytanie użytkownika. Słownictwo języka informacyjno-wyszukiwawczego tworzą wyrażenia zwane słowami kluczowymi, oparte na języku naturalnym. Słowniki słów kluczowych (polski i angielski) są uporządkowane alfabetycznie, nie zawierają synonimów, są słownikami kontrolowanymi i przyjaznymi dla użytkowników.

Na dzień 05.04.2023 r. baza zawiera 830 579 opisów bibliograficznych (rekordów bazy) oraz 101 690 pełnych tekstów artykułów (dostępnych lokalnie i na zewnętrznej witrynie WWW).

W dniu 21 września 2009 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie Projektu pt.: "Rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO w bazę bibliograficzno abstraktową z wykorzystaniem oprogramowania YADDA", pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Żbikowskiego - Dyrektora Departamentu Systemów Informatycznych a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, reprezentowanym przez JM Prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka - Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Panią Barbarę Gierszewską-Szrajber - Kwestora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projekt był realizowany w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2013 r., a całkowity koszt realizacji wyniósł 4 852 298,00 zł.

W latach 2014 - 2015 Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej realizowała Projekt pt.: Adaptacja metadanych AGRO do Polskiej Bibliografii Naukowej i POL-indexu. Nr umowy: POIG 02.03.02-30-006/13. Dofinansowanie wyniosło 3 287 216,00 zł.

W okresie od 01.08.2018 r. do 29.10.2021 r. Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej zrealizowała Projekt pt.: Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO. Nr umowy: POPC.02.03.01-00-0038/18 -00 Kwota dofinansowania: 7 442 980,00 zł, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 "E-administracja i otwarty rząd" Działanie nr 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego" Poddziałanie nr 2.3.1 "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)" Instytucja Finansująca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Baza AGRO, jako informator w postaci cyfrowej o zawartości polskich czasopism, dzięki zastosowaniu najnowszych technologii informatycznych, przyczynia się w dobie rozwijającego się intensywnie społeczeństwa informacyjnego do wzrostu znaczenia nauki w rozwoju gospodarczym, do wzrostu konkurencyjności polskiej nauki, a także zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw. System udostępniania informacji zawartych w bazie tworzy elektroniczną usługę publiczną na rzecz obywateli i przedsiębiorców. Zapewnia rozwój polskich zasobów cyfrowych w Internecie, które są istotne i znaczące dla polskiej nauki, gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości.

agro.icm.edu.pl

yadda.icm.edu.pl

Kontakt:
Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Witosa 45
61-693 Poznań

mgr Zofia Kasprzak

Oddział Informacji Naukowej UPP

JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.