PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 02[51-T.1] |
Tytuł artykułu

Polityka konkurencji na rynku produktów rolnych i żywnościowych

Warianty tytułu
EN
Competition policy on the agricultural and food markets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Praca poświęcona jest przedstawieniu polityki konkurencji Unii Europejskiej oraz analizie działań dostosowawczych, harmonizujących polskie ustawodawstwo antymonopolowe do wspólnotowego prawa ochrony konkurencji a także ilustracji, na wybranych przykładach, złożoności i uwarunkowań postępowań antymonopolowych w sprawach dotyczących agrobiznesu. Przedstawiono także stosowane reguły konkurencji dla europejskiego rynku rolnego. Polska polityka konkurencji w sferze agrobiznesu została dostosowana do zasad stosowanych w Unii Europejskiej. Skupia się na eliminacji porozumień antykonkurencyjnych i nadużywania pozycji dominującej na rynku, kontroli łączeń między firmami, warunków udzielania pomocy publicznej oraz liberalizacji sektorów monopolistycznych. Autorzy dochodzą do wniosku, że rozdrobnione rolnictwo w Polsce słabo jest chronione przed monopolistycznymi praktykami zagrażającymi z różnych sektorów jego otoczenia.
EN
The paper aims to present the European Union's competition policy. Moreover it analysis the adjustment and the harmonization of Polish anti-monopoly legislation to Community competition law as well as presents selected examples which illustrate the complexity and circumstances of antitrust proceedings in matters relating to agribusiness. The rules of competition for the European agricultural market are presented as well. Polish competition policy in the area of agro-business has been aligned to that of the European Union's law. It focuses on the elimination of anti-competitive agreements and abuse of dominant market position, the control of mergers between firms, the conditions for public aid and liberalization of monopolistic sectors. The authors come to the conclusion that the fragmented agriculture farm sector in Poland is barely protected from the threatening anti-trust policies in various sectors of its environment.
Słowa kluczowe
PL
Twórcy
autor
 • Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
autor
Bibliografia
 • 1. Adamowicz M., Król J, "Ochrona konkurencji a rynek rolny", Wyd. SGGW, Warszawa 1998
 • 2. Art. 48 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r.
 • 3. Art. 49 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r.
 • 4. Bellamy C., C.Child, Common Market Law of Competition, London, 1993 s. 21
 • 5. Cieśliński A,"Wspólnotowe prawo gospodarcze", Warszawa, 2003 s. 452
 • 6. Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004. Dz.Urz. WE L.24 z 29.01.2004
 • 7. Czechowski P., W. Ziętara: Konkurencja a regulacja w rolnictwie. Urząd Antymonopolowy, Warszawa 1995. s. 47-57, 66-68
 • 8. Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr. 244 poz. 2080
 • 9. Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.
 • 10. Dz. U. Nr 59, poz. 404, ze zm.
 • 11. Dz. Urz. WE C 321 E z 29 grudnia 2006 r„ s. 1.
 • 12. European Competition Network.
 • 13. Krasnodębska - Tomkiel Małgorzata, "Wspólnotowe prawo konkurencji. Skutki dla Polski", UOKiK, Warszawa, 2006, s.6
 • 14. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 26 z dnia 20 kwietnia 1962 roku. stosujące niektóre zasady konkurencji do produkcji i handlu produktami rolnymi (Dziennik Urzędowy nr L 030. 20/04/62 s. 0993) - tłumaczenie na język polski zamieszczono [w:] P. Czechowski, W. Ziętara: Konkurencja a regulacja w rolnictwie. Urząd Antymonopolowy, Warszawa 1995 s. 101 -104
 • 15. Czechowski P., Ziętara W.,: Konkurencja a regulacja w rolnictwie. Urząd Antymonopolowy, Warszawa 1995 s. 47-57, 66-68
 • 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. Nr 38, poz. 329, ze zm).
 • 17. Szpringer W.: Równość konkurencji w gospodarce rynkowej. Aspekty instytucjonalne. Dom Wydaw. Elipsa 1996, s. 164-172
 • 18. Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską Dz. Urz.WE 325 z 24.12.2002 r.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-3f64c9c0-f609-4e2d-8dad-80412a9c9374
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.