PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 541 | 2 |
Tytuł artykułu

Toksyczne metale w roślinach zebranych z terenu i okolicy giełdy samochodowej w Szczecinie-Płoni

Warianty tytułu
EN
Toxic metals in plants collected from the area and region of Szczecin-Plonia car stock market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania prowadzono w latach 2006 i 2007 na terenie giełdy samochodowej i w jej okolicy. W odległości 0, 50, 100, 300, 450, 500 i 2500 m od giełdy dokonano kontroli zawartości ołowiu, cynku, miedzi i żelaza w roślinności trawiastej, ziołach, chwastach i roślinach motylkowatych w sezonie wegetacyjnym. Zawartość tych pierwiastków w roślinach analizowano metodą ASA. Stwierdzono, że rośliny rosnące najbliżej giełdy charakteryzowały się w większości szkodliwą zawartością badanych pierwiastków. Dla większości próbek poziom ołowiu, miedzi i żelaza był najwyższy w roślinach zebranych w trzecim terminie. W drugim roku badań stwierdzono więcej ołowiu i żelaza w trawach i ziołach, w pozostałych roślinach zmiany zawartości tych pierwiastków w latach nie były ukierunkowane.
EN
The research was performed during 2006 and 2007 on the area and in the region of Szczecin-Płonia car stock market. The lead, zinc, copper and iron content was measured in grass plants, herbs, weeds, and Papilionaceous plants in vegetation period cultivated at the distance of 0, 50, 100, 300, 450, 500 and 2500 meters from the car stock market. The content of those elements in plants was analyzed with the ASA method. It was found that plants graving very close to the car stock market were characterized by a higher content of harmful microelements. The amount of lead, copper and iron was the highest in plants harvested in the third term. In the second year of the research more lead and iron in grass plants and herbs were found. In other tested plants the content of these elements varied in the years of study.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
541
Numer
2
Opis fizyczny
s.297-308,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
Bibliografia
 • Jabłońska M., Pięta M., Jainta E. 2007. Zawartość Pb, Zn, Cd, Fe i Mn w opadzie atmosferycznym w wybranych miejscowościach województwa śląskiego. Ochr. Środ. Zas. Nat. 31: 311-316.
 • Jagiełło A., Bożym M., Wacławek W. 2003. Zawartość metali ciężkich w glebie i roślinach dziko rosnących usytuowanych przy trasach komunikacyjnych Opola. Ekol. Tech. 11(2): 20-24.
 • Jarosz W. 1994. Zanieczyszczenie metalami ciężkimi traw rosnących na obrzeżach dróg. Medycyna Wet. 50(1): 23-36.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H. 1993. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN Warszawa: 398 ss.
 • Kaniuczak J., Trąba Cz., Godzisz J. 2003. Zawartość ołowiu i kadmu w glebach i roślinach przy wybranych szlakach komunikacyjnych regionu zamojskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 421a: 361-365.
 • Koszelnik-Leszek A., Wall Ł. 2005. Zawartość wybranych metali ciężkich w glebie i roślinach występujących na zwałowisku odpadów pohutniczych w Siechnicach. Ochr. Środ. Zas. Nat. T. 3: 298-304.
 • Kusza G. 2007. Wpływ wybranych zakładów przemysłowych na wzrost zawartości metali ciężkich w glebach terenów przyległych. Ochr. Środ. Zas. Nat. 31: 110-114.
 • Lipiec A., Matras J. 2000. Zawartość ołowiu i kadmu w roślinności z trwałych użytków zielonych położonych w sąsiedztwie drogi Lublin-Warszawa. Materiały seminaryjne IMUZ 45: 95-99.
 • Maciejewska M. 2004. Zawartość Pb, Cu, Zn, Fe w runi łąkowej z terenów narażonych na wpływ lokalnego przemysłu i składowisk odpadów w gminie Gryfino. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 242(98): 81-86.
 • Maciejewska M., Wybieralski J. 2007. Zanieczyszczenia ołowiem gleby, roślin oraz wód Radwi i Parsęty w Karlinie. Ekol. Tech. 4(89): 139-145.
 • Maciejewska M., Wybieralski J., Brzostowska-Żelechowska D. 2007a. Zawartość metali ciężkich (Pb, Cu, Zn, Fe) w roślinach zebranych w pobliżu parkingów i wybranych tras turystycznych na Szlaku Piastowskim po Wielkopolsce. Ochr. Środ. Zas. Nat. 31: 271-277.
 • Maciejewska M., Wybieralski J., Gibczyńska M., Jurgiel-Małecka G. 2007b. Metale ciężkie w popularnych trawach, ziołach i roślinach motylkowatych rosnących wzdłuż dróg lokalnych Nr 10 i 24 na trasie Szczecin-Poznań. Ekol. Tech. 2(87): 55-63.
 • Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Wyd. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa: 334 ss.
 • Pieńkowski A. 1997. Samochody dostawcze na giełdzie. Tech. Roln. 46(6): 23.
 • Pieńkowski A. 2003. Kupowanie na giełdzie w Słomczynie. Tech. Roln. 53(6): 7.
 • Smołka-Danielowska D. 2007. REE w popiołach lotnych powstałych w procesie spalania węgla kamiennego w Elektrowniach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Ochr. Środ. Zas. Nat. 32: 190-195.
 • Szczepocka A., Dmochowski D., Wilczyńska J. 2005. Metale ciężkie w glebach obiektów infrastruktury drogowej na przykładzie giełd samochodowych (ze szczególnym uwzględnieniem giełdy samochodowej w Słomczynie). Ochr. Środ. Zas. Nat. 3: 89-93.
 • Szczepocka A., Dmochowski D., Prędecka A., Pawlak A. 2007. Wpływ infrastruktury drogowej na zanieczyszczenie gleb WWA i substancjami ropopochodnymi na przykładzie giełdy samochodowej w Słomczynie. Ochr. Środ. Zas. Nat. 31: 149-153.
 • Trzaskoś M., Dzida M. 1995. Metale ciężkie w glebach na łąkowo-pastwiskowych terenach przyległych do autostrady. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 421a: 361-365.
 • Wierzchowska-Renke 1998. Metale ciężkie w roślinach rosnących na przydrożach. Chem. Inż. Ekol. 6(9): 105-111.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-3cc8c090-b53d-4062-b113-b8f869ec99d2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.