PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 21 | 1 |
Tytuł artykułu

Wykorzystanie biokatalizatorów w procesie przeestryfikowania enzymatycznego

Warianty tytułu
EN
Exploitation of enzymes in enzymatic interesterification
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę biokatalizatorów z uwzględnieniem ich własności w procesie przeestryfikowania. Zaprezentowano niektóre możliwości otrzymywania modyfikowanych produktów tłuszczowych metodą przeestryfikowania enzymatycznego. Przedstawiono zalety i wady modyfikacji enzymatycznej tłuszczów.
EN
Characteristic of biocatalysts with their properties during interesterification was presented in this paper. Some possi­bilities of receiving modified fats during interesterification were given. Advantages and disadvantages of enzymatic modification were shown too.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
21
Numer
1
Opis fizyczny
s.66-70,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Wydział Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa, Politechnika Radomska, Radom
autor
Bibliografia
 • [1] Adlercreutz p., Bloomer s., Mattiasson b. 1991. Trigliceride interesterification by lipases. Biocatalists, 5, 145-162.
 • [2] Antczak t., Graczyk j. 2002. Lipazy: źródła, struktu­ra i właściwości katalityczne. Biotechnologia, 2 (57), 130-145.
 • [3] Brady l., Brzozowski a. m., Derewenda z. s., Dodson e., Dodson g., Tolley s., Turkenburg j. p., Christiansen l., Huge-Jensen b., Norskow l., Thim l., Menge u. 1990. A serine protease triad forms the catalytic centre of a triacylglycerol lipase. Nature, 343, 767-770.
 • [4] Bryś j., Kowalska m., Wirkowska m., Kowalski b. 2005 The properties of enzymatically interesterified milkfat. Folia Univ. Agric. Stetin, Scientia Alimentaria, 246, 4, 23-32.
 • [5] Bryś j., Wirkowska m., Ratusz k., Kowalski b. 2006. Zastosowanie enzymu niespecyficznego do mo­dyfikacji właściwości mieszanin tłuszczu mlekowego. Tłuszcze Jadalne, /, XLI,123- 137.
 • [6] Bryś j., Wirkowska m. 2010. Znaczenie struktury triacylogliceroli w projektowaniu lipidów strukturyzowanych. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, Tom 20/37, 2, 86-89.
 • [7] Desnuelle p. 1972. The lipases. In: The Enzymes (Boyer P. D. eds.). Academic Press, New York 1972.
 • [8] Gunstone f. d. 1994. Marine oils: fish and whale oils. In: The Lipid Handbook (Gunstone F. D., Harwood J. L., Padley F. D. eds.). Chapman and Hall, London.
 • [9] http://www.oiltek.com.my/products.html.
 • [10] Iwasaki y., Yamane t. 2000. Enzymatic synthesis of structured lipids. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 10, 129-140.
 • [11] Karlson p. 1987. Zarys biochemii, część I, Warszawa. PWN.
 • [12] Kołakowski e., Bednarski w., Bielecki s. 2005. (pod redakcją). Enzymatyczna modyfikacja składników żywności. Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, 241-274, 275-294.
 • [13] Kowalska m., Bekas w., Gruczyńska e., Kowalski b. 2005. Modification of Beef Tallow fractions by Che­mical and Enzymatic Interesterification with Sunflower Oil". Journal of Food Technology, 3(3), 404-409.
 • [14] Kowalska M., Bryś J., Żbikowska A., Kowalski B. 2005. Przeestryfikowanie mieszanin frakcji łoju wołowego i oleju rzepakowego. Żywność Nauka Technologia Jakość, Supl. 2, 43, 97-113.
 • [15] Kowalska M., Kowalski B., Bekas W., Stępniak S. 2005. Modification of Beef Tallow Stearin and Olein by Chemical and Enzymatic Interesterification with Soy­bean Oil. Journal of Food Technology, 3, 2: 247-254.
 • [16] Kowalska M., Żbikowska A., Kowalski B., Krygier K 2008. Modyfikacje tłuszczów przeestryfikowanie i inne metody. Przemysł Spożywczy, 62, (10), 40-43.
 • [17] Kowalski B., Tarnowska K., Gruczyńska E., Bekas W. 2004. Chemical and Enzymatic Interesterification of Beef Tallow and Rapeseed Oil Blend with Low Content of Tallow. J. Oleo Sci.,53, 479-488.
 • [18] Lai O.M., Ghazali H.M., Cho F., Chong C.L. 2000. Enzymatic transesterification of palm stearin: anhydrous milk fat mixtures using 1,3-specific and nonspecific lipases. Food Chemistry, 70, 221-225.
 • [19] Ledóchowska E., Kurzyńska A. 1995. Wpływ ilości wody obecnej w enzymie na proces enzymatycznego przeestryfikowania tłuszczów. Tłuszcze Jadalne, 30 (4), 159-163.
 • [20] Ledóchowska E. 1999. Wybrane aspekty enzymatycz­nego przeestryfikowania triacylogliceroli. Wydawnictwa Naukowe Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 1-81.
 • [21] Ledóchowska L., Krystian K 2006. Otrzymywanie strukturyzowanych lipidów wzbogaconych w kwas ka- prylowy. Tłuszcze Jadalne, XLI, 161-167.
 • [22] Leman J. 1993. Strukturyzowane lipidy, niekonwencjo­nalne tłuszcze przyszłości. Przemysł Spożywczy, 66, 45-47.
 • [23] Liu K J., Chang H-M., Liu K-M. 2007. Enzymatic synthesis of cocoa butter analog through interesterification of lard and tristearin in supercritical carbon dioxide by lipase. Food Chemistry, 100, 1303-1311.
 • [24] Macrae A. R. 1983. Lipase-catalyzed interesterifica­tion of oils and fats. J. Am. Oil Chem. Soc., 60, 243 A-246 A.
 • [25] Marangoni A.G., Rousseau D. 1995. Engineering triacylglycerols: The role of interesterification. Trends in Food Science and Technology, 6, 329-335.
 • [26] Olempska-Beer Z.S., Merker R.I., Ditto M.D., Dinovi M.J. 2006. Food-processing enzymes from recombinant microorganisms - a review. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 45, 144-158.
 • [27] Petersen S.B., Drablos F. 1994. A sequence analysis of lipases, esterases and related proteins. in: Woolley P., Petersen S.B. (Ed): Lipases, their structures, bioche­mistry and application. Cambridge University Press. Cambridge, 23-48.
 • [28] Płatek T., Węgrowski J. 2010. Wykorzystanie enzy­mów w procesie rafinacji olejów roślinnych. Tłuszcze Jadalne, 45, (1-2), 73-86.
 • [29] Ptasznik S. 2000. Przeestryfikowanie chemiczne jako sposób modyfikacji tłuszczów mieszanych. Tłuszcze Jadalne, 35, 1-2, 52-56.
 • [30] Roy S. S., Bhattacharyya D. K. 1993. Distinction between enzymically and chemically catalyzed intere­sterification. J.Am.Oil Chem. Soc, 70, 1293-1294.
 • [31] Schmidt-Dannert C. 1999. Recombinant microbial lipases for biotechnological applications. Bioorganic and Medicinal Chemistry, 7, 2123-2130.
 • [32] Schrag J. D., Li Y., Wu S., Cygler M. 1991. Ser-His- -Glu triad forms the catalytic site of the lipase from Geotrichum candidum. Nature, 351, 761-764.
 • [33] Stadler P., Kovac A., Paltauf F. 1995. Understanding lipase action and selectivity. Croatica Chemica Acta, 68 (3), 649-674.
 • [34] Stamatis H., Xenakis A., Provelegiou M., Kolisis F. N. 1993. Esterification reactions catalyzed by lipases in microemulsions: the role of enzyme location in relation to its selectivity. Biotechnology and Bioengineering, 42, 103-110.
 • [35] Svendsen A. 1994. Sequence comparison within the lipase family. in: Woolley P., Petersen S.B. (Ed): Lipases, their structure, biochemistry and application. Cambridge University Press. Cambridge, 1-21.
 • [36] Tarnowska K 2002. Wpływ warunków reakcji na właściwości fizyczne i chemiczne enzymatycznie prze- estryfikowanych tłuszczów. Praca doktorska, Wydział Technologii Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1-147.
 • [37] Wang H-X., Wu H., Ho Ch-T., Wenig X-Ch. 2006. Cocoa butter equivalent from enzymatic interesterifi­cation of tea seed oil and fatty acid methyl esters. Food chemistry, 97, 661-665.
 • [38] Winkler F. K., D'Arcy A., Hunziker W. 1990. Struc­ture of human pancreatic lipase. Nature, 343, 771-774.
 • [39] Yamane T. 1987. Enzyme technology for the lipids industry; An engineering overview. J. Am. Oil Chem. Soc., 64, 1657-1662.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-3537a02c-8c9b-45fc-8fae-7559fe6f9b1c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.