PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2015 | 11 |

Tytuł artykułu

Uwarunkowania hodowli siewek drzew leśnych metodami in vitro

Warianty tytułu

EN
Conditions for growing in vitro forest tree seedlings

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Hodowla in vitro drzew leśnych stwarza wiele możliwości i jest propagowana na całym świecie, uzależniona jest jednak od wielu czynników, które mają wpływ na jej efektywność. Podstawowe metody, których efektem jest uzyskanie sadzonek drzew, tj. metoda somatycznej embriogenezy i organogenezy, muszą być opracowane dla każdego gatunku indywidualnie, aby współczynnik mikrorozmnażania był zadowalający. Do podstawowych uwarunkowań hodowli, dzięki której możemy uzyskać in vitro siewki drzew na skalę komercyjną, należy zaliczyć nie tylko opracowanie zoptymalizowanych pożywek, których skład jest bardzo istotny dla prawidłowego przebiegu wszystkich etapów hodowli, ale również inne czynniki determinujące hodowlę in vitro oraz trudności podczas jej przebiegu. Należą do nich m.in.: rzadki okres obradzania drzew, szczególne narażenie materiału roślinnego pochodzącego z lasu na porażenia grzybowe, flzjologiczne anomalia eksplantatów zapoczątkowujących hodowlę, trudności w natrafieniu na genotypy roślin o wysokim potencjale regeneracyjnym, produkowanie przez tkanki roślinne uciążliwych fenoli podczas hodowli in vitro, trudna aklimatyzacja siewek do warunków zewnętrznych, ograniczenia czasowe.
EN
Reproduction of trees by in vitro method provides many opportunities and it is propagated worldwide, but it depends on a number of factors which affect its effectiveness. Basic methods for obtaining cuttings, i.e. somatic embryogenesis and organogenesis should be developed separately for each species to provide a satisfactory reproduction rate. Basic conditions to be met for obtaining in vitro cuttings on the commercial scale include development of optimized nutrient media because the composition of the media affects all stages of the growth. There are also other factors affecting in vitro reproduction and encountered difficulties. They include such factors as rare fructification and exposure of seeds from the forest to fungal infections, physiological irregularities of specimens starting the reproduction, difficulties in seeking plants with genotypes having high regenerative potential, production of phenols by plant tissues in in vitro conditions, difficult acclimation of cuttings and time limits.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Numer

11

Opis fizyczny

s.14-16,fot.,bibliogr.

Twórcy

 • Zakład Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew, Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych, Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków

Bibliografia

 • [ I ] S. Sakila, M.B. Ahmed, U.K. Roy, M.K. Biswas, R. Karim, M.A. Razvy, M. Hossain, R. Islam, A. Hoque, 2007. Micropropagation of Strawberry (Fragaria X ananassa Duch.) A Newly Introduced Crop in Bangladesh. American-Eurasian Journal of Scientific Research. 2 (2): 151-154.
 • [2]M.G. Ostrolucka, G. Libiakova, E. Ondrušková, A. Gajdošová, 2004. In vitro propagation ofVac-cinium species. Acta Universitatis Latviensis, Biology. 676:207-212.
 • [3]O. Grange, H. Bärtschi, G. Gay, 1997. Effect of the ectomycorrhizal fungus Hebeloma cylin-drosporum on in vitro rooting of micropropa-gated cuttings of arbuscular mycorrhiza-forming Prunus avium and Prunus cerasus. Trees. 12: 49-56.
 • [4]K. Szczygieł, 2005. Somatyczna embriogeneza alternatywny sposób uzyskiwania wyslekcjo-nowanego materiału sadzeniowego gatunków drzew iglastych. Leśne Prace Badawcze. 3: 71-92.
 • [5]K. Szczygieł, T. Wojda, 2008. Mikrorozmnażanie czereśni ptasiej (Prunus avium L.) i jej plantacyjna uprawa we Włoszech. Leśne Prace Badawcze. 69: 72-75.
 • [6]T. Hazubska-Przybył, E. Ratajczak, E.M. Kalemba, K. Bojarczuk, 2013. Growth regulators and guaiacol peroxidase activity during the induction phase of somatic embryogenesis in Picea species. Dendrobiology. 69: 77-86.
 • [7]K. Nawrot-Chorabik, 2008. Embryogenic callus induction and differentiation in silver fir (Abies alba Mill.) tissue culture. Dendrobiology. 59: 31-40.
 • [8]K. Nawrot-Chorabik, 2012. Somatic embryogenesis in forest plants. Book ed. by Ken-ichi Sato, Embryogenesis, InTech. 20: 423-446.
 • [9]J.-W. Wang, M.Y. Park, L.-J. Wang, Y. Koo, X.-Y. Chen, D. Weigel, R.S. Poethig, 2011. MiRNA Control of Vegetative Phase Change in Trees. PLOS Genet 7(2):el002012. doi:10.1371/jour-nal.pgen. 1002012.
 • [ 10] V. Chalupa, 1993. Vegetative propagation of oak (Quercus robur and Q. petraea) by cutting and tissue culture. [W:] Annales des sciences for-estiěres. Vol. 50. No. Supplement. EDP Sciences.
 • [11] V. Chalupa, 1995. Somatic embryogenesis in birch (Betulapendula Roth.). [W:] Somatic Embryogenesis in Woody Plants. Springer Netherlands, pp. 137-151.
 • [ 12] V. Chalupa, 1981. In vitro propagation of birch (Betula verrucosa Ehrh.). Biologia Plantarum. 23(6): 472-474.
 • [13]A. Viherä-Aarnio, P. Veiling, 2001. Micropropa-gated silver birches (Betula pendula) in the Field Performance and Clonal Differences. Silva Fennica. 35(4): 385^101.
 • [14]F.J. Vieitez, A. Ballester, A.M. Vieitez, 1992. Somatic embryogenesis and plantlet regeneration from cell suspension cultures of Fagus sylvatica L. Plant cell reports. 11(12), 609-613.
 • [15]G. Naujoks, 2001. Investigations on somatic em-brvogenesisrancisco of beech (Fagus sylvatica L.). Poster at the Xth International Conference on Plant Embryology - From Gametes to Embryos. Vol. 5. No. 8.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-fc56cd83-8efa-4a03-9164-ebb7da5cde47
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.