PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 535 |
Tytuł artykułu

Jakość stanu fizycznego zerodowanej gleby płowej nawożonej węglem brunatnym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Physical quality of eroded luvisol fertilized with the lignite
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W doświadczeniu polowym badano bezpośredni wpływ nawożenia węglem brunatnym w dwóch dawkach (10 i 20 Mg∙ha-1) na właściwości wodne i powietrzne zerodowanej gleby płowej typowej wytworzonej z lessu. Wyniki wykazały, że zastosowanie węgla brunatnego istotnie zmniejszyło gęstość gleby, istotnie zwiększyło wilgotność aktualną, pełną pojemność wodną, przewodnictwo wodne nasycone, porowatość ogólną, zawartość makroporów i przepuszczalność powietrzną gleby w powierzchniowej warstwie (0-10 cm) gleby zerodowanej. Węgiel brunatny nie zmienił istotnie polowej pojemności wodnej i retencji wody użytecznej dla roślin. Zawartość mezoporów glebowych o średnicy 0,2-20 μm pod wpływem węgla brunatnego istotnie zmniejszyła się, a zawartość mikroporów <0,2 μm zwiększyła się. Wartości wskaźnika jakości stanu fizycznego gleby S według Dextera w glebie nawożonej węglem brunatnym były podobne do wartości w obiektach kontrolnych.
EN
Immediate effect of lignite in two doses (10 and 20 Mg∙ha-1) on soil aggregation, aggregate water stability and water-air properties of Haplic Luvisol developed from loess, subjected to surface water erosion, was investigated in a field experiment. The results obtained prove that the application of brown coal significantly decreased dry bulk density, significantly increased actual moisture content, maximum water capacity, saturated hydraulic conductivity, total porosity, content of macropores and air permeability in surface layer (0-10 cm) of eroded soil. Lignite exert a non-significant effect on field moisture capacity and retention of water useful for plants. Content of mezopores of 0.2-20 μm in fertilized soil significantly decreased, and the content of micropores <0.2 μm significantly increased. The values of soil physical quality index S according to Dexter in soil fertilized with lignite were similar to values on control objects.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
535
Opis fizyczny
s.305-312,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Arriaga F.J., Lowery B. 2003. Soil physical properties and crop productivity of an eroded soil amended with cattle manure. Soil Sci. 168: 888-899.
 • Bhogal A., Nicholson F.A., Chambers B.J. 2009. Organic carbon additions: effects on soil bio-physical and physico-chemical properties. Europ. J. Soil Sci. 60: 276-286.
 • Celik I., Ortas I., Kilic S. 2004. Effects of compost, mycorrhiza, manure and fertilizer on some physical properties of a Chromoxerert soil. Soil Till. Res. 78: 59-67.
 • Dexter A.R. 2004. Soil physical quality. Part I. Theory, effects of soil texture, density, and organic matter, and effects on root growth. Geoderma 120: 201-214.
 • Kalembasa S., Tengler S. 2004. Wykorzystanie węgla brunatnego w nawożeniu i ochronie środowiska. Monografie AP w Siedlcach 52: 175 ss.
 • Karlen D.L., Mausbach M.J., Doran J.W., Cline R.G., Harris R.F., Schuman G.E. 1997. Soil quality: a concept, definition, and framework for evaluation. Soil Sci. Soc. Am. J. 61: 4-10.
 • Maciejewska A. 1994. Badanie właściwości i żyzności gleby piaszczystej po zastosowaniu niekonwencjonalnego nawozu otrzymanego z węgla brunatnego. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 56, Suppl. D: 67 ss.
 • Maciejewska A., Kwiatkowska J. 1998. Wpływ nawozu organiczno-mineralnego na właściwości powietrzno-wodne gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 455: 17-22.
 • Mualem Y. 1986. Hydraulic conductivity of unsaturated soils: prediction, and formulas. w: Methods of soil analysis. Part 1. Physical and mineralogical methods (red. A. Klute), 2 wydanie, Am. Soc. Agron. Monograph 9: 799-823.
 • Olness A., Clapp C.E., Liu R., Palazzo A.J. 1998. Biosolids and their effects on soil properties, w: Handbook of soil conditioners. (A. Wallace, R.E. Terry - red.), Marcel Dekker, New York: 141-165.
 • Paluszek J., Żembrowski W. 2008. Ulepszanie gleb ulegających erozji w krajobrazie lessowym. Acta Agrophysica, Rozpr. i Monogr. 164: 1-160.
 • PGE KWB Bełchatów S.A. 2005. Eko-lignite - ekopreparat wzbogacający glebę. <http://www.kwbbelchatow.bot.pl>.
 • PTG 1989. Systematyka gleb Polski. Wydanie 4, Rocz. Glebozn. 40(3/4): 150 ss.
 • Sharma P.P. 1993. Water retention by soils containing coal. Soil Sci. Soc. Am. J. 57: 311-316.
 • Shukla M.K., Lal R. 2005. Erosional effects on soil physical properties in an on-farm study on Alfisols in West Central Ohio. Soil Sci. 170: 445-456.
 • van Genuchten M.T. 1980. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 44: 892-898.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-fb995f64-8688-4e9e-99ce-7eaf9cc1b546
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.