PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 101 |
Tytuł artykułu

Ocena zdolności do rozmnażania generatywnego i wegetatywnego nawłoci występujących w południowo-zachodniej Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Evaluation of ability for generative and vegetative reproduction of goldenrods occurred in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza zdolności rozmnażania generatywnego i wegetatywnego nawłoci. Doświadczenia obejmowały określenie siły i energii kiełkowania nasion oraz zdolności do rozmnażania wegetatywnego. Przy analizie zdolności kiełkowania nasion badano wpływ takich czynników jak: zróżnicowanie gatunkowe, zróżnicowanie pomiędzy populacjami w obrębie ga¬tunku, wiek nasion, termin siewu oraz typ podłoża. Porównano także liczbę pędów otrzymanych z jednej rośliny, wysokość roślin i procent roślin kwitnących otrzymanych z rozmnażania wegeta¬tywnego i generatywnego. Pomiary wykonano po 2 sezonach wegetacyjnych. Taksonem, który charakteryzuje się największą liczbą skiełkowanych nasion we wszystkich analizowanych terminach oraz warunkach kiełkowania, jest solidago canadensis. Najsłabiej kieł¬kują nasiona s. virgaurea, u tego gatunku stwierdzono również najwięcej nasion zaatakowanych przez patogeny grzybowe. U wszystkich gatunków nawłoci istotny spadek zdolności kiełkowa¬nia zaobserwowano już po pierwszym roku przechowywania nasion. Odnotowano istotny wzrost zdolności kiełkowania nasion s. graminifolia w ciągu ostatnich 6 lat. s. graminifolia wytworzyła także najwięcej potomnych pędów, średnio 8 pędów z 1 sadzonki. Gatunek ten charakteryzuje się również największym procentem kwitnących roślin.
EN
The subject of this paper is to present relationships between reproduction ways and areas of occur¬rence of individual Solidago taxa. The experiment included to the term energy and power of germi¬nation of seeds and vegetative propagation ability of goldenrods taxa. In analysis the germination of seeds there were examined: the time elapsed since the collection of seeds, the term of sowing and substrate on percentage of germinated seeds. The number of shoots received from one plant shoot's height and percent of flowering plants obtained from vegetative and generative reproduction after two vegetation seasons. Taxon, which characterized of the highest number of germinated seeds in all analyzed terms and conditions is Solidago canadensis. The least germination ability was observed in S. virgaurea seeds, this species had also the most seeds attacked by fungal pathogens. There was a significant increase in germination if seeds of S. graminifolia in last 6 years. The most shoots out of one plant after two vegetation seasons produced S. graminifolia. This species characterized also the highest percent of flowering plants. The significant decrease of the seeds germination were observed for all Solidago species after first year of storage the seeds. Presented results confirm the thesis, that the potential range of the North American goldenrods in Europe is much larger than the actual. This refers mainly to S. graminifolia, what species is in the adaptation phase (lag phase) or its range is limited by other factors than climate.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
101
Opis fizyczny
s.103-12,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
Bibliografia
 • Blossey B., Noetzold R., 1995. Evolution of increased competitive ability in invasive nonindigeno- us plants: a hypotesis. Journal of Ecology, 83: 887-889.
 • Chytry M., Pysek P., Wild J., Pino J., Maskell L.C., Vila M., 2009. European map of alien plant invasions based on the quantitative assessment across habitats. Diversity and Distributions, 15: 98-107.
 • Chytry M., Pysek P., Tichy L., Knollova I., Danihelka J., 2005. Invasions by alien plants in the Czech Republic: a quantitative assessnent accross habitats. Preslia, 77: 339-354.
 • Dajdok Z., Nowak A., 2007. solidago graminifolia in Poland: spread and habitat preferences, [in:] Plant Invasions: Human perception, ecological impacts and management, Tokarska-Guzik B., Brock J.H., Brundu G., Child, L., Daehler C.C., Pysek P. (red.) 101-116. Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands.
 • Dąbrowski P., Pawluśkiewicz B., 2011. Wpływ warstwy wierzchniej podłoża o różnej zawarto¬ści piasku na rozwój wybranych odmian Lolium perenne L. Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 51: 27-35.
 • Domaradzki M., Korpal W., 2009. Analiza kiełkowania nasion otoczkowanych rzodkiewki z zasto-sowaniem czterech wybranych rodzajów podłoża Inż. Rol., 2(111): 27-33.
 • Falińska K., Jankowska-Błaszczuk M., Szydłowska J. 1994. Bank nasion w glebie a dynamika roślinności. Wiad. Bot., 38(1/2): 35-46.
 • Guzikowa M., Maycock P.F., 1986. The invasion and expansion of three North American spaecies of goldenrod (solidago canadensis L. sensu lato, s. gigantea Ait. and s. graminifolia (L.) Sa- lisb. in Poland. Acta Soc. Bot. Pol., 55(3): 367-384.
 • Hitchmough J., de la Fleur M., Findlay C. 2004. Establishing North American prairie vegetation in urban parks in northern England. Part 1. Effect of sowing season, sowing rate and soil type, Landscape and Urban Planning, 66: 75-90.
 • Lambdon P.W., Pysek P., Basnou C., Hejda M., Arianoutsou M., Essl F., Jarosik V., Pergl J., Winter M., Anastasiu P., Andriopoulos P., Bazos I., Brundu J., Celesti-Grapow L., Chassot P., Delipetrou P., Josefsson M., Kark S., Klotz S., Kokkoris Y., Kühn I., Marchante H., Perglova I., Pino J., Vila M., Zikos A., Roy D., Hulme P., 2008. Alien flora of Europae: species diversity, temporal trends, geographical patterns and reserch needs. Preslia, 80:101-149.
 • Moravcova L., Pysek P., Jarosik V., Havlickova V., Zakravsky P., 2010. Reproductive characteristic of neophytes in the Czech Republic: traits of invasive and non-invasive species. Preslia, 82: 365-390.
 • Pysek P., 1998. Alien and native species in Central European urban floras: a quantitative compari¬son. Journal of Biogeography, 25: 155-163.
 • Pysek P., Richardson D.M., 2008. Invasive Plants, [w:] Ecological Engineering. S.E. Jorgensen, B.D. Fath (red.) Vol. [3] of Encyclopedia of Ecology: 2011-2020. Oxford: Elsevier.
 • Radosevich S., Holt J., Ghersa C. 1997. Weed ecology: implications for management. John Wiley and Sons, Inc.
 • Rutkowski L., 2006. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa.
 • Shea K., Chesson P. 2002. Community ecology theory as a framework for biological invasions. Trends in Ecology and Evolution, 17: 170-176.
 • Simpson R.L., Allessio Leck M., Parker V.T., 1989. Seed Banks: General Concepts and Methodo-logical Issues, [w:] Ecology of Soil Seed Banks, Allessio Leck M., Parker V.T., Simpson R.L. (red.), Academic Press, Inc.: 3-8.
 • Szymura M., Wolski K., 2006. Zmiany krajobrazu pod wpływem ekspansywnych bylin północno-amerykańskich z rodzaju Solidago L. Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe, Proble¬my Ekologii Krajobrazu, Warszawa, tom XVI/1: 451-460.
 • Tokarska-Guzik B., 2003. The expansion of some alien plant species (neophytes) in Poland, [in:] Child L.E., Brock J.H., Brundu G., Prach K., Pysek P., Wade P.M., Wiliamson M. (red.), Plant Invasions: Ecological Treats and Management Solutions. Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands: 147-167.
 • Weber E., 2000. Biological flora of Central Europe: Solidago altissima L. Flora, 195: 123-134.
 • Wilson R.G. 1988. Biology of weed seeds in the soil. [in:] Weed Management in Agroecosystems: Ecological Approaches, Altieri M.A., Liebman M. (ed.), CRC Press, Inc., 3: 25-39
Uwagi
PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-fa651f24-fba3-4c2c-8ec3-895e0e550f48
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.