PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 68 | 2 |
Tytuł artykułu

Dietary fiber sources consumption and overweight among Polish male students. A cross-sectional study

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. There has been an increase in the prevalence of overweight and obesity in adolescents and young adults, especially in men than women. Many adolescents have a sedentary lifestyle and consume more processed, low-fiber foods. Objective. The aim of this study was to assess the frequency of fiber intake and its selected dietary source consumption in relation to the overweight among Polish male students. Material and Methods. This cross-sectional study involved 1,233 male students aged 13.0-24.9 years from northern, eastern and central Poland. The respondents completed a self-administered Block Screening Questionnaire for Fruit/Vegetable/ Fiber Intake and measurements of their body mass and height were performed. The overweight and obesity prevalence was assessed using international standards. Results. The most frequently consumed foods by students included: white bread and potatoes, fruit and fruit or vegetable juices. The odds of overweight (including obesity) were lower from 28% (OR=0.72; 95%CI:0.56-0.93) to 31% (OR=0.69; 95%CI:0.50-0.95) with a daily consumption of white bread compared to non-daily consumption of white bread. Consumption ≥4 times/week of prepared vegetables (cooked, preserved or marinated) was associated with 51% lower odds of overweight (OR=0.49; 95%CI:0.27-0.97) compared to consumption less than 4 times/week of these foods. The odds of overweight for the level of fiber intake was insignificant. Conclusions. This study provides surprising insights regarding high-fiber and low-fiber food consumption and overweight in Polish male students. A lower odds of overweight was associated with a higher frequency consumption of relatively low in fiber foods as white bread and cooked, preserved or marinated vegetables. Most of the students consumed fiber at an unacceptable level, so a beneficial impact of high-fiber foods on overweight prevalence was not shown.
PL
Wprowadzenie. Obserwuje się wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości u młodzieży i młodych osób dorosłych, zwłaszcza u mężczyzn niż kobiet. Wielu nastolatków prowadzi siedzący tryb życia i spożywa wysoko przetworzoną, ubogą w błonnik żywność. Cel. Celem badań była ocena częstotliwości spożycia błonnika i wybranych, pokarmowych źródeł błonnika w relacji do występowania nadwagi u Polskich uczniów i studentów płci męskiej. Materiał i metody. Badania przekrojowe obejmowały 1 233 uczniów i studentów płci męskiej w wieku 13,0-24,9 lat z północnej, wschodniej i centralnej Polski. Respondenci wypełnili samozwrotny kwestionariusz Block (Screening Questionnaire for Fruit/Vegetable/Fiber Intake). Wykonano pomiary masy i wysokości ciała u każdego z badanych. Oceny występowania nadwagi i otyłości dokonano z wykorzystaniem międzynarodowych standardów. Wyniki. Do najczęściej spożywanych przez respondentów należały: biały chleb, ziemniaki, owoce, owocowe lub warzywne soki. Iloraz szans występowania nadwagi (w tym otyłości) był niższy o 28% (OR=0,72; 95%CI:0,56-0,93) do 31% (OR=0,69; 95%CI:0,50-0,95) u osób codziennie spożywających białe pieczywo w porównaniu z osobami, które nie spożywały codziennie białego pieczywa. Spożycie 4 razy w tygodniu lub częściej przetworzonych warzyw (gotowanych, konserwowanych lub marynowanych) było związane z 51% niższym ilorazem szans występowania nadwagi (OR=0,49; 95%CI:0,27-0,97) w porównaniu z rzadszym spożyciem tej żywności. Iloraz szans występowania nadwagi dla poziomu spożycia błonnika nie był istotny. Wnioski. Badanie dostarcza zaskakujących spostrzeżeń dotyczących spożycia żywności o wysokiej i niskiej zawartości błonnika i występowania nadwagi u Polskich uczniów i studentów płci męskiej. Niski iloraz szans występowania nadwagi był związany z częstszym spożyciem żywności o stosunkowo niskiej zawartości błonnika, takiej jak białe pieczywo i gotowane, konserwowane lub marynowane warzywa. Większość badanych uczniów i studentów spożywała błonnik na niewystarczającym poziomie, zatem nie odnotowano korzystnego wpływu spożycia żywności wysoko błonnikowej na występowanie nadwagi.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
68
Numer
2
Opis fizyczny
p.131-141,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Human Nutrition, Faculty of Food Science, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
 • Department of Human Nutrition, Faculty of Food Science, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
 • Department of Human Nutrition, Faculty of Food Science, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
 • Department of Human Nutrition, Faculty of Food Science, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
 • Department of Human Nutrition, Faculty of Food Science, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • 1. Armitage P., Berry G., Matthews J.N.S.: Statistical methods in medical research. 4th ed. Oxford: Blackwell Science, 2001.
 • 2. Bagordo F., Grassi T., Serio F., Idolo A., De Donno A.: Dietary habits and health among university students living at or away from home in southern Italy. J Food Nutr Res 2013;52(3):164-171.
 • 3. Block G., Gillespie C., Rosenbaum E.H., et al.: A rapid Food Screener to assess fat and fruit and vegetable intake. Am J Prev Med 2000;18(4):284-288.
 • 4. Brauchla M., Juan W., Story J., Kranz S.: Sources of dietary fiber and the association of fiber intake with childhood obesity risk (in 2–18 year olds) and diabetes risk of adolescents 12–18 year olds: NHANES 2003–2006. J Nutr Metab 2012, doi:10.1155/2012/736258.
 • 5. Chourdakis M., Tzellos T., Pourzitaki C., Toulis K.A., Papazisis G., Kouvelas D.: Evaluation of dietary habits and assessment of cardiovascular disease risk factors among Greek university students. Appetite 2011;57(2):377-383.
 • 6. Cohen J.F.W., Rimm E.B., Bryn A.S., Hyatt R.R., Kraak V.I., Economos C.D.: A food service intervention improves whole grain access at lunch in rural elementary schools. J Sch Health 2014;84(3):212-219.
 • 7. Cole T.J., Bellizzi M.C., Flegal K.M., Dietz W.H.: Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000;320(7244):1240-1243.
 • 8. Cole T.J., Flegal K.M., Nicholls D., Jackson A.A.: Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey. BMJ 2007;335(7612):194.
 • 9. Córdoba Caro L.G., Luengo Pérez L.M., García Preciado V.: Dietary intake of secondary education students in Badajoz. Endocrinol Nutr (English Edition) 2012;59(7):407-415.
 • 10. Czarnocińska J., Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Kowalkowska J., Wądołowska L.: Postawy względem żywności, żywienia i zdrowia a zachowania żywieniowe dziewcząt i młodych kobiet w Polsce [Attitudes towards food, nutrition and health and dietary behaviors of girls and young women in Poland]. Olsztyn, Poland, UWM, 2013 (in Polish).
 • 11. De Carvalho É.B., Vitolo M.R., Gama C.M., Lopez F.A., Taddei J.A., de Morais M.B.: Fiber intake, constipation, and overweight among adolescents living in Sao Paulo city. Nutrition 2006;22(7-8):744-749.
 • 12. Forrestal S.G.: Energy intake misreporting among children and adolescents: a literature review. Maternal & Child Nutrition 2011;7(2):112-127.
 • 13. Frąckiewicz J., Hamułka J., Wawrzyniak A., Górnicka M.: Sposób żywienia młodzieży akademickiej a ocena zagrożenia chorobami układu krążenia. [The nutrition of students and assessment of the risk of cardiovascular disease]. Rocz Panstw Zakl Hig 2009;60(3):269-274 (in Polish).
 • 14. Gacek M., Chrzanowska M.: Zachowania żywieniowe mężczyzn w wieku 20-60 lat w świetle antropometrycznych wskaźników stanu odżywienia. [Food habits of men aged 20-60 years, in light of anthropometric indicators of nutritional status]. Rocz Panstw Zakl Hig 2009;60(1):43-49 (in Polish).
 • 15. GUS [Central Statistical Office] 2013. Rocznik Statystyczny Polski. [Statistical Yearbook of Poland], GUS, Warsaw, Poland (in Polish).
 • 16. Hosotani K., Kitagawa M.: Measurement of individual differences in intake of green and yellow vegetables and carotenoids in young unmarried subjects. J Nutr Sci Vitaminol 2007;53(3):207-212.
 • 17. Ilow R.: Ocena zwyczajów żywieniowych studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu. [Assessment of the dietary habits of students of Wroclaw Medical University]. Adv Clin Exp Med 2005;14(5):929-938 (in Polish).
 • 18. Kilpelainen M., Terhoa E.O., Heleniusb H., Koskenvuo M.: Body mass index and physical activity in relation to asthma and atopic diseases in young adults. Respir Med 2006;100(9):1518-1525.
 • 19. Kosti R.I., Panagiotakos D.B., Mariolis A., Zampelas A., Athanasopoulos P., Tountas Y.: The Diet–Lifestyle Index evaluating the quality of eating and lifestyle behaviours in relation to the prevalence of overweight/obesity in adolescents. Int J Food Sci Nutr 2009;60 Suppl 3:34-37.
 • 20. Kowalkowska J., Wadolowska L., Wuenstel J.W., Słowińska M.A., Niedźwiedzka E.: Socioeconomic status and overweight prevalence in polish adolescents: the impact of single factors and a complex index of socioeconomic status in respect to age and sex. Iran J Public Health 2014;43(7):913-925.
 • 21. Nojomi M., Najamabadi S.: Obesity among university students, Tehran, Iran. Asia Pac J Clin Nutr 2006;15(4):516-520.
 • 22. Rovner A.J., Nansel T.R., Wang J., Iannotti R.J.: Food sold in school vending machines is associated with overall student dietary intake. J Adolesc Health 2011;48(1):13-19.
 • 23. Sakowska I., Wojtyniak B.: Wybrane czynniki ryzyka zdrowotnego związane ze stylem życia. [Selected health risk factors related to lifestyle]. In: Wojtyniak B., Goryński P. eds. Sytuacja zdrowotna ludności Polski. [The health of the Polish population]. Warsaw, Poland, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny [National Institute of Public Health-National Institute of Hygiene] 2008, pp. 185-201 (in Polish).
 • 24. Sigmundova D., Sigmund E., Hamrik Z., Kalman M.: Trends of overweight and obesity, physical activity and sedentary behaviour in Czech schoolchildren: HBSC study. Eur J Public Health 2014;24(2):210-215.
 • 25. Silva K.S., Barbosa Filho V.C., Del Duca G.F., de Anselmo Peres M.A., Mota J., Lopes Ada S., Nahas M.V.: Gender differences in the clustering patterns of risk behaviours associated with non-communicable diseases in Brazilian adolescents. Prev Med 2014;65:77-81 doi: 10.1016/j.ypmed.2014.04.024.
 • 26. Smetanina N., Albaviciute E., Babinska V., Karinauskiene L., Albertsson-Wikland K., Petrauskiene A., Verkauskiene R.: Prevalence of overweight/obesity in relation to dietary habits and lifestyle among 7–17 years old children and adolescents in Lithuania. BMC Public Health 2015;15:1001 doi: 10.1186/s12889-015-2340-y.
 • 27. Sobell J., Block G., Koslowe P., Tobin J., Andres R.: Validation of a retrospective questionnaire assessing diet 10–15 years ago. Am J Epidemiol 1989;130(1):173-187.
 • 28. Stefańska E., Ostrowska L., Sajewicz J.: Ocena sposobu żywienia studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o zróżnicowanym stopniu odżywienia. [Evaluation of nutrition in students of the Medical University in Bialystok, with varying degrees of nutritional status]. Rocz Panstw Zakl Hig 2011;62(2):187-92 (in Polish).
 • 29. Szponar L., Sekuła W., Rychlik E., Ołtarzewski M., Figurska K.: Badania indywidualnego spożycia żywności i stanu odżywienia w gospodarstwach domowych [Household food consumption and anthropometric survey]. Report of the Project TCP/POL/8921(A). Warsaw, Poland, National Food and Nutrition Institute, 2003 (in Polish).
 • 30. Thompson F.E., Byers T.: Dietary assessment resource manual. J Nutr 1994;124:2245S-317S.
 • 31. Toselli S., Argnani L., Canducci E., Ricci E., Gualdi-Russo E.: Food habits and nutritional status of adolescents in Emilia-Romagna, Italy. Nutr Hosp 2010;25(4):613-621.
 • 32. Turan C., Oner N., Garipagaoglu M., Kucukugurluoglu Y., Tokuc B., Acunas B.: Evaluation of the nutritional status of male adolescents. Trak Univ Tip Fak De 2009;26(1):59-67.
 • 33. Waśkiewicz A., Słońska Z., Drygas W.: Czy zachowania zdrowotne polskich nastolatków mogą sprzyjać powstawaniu nadwagi i otyłości? [Do health behaviors Polish teenagers contribute to overweight and obesity?]. Rocz Panstw Zakl Hig 2009;60(4):341-5 (in Polish).
 • 34. WHO. Obesity and overweight. Available http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ (Accessed 8.04.2016)
 • 35. WHO. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Report of a joint WHO/FAO expert consultation. WHO Technical Report Series No. 916, Geneva, 2003.
 • 36. WHO. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation. WHO Technical Report Series 894, Geneva, 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f9f9966e-161c-47a8-bae7-0d3ad5211772
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.