PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 100 |
Tytuł artykułu

Amerykańskie gatunki z rodzaju Solidago w północno-wschodniej Polsce

Warianty tytułu
EN
American species of the genus Solidago in North-Eastern Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono występowanie Solidago canadensis L. i S. gigantea Aiton w północno--wschodniej części Polski. Badania terenowe prowadzono w latach 2003-2009, w 9 następują¬cych miastach: Starogard Gdański, Orneta, Iława, Lidzbark Warmiński, Olsztyn, Mława, Ostrołę¬ka, Olecko i Suwałki (rys. 1). W każdym z badanych miast były obecne oba analizowane gatunki nawłoci. Zdecydowanie dominującym gatunkiem była S. canadensis. Na łączną liczbę 1030 sta¬nowisk aż 82% należało do tego gatunku. Większość skupień nawłoci nie przekraczała 100 m2 powierzchni. Zdarzały się jednak płaty S. canadensis o powierzchni około 5000 m2 i S. gigantea o powierzchni około 1000 m2. Oba analizowane taksony notowano na siedliskach o amplitudzie hemerobii w zakresie siedmiu stopni: od H3 do H9 (przy zastosowaniu 9-stopniowej skali Kowarika (1988)). Wyraźna większość stanowisk S. canadensis posiada charakter szeroko pojmowanej euhemerobii (H5 - H7). Podobną prawidłowość występowania wykazuje również S. gigantea, jednak z nieco większą tendencją do zajmowania siedlisk o charakterze mezohemerobowym (H4). Obserwacje z ostatnich lat pokazują rosnące tempo rozprzestrzeniania się obu inwazyjnych gatunków, pochodzących z Ameryki Północnej.
EN
The paper discusses the occurrence of solidago canadensis L. and s. gigantea Aiton in north¬-eastern Poland. Field investigations were carried out in 2003-2009, in the following nine Polish cities and towns: Starogard Gdański, Orneta, Iława, Lidzbark Warmiński, Olsztyn, Mława, Ostrołę¬ka, Olecko and Suwałki (Fig. 1). Both goldenrod species were found in each of the studied locations. s. canadensis was the predominant species, encountered in 82% of the 1030 analyzed localities. The majority of goldenrod communities covered an area of up to 100 m2, but some phytocenoses of s. canadensis and s. gigantea had an area of approximately 5,000 m2 and 1,000 m2, respectively. Both taxa were reported from habitats with hemeroby ranging from H3 to H9 on the nine-de¬gree hemeroby scale proposed by Kowarik (1988). Most localities of s. canadensis were classified as euhemerobic (H5 - H7). A similar trend was also noted for s. gigantea, but this species tended to occupy mesohemerobic (H4) habitats. Both invasive goldenrod species, native to North America, have been spreading across Poland in recent years.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
100
Opis fizyczny
s.81-88,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
autor
autor
Bibliografia
 • Bloch A., 2004. Występowanie północnoamerykańskich gatunków z rodzaju Solidago L. (nawłoć) na terenie miasta Mława (msk. pracy magisterskiej).
 • Garcke A., 1972. Ilustrierte Flora. Paul Parey, Berlin und Hamburg.
 • Guzikowa M., Maycock P.F., 1986. The invasion and expansion of three North American species of goldenrod. Acta Soc. Bot. Pol., 55 (3): 362-384.
 • Kowarik I., 1988. Zum menschlichen Einfluss auf Flora und Vegetation. Theoretische Konzepte und ein Quantifizierungsansatz am Beispiel von Berlin (West). Landschaftsentwicklung und Umweltforschung TU Berlin, 56: 1-280.
 • Jackowiak B., 1993. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Poznaniu. Prace Zakładu Takso¬nomii Roślin UAM w Poznaniu, 2: 1-409, Poznań.
 • Jackowiak B., 1998. Struktura przestrzenna flory dużego miasta. Studium metodyczno-problemo- we. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, 8 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 1-228.
 • Junko A.M., 2004. Występowanie północnoamerykańskich gatunków z rodzaju Solidago L. (na- włoć) na terenie miasta Ornety (msk. pracy magisterskiej).
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland - a checklist, [in:] Z. Mirek (red.) Biodiversity of Poland 1: 1-442, [in:] Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Perkowski Z., 2004. Występowanie gatunków z rodzaju nawłoć (Solidago L.) w mieście Suwałki (msk. pracy magisterskiej).
 • Pieczyńska E., 2006. Występowanie i zmienność północnoamerykańskich taksonów z rodzaju Solidago L. na terenie Olsztyna (msk. pracy doktorskiej).
 • Rabka M., 2009. Występowanie północnoamerykańskich gatunków z rodzaju Solidago L. (nawłoć) na terenie Starogardu Gdańskiego (msk. pracy magisterskiej).
 • Rola J., Rola H., 2010. Solidago ssp. biowskaźnikiem występowania odłogów na gruntach rolnych. Fragm. Agron., 27 (3): 122-131.
 • Rostański K., 1971. Solidago L., [w:] B. Pawłowski, A. Jasiewicz (red.). Flora Polska, 12: 116-121. PWN, Warszawa-Kraków.
 • Rutkowski L., 2004. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Na-ukowe PWN, Warszawa.
 • Scholtz H., 1993. Eine unbeschriebene antropogene Goldrute (Solidago) aus Mitteleuropa. Flor. Rundbr., 27(1): 7-12.
 • Skibicki K., 2009. Występowanie północnoamerykańskich taksonów z rodzaju Solidago L. na tere¬nie Olecka (msk. pracy magisterskiej).
 • Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B., 1953. Rośliny polskie. PWN, Warszawa, s. XXXI + 1019.
 • Święs F., 1995. A survey of ruderal Vegetation in Poland: phytocoenoses with Rudbeckia laciniata L., Solidago canadensis L. and Solidago gigantea Ait. Ann Univ. Mariae Curie-Skłodowska, sectio C, 44: 235-269.
 • Tokarska-Guzik B., 2005. The establishment and spread of alien plants species (kenophytes) in the flora of Poland. Pr. Nauk. Uniw. Śląskiego w Katowicach 2372. Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice.
 • Tomaszewska K., 2003. Występowanie północnoamerykańskich gatunków z rodzaju Solidago L. (nawłoć) w Iławie (msk. pracy magisterskiej).
 • Tomaszewski B., 2010. Flora roślin naczyniowych biotopów miejskich Olsztyna (msk. pracy dok-torskiej).
 • Wagenitz G., 1979. Solidago Linnaeus, [in:] G. Wagenitz (Hrsg.), G. Hegi. Ilustrierte Flora von Mitteleuropa, 2. Auflag; 6/3 C. Hanser Verl., München: 16-29.
 • Walczak M.E., 2004. Występowanie północnoamerykańskich gatunków z rodzaju Solidago L. (na¬włoć) na terenie Lidzbarka Warmińskiego (msk. pracy magisterskiej).
 • Weber E., 2001. Current and potential ranges of exotic goldenrods (solidago) in Europe. Conserva¬tion Biology, 15(1): 122-128.
 • Zając A., Zając M. (red.), 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra¬ków: s. XII+714.
 • Zych I., 2004. Występowanie północnoamerykańskich gatunków z rodzaju solidago L. (nawłoć) na terenie miasta Ostrołęka (msk. pracy magisterskiej).
Uwagi
PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f95f8ad4-b1d6-4503-be4d-3b7b3104cdf3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.