PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 535 |
Tytuł artykułu

Zmiany użytkowania lessowych gruntów erodowanych na przykładzie mikrozlewni dorzecza Opatówki

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Changes in the use of eroded loess soils on an example of Opatowka catchment microbasin
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy poddano analizie zmiany struktury użytkowania gruntów rolniczych, w erodowanej mikrozlewni rolniczej, jakie zaszły po 2001 roku. Wśród użytków w największym stopniu chroniących glebę przed rozmywem, nie stwierdzono zwiększenia powierzchni lasów oraz stwierdzono zmniejszenie się powierzchni użytków zielonych. Powierzchnia odłogów, w okresie badań, wzrosła z 17,6 ha do 29,0 ha, w tym odłogowano 7,7 ha gruntów zlokalizowanych na stokach o nachyleniach ponad 15%. Stwierdzono przy tym przywrócenie do użytkowania rolniczego 3,4 ha odłogów istniejących w 2001 roku, z czego 1,1 ha na stromych stokach. Pozytywnym zjawiskiem w aspekcie ochrony gleb przed erozją było trzykrotne zwiększenie powierzchni sadów - obecnie 34,4 ha.
EN
Paper analysed the changes in structure of using agricultural soils in eroded agricultural microbasin, which were observed since 2001 year. Among the farmlands most protecting soil against erosion the enlargement of forest surface was not included, whereas the effect of decrease in greenland area was stated. The area of fallow land in investigated period increased from 17.6 up to 29.0 ha; that included 7.7 ha followed land situated on the slopes of inclination over 15%. Simultaneously, 3.4 ha fallow land (1.1 ha on steep slopes) existing in 2001, were restored to agricultural use. Triple rising of orchard’s area (actually 34.4 ha) was estimated as a positive phenomenon in aspects of soil protection against erosion.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
535
Opis fizyczny
s.365-371,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Józefaciuk A., Józefaciuk Cz. 1997. Wpływ erozji wodnej na tworzenie się gruntów marginalnych i sposoby ich zapobiegania, w: Przyrodnicze i techniczne problemy ochrony i kształtowania środowiska rolniczego. J. Marcinek (red.). Wyd. AR w Poznaniu: 63-69.
 • Józefaciuk A., Józefaciuk Cz. 1999. Ochrona gruntów przed erozją. IUNG w Puławach: 109 ss.
 • Lechwar M., Moskal J. 1998. Zmiany w użytkowaniu ziemi w południowo-wschodniej Polsce. Bibl. Fragm. Agronom. 5: 53-62.
 • Marks M., Nowicki J. 2002. Aktualne problemy gospodarowania ziemią rolniczą w Polsce. Cz. 1. Przyczyny odłogowania gruntów i możliwości ich rolniczego zagospodarowania. Fragm. Agronom. 1(73): 58-65.
 • Maruszczak H. 1987. Zmiany środowiska przyrodniczego kraju w czasach historycznych, w: Przemiany środowiska geograficznego. Red. L. Starkel. Wszechn. PAN, Ossolineum, Wrocław: 189-202.
 • MRiRW, MŚ. 2004. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, Warszawa: 96 ss.
 • Niewiadomski W., Grabarczyk S. 1977. Struktura użytkowania ziemi jako czynnik ochrony gleby przed erozją. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 193: 135-155.
 • Orlik T. 1998. Zadania agrotechniki jako metody przeciwdziałania degradacji gleb na obszarach erodowanych. Bibl. Fragm. Agronom. 4A: 315-337.
 • Pałys S., Węgorek T. 1998. Wąwozy lessowe jako osobliwość okolic Sandomierza, w: Osobliwości przyrody Ziemi Sandomierskiej. Red. T. Puszkar. Wyd. Diecezjalne w Sandomierzu: 21-29.
 • Rybicki R. 2002. Analiza struktury użytkowania wybranej zlewni cząstkowej w dorzeczu Opatówki. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 487: 327-332.
 • Szymański S. 1986. Ekologiczne podstawy hodowli lasu. PWRiL, Warszawa: 461 ss.
 • Ziemnicki S. 1968. Melioracje przeciwerozyjne. PWRiL, Warszawa: 360 ss.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f0ed3c08-2a32-4ebb-a586-731a58bb84c3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.