PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 569 |
Tytuł artykułu

Postrzeganie konsumenckie jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego na podstawie wyników badań jakościowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Consumer quality perception of food products of animal origin on the basis of results of the qualitative research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jakość żywności odgrywa coraz bardziej istotną rolę w decyzjach nabyw­czych współczesnych konsumentów. Jednak zdefiniowanie konsumenckiego rozumienia jakości nie jest łatwe, równie ważne jest określenie znaczenia poszczególnych atrybutów jakości. Analiza wyników jakościowych badań konsumenckich (FGI - focus group interview) przeprowadzonych w 2010 roku wskazuje, żc kon­sumenci przy wyborze żywności pochodzenia zwierzęcego zwracają uwagę m.in. na: czynniki związane z procesem produkcji i przetwarzania oraz miejscem sprze­daży. Z punktu widzenia konsumenta niezmiernie istotne wydają się być walory sensoryczne (np. smak, zapach), jak również cechy żywności wskazujące na tzw. „naturalność" produktu, tj.: naturalne metody hodowli zwierząt, świeżość, możli­wość zakupu żywności bezpośrednio od producenta oraz krótki termin przydatno­ści do spożycia, który dla konsumenta jest równoznaczny z nie dodawaniem w procesie produkcji tzw. „konserwantów" oraz brak innych niepożądanych zwią­zków.
EN
Food quality plays an increasingly important role in purchasing decision of today's consumers However, the definition of consumer quality perception is not easy. It is also equally important to determine the significance of particular qual­ity attributes. Analysis of the qualitative results of the consumer research (FGI - focus group interview) conducted in 2010 indicate that among the consumers' choice factors concerning food products of animal origin there are the following: factors associated with the process of production and processing and also the point of sale. From the consumer point of view the following factors seem to be extremely important: sensory characteristics (e.g. taste, flavour), features indicat­ing the product naturalness, i.e. natural methods of animal breeding, freshness of the product, the possibility of purchasing food directly from its producer and a short shelf life which for the consumer is synonymous with not adding the preservatives in the process of production and finally the lack of undesirable com­pounds.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
569
Opis fizyczny
s.209-218,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
autor
 • Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 • Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Bibliografia
 • Baryłko-Pikielna N. 1998. Analiza sensoryczno w zapewnieniu jakości żywności. Przemysł Spożywczy 12: 25-28.
 • Bredahl L. 2003. Cue utilization and quality perception with regard to branded beef. Food Quality and Prefer. 15: 65-75.
 • Grunert K.G. 2002. Current issues in the understanding of consumer food choice. Trends Food Scie. & Technol. 13: 275-285.
 • Grunert K.G., Bredahl L., Brunso K. 2003. Consumer perception of meat quality and implications for product development in the meat sector a review. Meat Science 66: 259-272.
 • Gutkowska К., Ozimek I. 2002. Badania marketingowe na lynku żywności. Wydawn. SGGW: 162.
 • Kędzior Z. (Red.) 2005. Badania rynku, metody, zastosowania. PWE Warszawa: 95.
 • Maison D. 2001. Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wyd. Nauk. PWN Warszawa: 21.
 • Maison D., Noga-Bogomilski A. 2007. Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, GWP. Gdańsk: 11.
 • Nikodemska-Wołowik A.M. 1999. Jakościowe badania marketingowe. PWE Warsza­wa: 30.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e1451216-a85c-4efe-be2d-1bd6c8e394e5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.