PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 2 |
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie florystyczne doliny rzeki Białej w Tarnowie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Flora diversity of Biala river valley in Tarnow
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Flora jest jednym z najważniejszym elementów krajobrazu dolin rzecznych. Celem pracy jest określenie zróżnicowania florystycznego doliny rzeki Białej w Tarnowie i sformułowanie wskazań służących jej kształtowaniu. Wyniki badań wykazały, że na badanym odcinku doliny rzeki występuje 46 gatunków roślin, które należą do 7 zbiorowisk roślinnych. Rośliny te są charakterystyczne dla siedlisk mało przekształconych przez działalność człowieka. Dolina rzeki Białej ze względu na swój naturalny charakter, o czym świadczą wyniki badań, pełni ważną rolę korytarza ekologicznego w strukturze miasta Tarnowa.
EN
Flora is one of the most important element in river valley landscape. The aim of the paper is characteristic of flora diversity and formulating directions for shaping Biała river valley. It was distinguished 46 plant species which were grouped into 7 plant species communities. These plant species are typical for river valleys without high interferences by man. Biała river valley has got important role as ecological corridor in Tarnów because of high natural values.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
2
Opis fizyczny
s.11-17,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
autor
Bibliografia
 • Atlas hydrologiczny Polski (skala 1 : 200 000), 1987. IMGW – Wydawnictwa Geologiczne Warszawa.
 • Borsiak J., 1994. Struktura aluwialnej roślinności lądowej środkowego i dolnego biegu Warty. Wyd. Nauk. UAM Poznań.
 • Chylarecki P., Nowicki W., 1993. Wartości przyrodnicze dużych rzek Polski. Zagrożenia i możliwości ochrony. Chrońmy Przyr. Ojcz. 4, 14–37.
 • Faliński J.B., 2000. Rzeczne wędrówki roślin. Rzeki 9, 143–176.
 • Germat R., Burczyk P., 2007. Zbiorowiska roślinne doliny Warty na odcinku Santok – Stare Polichno. Woda Środ. Obsz. Wiej. 7, 2a(20), 127–136.
 • Grynia M., Kryszak A., 1992. Floristic changes in floated meadows in Warta River valley. Proc. 14th Gen. Meeting EGF Lahti, 734–735.
 • Jankowski W., 2001. Korytarze i bariery ekologiczne w dolinach rzecznych. Kropla Mag. Ekol, www.eko.org.pl/kropla/24/rzeki.html (10.12.2010).
 • Kryszak A., Grynia M., 2003. Osobliwości florystyczne zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych doliny Baryczy. Pr. Kom. Nauk Rol. Kom. Nauk. Leśn. PTPN 95, 85–90.
 • Kryszak A., Grynia M., Kryszak J., Będziński M., Grzelak M., 2004. Zmiany różnorodności florystycznej nadwarciańskich łąk zalewowych. Woda Środ. Obsz. Wiej. 4, 1(10), 209–218.
 • Kryszak J., Grynia M., 2005. Zbiorowiska trawiaste siedlisk nadmiernie uwilgotnionych w dolinach rzek. Łąk. Pol. 8, 97–106
 • Kryszak J., Kryszak A., Grynia M., 2005. Zmiany w siedliskach i zbiorowiskach łąkowych w górnym odcinku Baryczy. Ann UMCS 60 E, 41–48
 • Lindacher R., 1995. PHANART Datenbank der Gefässpflanzen Mitteleuropas. Veröff. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel 125.
 • Matuszkiewicz W., 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN Warszawa.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirek H., Zając A., Zając M., 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Szafer Inst. Bot. Pol. Acad. Sci. Kraków.
 • Raunkiaer C., 1934. The life forms of plants and statistical plant geography. Clarendon Oxford.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d2befd43-4fa0-4fb5-8079-33f6772b39f1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.