PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 1 |
Tytuł artykułu

Wpływ długotrwałego nawożenia mineralnego na właściwości wodno-powietrzne gleby

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The influence of long-term mineral fertilization on soil hydrous-aerial properties
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przeprowadzone badania nad wpływem długotrwałego nawożenia mineral­nego na właściwości wodno-powietrzne gleby zostały wykonane na obiektach 30-letniego doświadczenia założonego na trwałym użytku zielonym w Czarnym Potoku koło Krynicy. Właściwości wodno-powietrznych oznaczono w poziomie próchnicznym gleby brunatnej kwaśnej o uziarnieniu gliny lekkiej pylastej w siedmiu obiektach nawozowych. Próbki pobrano z poziomów Ah 5-15 cm z siedmiu obiektów nawo­zowych. Wyznaczono w nich podstawowe właściwości fizyczne gleby i krzywe wodnej retencyjności gleb - pF metodą płyt porowatych. Stwierdzono niewielkie różnice w zdolnościach retencyjnych pomiędzy obiektami bez nawożenia, a obiektami nawożonymi NPK przy dwóch poziomach dawki azotu. Dokładna analiza oznaczanych właściwości fizycznych i zdolności retencyjnych wskazuje, że spośród wszystkich badanych obiektów, w glebach nie- nawożonej i nawożonej jednostronnie saletrą amonową może być zretencjonowa- ne najwięcej wody dostępnej dla roślin i wykazują one najwyższą porowatość ogólną, a także cechują się najmniejszym zagęszeniem gleby.
EN
The effect of long-term mineral fertilization on soil hydrous-aerial proper­ties was studied on the objects of the 30-year experiment set up on perennial grassland in Czarny Potok near Krynica. The hydrous-aerial properties were determined in humus horizon of brown acid soil of light loam-silt granulometric composition. Samples were taken from Ah 5-15 cm level on 7 fertilization objects. The main physico-chemical properties of the soil were determined as well as the curves of soil water sorption (pF) by using ceramic plates. Slight differences in retention abilities were stated between the objects wit­hout fertilization and objects fertilized with NPK at two levels of the nitrogen dose. Precise analysis of determined physical properties and retention abilities showed that from among all investigated objects the greatest amount of plant available water was stored in not fertilized soil and in the soil unilaterally ferti­lized with ammonium nitrate; these soils were also characterized by highest total porosity and the lowest density.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
1
Opis fizyczny
s.253-259,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Akademia Rolnicza im.H.Kołłątaja w Krakowie
autor
  • Katedra Chemii Rolnej, Akademia Rolnicza im.H.Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
  • Adamczyk В., Maciaszek W., Januszek J. 1972. Badania nad przepuszczalnością retencją gleb górskich. Gosp. Wodna: 336-337.
  • Adamczyk В. 1984. Rola gleby w kształtowaniu środowiska przyrodniczego terenów górskich. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN 12: 9-47.
  • Brady N.C. 1984. The Nature and Properties of Soils. Macmillan Publishing Com­pany. New York.
  • Brożek S., Włodek P. 1988. Porowatość i nasiąkliwość wodna szkieletu glebowego wytworzonego z piaskowców godulskich. Rocz. Gleb. 39(3): 33-43.
  • Kopeć S. 1975. Studia nad kształtowaniem się retencji wodnej gleb górskich użytków zielonych na tle ich plonowania. IMiUZ Falenty. Rozp. habil.: 65 ss.
  • Miechówka A., Zaleski T. 1993. Właściwości wodne gleb fliszowych Kotliny Zako­piańskiej na przykładzie gleb Kozińca. W: Przyroda Kotliny Zakopiańskiej - pozna­nie, zagrożenia i ochrona. Tatry i Podtatrze 2. Red. Z. Mirek i H. Piękoś-Mirkowa, Wyd. TPN: 59-64.
  • Skiba S., Szmuc R., Zaleski T. 1995. Wstępna charakterystyka właściwości wodnych gleb Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Rocz. Bieszcz. 4: 117-122.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d1fd0f67-e0a3-42e3-8dbc-85668e6d5cb2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.