PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 499 |
Tytuł artykułu

Zmiany składu chemicznego w czasie kompostowania wycierki ziemniaczanej z osadem ściekowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Biorąc pod uwagę wysokie pH oraz małą ilość potasu w stosunku do azotu i fosforu w komunalnych osadach ściekowych oraz niskie pH i dużą ilość potasu w stosunku do azotu i fosforu w wycierce ziemniaczanej, przeprowadzono bada­nia nad możliwością produkcji kompostów z tych odpadów. Rezultaty badań wskazują, że komposty z komunalnego osadu ściekowego (30%) i wycierki ziem­niaczanej (30%) zawierały więcej masy organicznej i składników pokarmowych dla roślin, aniżeli komposty tylko z wycierki ziemniaczanej (60%) niezależnie od zastosowanych komponentów (słoma, trociny). W miarę upływu czasu rozkładu w kompostach wzrosła zawartość suchej masy oraz form ogólnych i przyswajalnych fosforu i potasu. Zmniejszyła się zawartość azotu ogólnego.
EN
Taking into account the high pH and the low amount of potassium relative to nitrogen and phosphorous in municipal sewage sludge, as well as the low pH and the high amount of potassium relative to nitrogen and phosphorous in potato pulp, the possibility of compost production from these wastes was examined. The results obtained indicated that the composts made from muni­cipal sewage sludge (305) and potato pulp (30%) contained more organic matter and nutrients for plants than composts prepared only from potato pulp (60%) independent the on the additions used (straw, saw dust). With the progressing decomposition of composts, the contents of dry matter, as well as total and assimilable forms of phosphorous and potassium increased. In contrast, the con­tent of total nitrogen decreased.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
499
Opis fizyczny
s.181-188,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Chemii Środowiska Akademia Rolnicza w Szczecinie
autor
 • Katedra Chemii Środowiska Akademia Rolnicza w Szczecinie
autor
 • Katedra Chemii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
autor
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie
Bibliografia
 • Baran S., Turski R. 1999. Wybrane zagadnienia z utylizacji i unieszkodliwiania odpa­dów. Wydaw. AR Lublin: 336 ss.
 • Czekała J. 1999. Osady ściekowe źródłem materii organicznej i składników pokarmo­wych. Fol. Univ. Stetnen. 200, Agricult. 77: 33-38.
 • Hermann J. 1994. Problemy mikrobiologicznego skażenia gleby osadami ściekowymi Ekologia i Technika 6(12): 29-30.
 • Kalembasa S., Symanowicz B. 1999. Wpływ nawożenia mineralnego mieszanin osa­dów pościekowych z korą i trocinami na plonowanie i skład chemiczny Loliumm multiflorum Lam. Fol. Univ. Stetnen 200, Agricult. 77: 129-134.
 • Krzywy E., Wołoszyk Cz., Iżewska A. 2000. Wartość nawozowa komunalnych osa­dów ściekowych. PTIE Oddział Szczeciński: 62 ss.
 • Krzywy E., Wołoszyk Cz., Iżewska A. 2002. Produkcja i rolnicze wykorzystanie kom­postów z osadu ściekowego z dodatkiem różnych komponentów. PTIE Oddział Szczeciński: 39 ss.
 • Krzywy E., Krzywy J. 2003. Skład chemiczny odpadów ziemniaczanych i osadów ściekowych w aspekcie możliwości wykorzystania ich do celów nawozowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 494: 233-239.
 • Kubicki M. 2000. Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych. Gospodarka Mięsna 7: 32-34.
 • Oleszkiewicz J. 1998. Gospodarka osadami ściekowymi. Poradnik decydenta. LEM s.c. Kraków: 284 ss.
 • Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwo­ści gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa: 364 ss.
 • Siuta J. 1999. Zasoby surowców do kompostowania. I Konf. Nauk.-Techn. „Kom­postowanie i użytkowanie kompostów" 16-18 IV 1999 Warszawa: 21-36.
 • Stępień W., Szulc W., Mercik S. 2000. Ocena wartości nawozowej surowego i uzdat­nionego osadu ściekowego. Fol. Univ. Stetnen. 200, Agricult. 77: 465-470
 • Urbaniak M. 1997. Przeróbka i wykorzystanie osadów ze ścieków komunalnych. PAN Oddział Łódzki: 80 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d0332dcc-7d2d-4084-b856-b73ca1edf705
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.