PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | 02 | 2 |
Tytuł artykułu

Walory florystyczne, krajobrazowe i estetyczne ekosystemów trawiastych w dolinie Poru

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Floral, landscape and beauty values of grass ecosystems in the River Por Valley
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania florystyczne prowadzono w latach 1991-1994 (głównie przed zbiorem I pokosu siana) w dolinie rzeki Por. Stanowi ona lewobrzeżny dopływ Wieprza. Płynie głęboko wciętą doliną oddzielając Roztocze od Padołu Zamojskiego. Metodą Braun-Blanqueta wykonano 564 zdjęcia fitosocjologiczne. Obserwowano łąki pod względem atrakcyjności i estetyki krajobrazu, notowano terminy występowania różnych aspektów florystycznych poszczególnych gatunków. Na łąkach produkcyjnych doliny Poru wyróżniono 30 zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych. Większość z nich zaliczono do klas Molinio-Arrhenatheretea, Phragmitetea i Scheuchzerio-Caricetea fuscae. Łąki stanowią w środowisku wiele pożytecznych funkcji: biocenotyczną, hydrologiczną, klimatyczną, krajobrazową, rekreacyjną, ale najważniejszą jest produkcja pełnowartościowej paszy. Różnorodność florystyczna badanych łąk jest widoczna w układzie równoległym i prostopadłym do koryta rzeki. Walory krajobrazowe w znacznym stopniu zależą od bioróżnorodności tj. bogactwa poszczególnych gatunków jak i całych zbiorowisk, zróżnicowania faz rozwojowych oraz aspektów florystycznych. Celem pracy jest przybliżenie piękna otaczających nas łąk i pastwisk.
EN
Floral investigations were conducted in the years of 1991-1994 (mainly before first hay swath harvesting) in the River Por Valley. It is the left-bank inflow of the River Wieprz. It flows in deeply-incised valley separating the Roztocze Region from the Padół Zamojski Region. There were taken 564 phytosociological records by Braun- Blanquet's method. One observed meadows in respect of landscape attractiveness and beauty, one registered the terms of occurrence of different floral aspects among particular species. In productive meadows of the River Por Valley 30 meadow-pasture communities were stood out. Most of them were included into Molinio-Arrhenatheretea, Phragmitetea and Scheuchzerio-Caricetea fuscae classes. Meadows perform many useful functions: biocenotic, hydrologie, climatic, lanscape, recreation ones, but the most important is production of full-value fodder. Floral variety of investigated meadows is visible in systems - parallel and square with the river-bad. Landscape amenities in great part depend on biovariety, it means on abundance of particular species and all communities, diversity of developmental phases and floral aspects. The purpose of the paper is approximation of beauty of surrounding meadows and pastures.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
02
Numer
2
Opis fizyczny
s.167-171,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Nauk Rolniczy w Zamościu, Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin
Bibliografia
 • Bereszyński A., Ogrodowczyk T., Swędrzyński A., Maciorowski G. (1996): Zbiorowiska łąkowe i szuwarowe jako refugium awifauny wodno-błotnej w świetle literatury i badań własnych. Rocz. AR w Poznaniu CCC- LXXXIV, Rolnictwo 47, 111-125.
 • Bortkiewicz A., Pawłat H. (1996): Ocena oddziaływania zbiornika wodnego „Nielisz" na środowisko przyrodnicze. BIPROMEL, Warszawa.
 • Jasiewicz A. (1986): Nazwy gatunkowe roślin naczyniowych flory polskiej. Fragm. Flor. et Geobot. A, 30, 217- 285.
 • Kostuch R. (1995): Przyczyny występowania różnorodności florystycznej ekosystemów trawiastych. Ann. UMCS E, suppl. L, 23-32.
 • Kostuch R. (1998): Pozaprodukcyjna rola motylkowatych. Biul. Nauk. ART w Olsztynie 1, 191-201.
 • Kozłowski S., Swędrzyński A. (1996): Łąki ziołowe w aspekcie paszowym i krajobrazowym, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 442, 269-276.
 • Kuysters R. (1991): Ecologische infrastructur en landrichting (in:) Von lier and jaarsma, het onderzoek gebundelt. Dept. of Phisical Planning and Rural Developments. Wageningen Agricult. University, 45-52.
 • Mosek. B. (1990): Grassland of the River valley and its significance for the landscape. 13 th Gen. Meet, of the Europ. Grassld. Fed., Bańska Bystrica, 374-377.
 • Mosek B. (1998): Znaczenie krajobrazowe roślin motylkowatych w ekosystemach trawiastych. Biul. Nauk. ART w Olsztynie 1,287-291.
 • Rychnovská M., Blažková D., Hrabe F. (1994): Conservation and development of floristicaly diverse grasslands in central Europe. Proc. 15 th Gen. Meet. Europ. Grassld. Fed. Vageningen, 266-277.
 • Rychnovská M., Fiala K., Kvet J. (1990): Non-production functions of grassland. Proc. of the 13th Gen. Meet. Europ. Grassld Fed., Banska Bystrica, 88-102.
 • Studium generalne zlewni rzeki Por., 1971: Biuro Projektów Wodnych i Melioracji, Lublin.
 • Trąba C. (1997):. Floristic and landscape values of meadows in Łabuńka Riverbasin in Zamość region. Proc. XVI Gen. Meet, of the Europ. Grassld. Fed., Warszawa-Łomża. 359-364.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-cf53acb7-5bdc-4843-9c7d-355b78a3ec08
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.