PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 533 |
Tytuł artykułu

Wplyw kompostow z wycierki ziemniaczanej i komunalnego osadu sciekowego na aktywnosc enzymatyczna gleby

Warianty tytułu
EN
The effect of potato pulp and municipal sewage sludge compost on the soil enzymatic activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 2002-2003 przeprowadzono badania mające na celu określenie wpływu kompostów z wycierki ziemniaczanej i komunalnego osadu ściekowego z dodatkiem komponentów strukturotwórczych na aktywność dehydrogenazy, fosfatazy oraz ureazy w glebie. Doświadczenie założono na glebie zaliczanej do kategorii brunatnych niecałkowitych o składzie granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego i o zawartości 12% części spławialnych. Pod względem przydatności rolniczej glebę tę zaliczana do kompleksu żytniego dobrego klasy bonitacyjnej IVa. W schemacie badań uwzględniono - 6 rodzajów kompostów i wariant kontrolny, 3 dawki kompostów i 4 terminy oznaczeń wskaźników aktywności enzymatycznej gleby - po 30, 60, 90 i 120 od momentu założenia doświadczenia gleby z kompostami. Rezultaty badań wskazują, że wprowadzone do gleby komposty z udziałem komunalnego osadu ściekowego powodowały zwiększenie aktywności w niej dehydrogenazy, fosfataz i ureazy. W miarę upływu czasu od założenia doświadczenia od 30 do 120 dni zwiększyła się aktywność badanych enzymów w glebie. Podwojenie oraz potrojenie dawek kompostów spowodowało zwiększenie aktywności dehydrogenazy, fosfataz i ureazy.
EN
In the years 2002-2003, research were conducted aiming at the determination of the effect of potato pulp and municipal sewage sludge compost with the addition of structural components on the activity of dehydrogenase, urease and phosphatase in the soil. The experiment was performed on the brown incomplete soil of the light loamy sand composition containing 12% of fine particles. In respect of agricultural usefulness this soil was classified as good rye complex of the quality class IVa. The investigation plan included 6 compost types and the control variant, 3 compost doses and 4 terms of determination of the indicators of enzymatic activity - after 30, 60, 90 and 120 days since the beginning of the experiment. The obtained results show that introducing composts containing municipal sewage sludge into the soil caused an increased activity of its dehydrogenase, urease, phosphatases. With the passing of time of the experiment from 30 to 120 days the activity of the investigated enzymes in the soil increased. Two- and three-fold increase of the compost doses resulted in the increased activity of dehydrogenase, urease, phosphatases.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
533
Opis fizyczny
s.219-229,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Akademia Rolnicza, ul.Slowackiego 17, 71-434 Szczecin
autor
autor
Bibliografia
 • Baran S., Turski R. 1999. Wybrane zagadnienia z utylizacji i unieszkodliwiania odpadów. Wydawn. AR Lublin: 336 ss.
 • Baran S., Bielińska E. J., Wojcikowska-Kapusta A. 2000. Wpływ uprawy wikliny na kształtowanie aktywności dehydrogenaz i fosfataz oraz zawartość ołowiu w glebie bielicowej użyźnionej osadem ściekowym. Fol. Univ. Stetinensis Agricultura 84: 19 - 24.
 • Baran S., Bielińska E. J., Wiśniewski J., Wojcikowska-Kapusta A. 2001. Wpływ uprawy wikliny na zawartość cynku, miedzi oraz aktywność dehydrogenaz i fosfataz w glebie lekkiej użyźnionej osadem ściekowym. Fol. Univ. Stetinensis 223 Agricultura 89: 7 - 14.
 • Baran S., Bielińska E. J., Żukowska G., Gostkowska K. 2002. Oddziaływanie różnych systemów nawożenia na aktywność enzymatyczną gleby lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 484: 29 - 36.
 • Baran S. 2005. Zasoby i gospodarka odpadami organicznymi w Polsce. Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej. Wydaw. Rzeszów: 17 - 40.
 • Bielińska E. J., Baran S., Domżał H. 2000. Zastosowanie wskaźników enzymatycznych do oceny wpływu rocznych zabiegów agrotechnicznych na poprawę właściwości gleby lekkiej. Fol. Univ. Stetinensis 211, Agricultura 84: 35 - 40.
 • Bielińska E. J., Żukowska G. 2002. Aktywność proteazy i ureazy w glebie lekkiej uzyźnionej osadem ściekowym. Acta Agrophysica 70: 41 - 47.
 • Cieśla W., Koper J. 1990. Wpływ wieloletniego nawożenia mineralno-organicznego na kształtowanie poziomu fosforu organicznego i przyswajalnego oraz aktywność enzymatyczną gleby. Rocz. Gleboz. 41: 71 - 83.
 • Czekała J. 1999. Osady ściekowe źródłem materii organicznej i składników pokarmowych. Fol. Univ. Stetnensis 200, Agricultura 77: 33 - 38.
 • Dick R. P. 1992. Influence of long-term tillage and crop rotation combinations on soil enxyme activities. Soil Sci. Soc. Am. J. 48: 569 - 574.
 • Filipek T. 2006. Podstawy chemii rolnej. Wydawn. AR Lublin: 256 ss.
 • Kasiak A., Kukier M., Stępniewska Z. 1986. Wpływ cynku i miedzi na aktywność dehydrogenazy i katalazy w glebie lessowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 315: 95 - 104.
 • Kobus J. 1995. Biologiczne procesy a kształtowanie żyzności gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 421A: 209 - 219.
 • Krzywy E., Wołoszyk Cz., Iżewska A. 2000. Wartość nawozowa komunalnych osadów ściekowych. PTIE Oddział Szczeciński: 62 ss.
 • Krzywy E., Wołoszyk Cz., Iżewska A. 2002. Produkcja i rolnicze wykorzystanie kompostów z osadu ściekowego z dodatkiem różnych komponentów. PTIE Oddział Szczeciński: 39.
 • Krzywy E., Krzywy J. 2003. Skład chemiczny odpadów ziemniaczanych i osadów ściekowych w aspekcie możliwości wykorzystania ich do celów nawozowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 494: 233 - 239.
 • Krzywy E., Krzywy J. 2005. Optymalizacja właściwości nawozowych odpadów pochodzenia organicznego w wyniku ich kompostowania. Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej. Wydawn. Rzeszów: 41 - 62.
 • Mazur T. 1996. Rozważania o wartości nawozowej osadów ściekowych. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 437: 13 - 22.
 • Mazur T., Krzywy E., Mazur Z., Wojtas A. 2004. Wpływ kompostów otrzymanych na bazie wycierki ziemniaczanej na plon i cechy morfologiczne pszenżyta i rzepaku. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 499: 230 - 239.
 • Oleszkiewicz J. 1998. Gospodarka osadami ściekowymi. Poradnik decydenta. LEM s. c. Kraków: 284 ss.
 • Tabatabai M. A. 1969. Soil enzymes. Methods of soil analisis. Part 2. Microbiologicea and biochemical properties. 55 SA Ser. 5: 775 - 833.
 • Thalman A. 1968. Zur metodik der Bestimmung der dehydrogenaseaktivitat in Bode- nmittels Triphenylterazoliumchlorid, Landwirtsch. Forsch 21: 249 - 258.
 • Urbaniak M. 1997. Przeróbka i wykorzystanie osadów ze ścieków komunalnych. PAN: 80 ss.
 • Wołoszyk Cz. 2003. Agrochemiczna ocena nawożenia kompostami z komunalnych osadów ściekowych i odpadami przemysłowymi. Wydawn. AR Szczecin, Rozp. 217: 120 ss.
 • Zantua M., Bremner J. M. 1975. Comparison of methods of assaying urease activity in soil. Soli Biol. Biochem 7: 291 - 295.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-9306bfb6-7a85-43c7-b294-15c518702799
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.