PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 35 | 5-6 |
Tytuł artykułu

Srednia zawartosc i wzajemne korelacje Ca, P i Mg w mleku kobiecym

Warianty tytułu
EN
The average content and mutual correlations between Ca, P and Mg in the women's milk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Cel pracy: Celem pracy było oznaczenie zawartości i wzajemnych korelacji pomiędzy wybranymi składnikami mineralnymi w 56 próbkach mleka kobiecego pochodzącego z okresu do 6. miesiąca laktacji. Scharakteryzowano somatometrycznie i demograficznie populację matek i niemowląt biorących udział w badaniach na podstawie ankiety wypełnianej przez matki. Materiały i metody: 56 próbek mleka kobiecego uzyskano od matek (w wieku 23-42 lat) zamieszkałych w Warszawie. Wapń i magnez oznaczono po mineralizacji na mokro w mineralizatorze mikrofalowym metodą AAS a fosfor metodą spektrometryczną Scheelego. Wyniki: Średnia zawartość w 56. próbkach mleka wynosiła: dla Ca: 247,9 ± 70,5 mg/L; dla P: 155,1 ± 36,9 mg/L; dla Mg: 32,4 ± 6,8 mg/L. Oznaczono następujący średni stosunek pierwiastków: Ca: Mg - 7,8; Ca:P- 1,6; Mg:P- 0,22. Wnioski: Średnia zawartość w badanych próbkach mleka kobiecego, wapnia, fosforu i magnezu mieściła się w przedziale opisywanym w piśmiennictwie naukowym. Stosunek Ca:P wynosił 1,6 ± 0,5. Jedynie w dwóch próbkach badanego mleka kobiecego nastąpiło niekorzystne przekroczenie tej wartości do ponad 3:1. W toku badań stwierdzono dodatnią korelację Ca zMg i P.
EN
Aim. The aim of study was to mark the content and the mutual correlations between chosen mineral elements in 56 samples of the women's milk, which come from the period till 6th months of lactation. The population of mothers and infants, which took part in tests, was characterized somatometricly and demographicly on the basis of questionnaire filled in by mothers. Material and methods. 56 human milk samples were obtained from mothers (23-42 years of age) living in Warsaw. The content of calcium, phosphorus and magnesium were determined, after wet microwave mineralization of the samples. The phosphorus content was determined using Scheele's spectrophotometry and the content of the remaining microelements, with atomic absorption spectrophotometry (AAS). Results. The average content of mineral elements in 56 samples of milk contained 247.9 ± 70.5 mg/L of Ca; 32.4 ± 6.8 mg/L of Mg; 155.1 ± 36.9 mg/L of P. The following average relationship of elements was marked: Ca: P - 1.6; Ca: Mg - 7.8; Mg: P - 0.22. Conclusions. The average content of calcium, phosphorus and magnesium in examined samples of women’s milk, was located in a compartment described in the academic literature. Relationship Ca: P took 1.6 ± 0.5. Only in two samples of the examined women’s milk disadvantageous crossing value came to above 3:1. During the whole studies the positive correlation was noticed between Ca, Mg and P.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
35
Numer
5-6
Opis fizyczny
s.396-404,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra i Zaklad Bromatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul.Banacha 1, 02-097 Warszawa
autor
 • Katedra i Zaklad Bromatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul.Banacha 1, 02-097 Warszawa
autor
 • Katedra i Zaklad Bromatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul.Banacha 1, 02-097 Warszawa
autor
 • Katedra i Zaklad Bromatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul.Banacha 1, 02-097 Warszawa
Bibliografia
 • 1. WHO Global Strategy for infant and young child feeding. WHA55/2002/REC/1 Annex 2, 2002.
 • 2. Książyk J., Rudzka-Kańtoch Z., Weker H.: Zalecenia żywieniowe dla niemowląt. Standardy Med., 2001, 7/8,10-16.
 • 3. American Academy of Pediatrics: Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2005,115, 2, 496-506.
 • 4. Szotowa W.: Żywienie niemowląt, dzieci i młodzieży. W: Żywienie człowieka zdrowego i chorego. J. Hasik., J. Gawęcki, (red.). Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, 2,9-32.
 • 5. Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000, 503-511.
 • 6. Emmett P.M., Rogers I.S.: Properties of human milk and their relationship with maternal nutrition. Early Human Development 1997, 49 Supp. 1, S7-S28.
 • 7. Zalewski T.: Pediatria. Warszawa, Dział Wydawnictw Akademii Medycznej, 2000.
 • 8. Olędzka R., Woźniak J.: Analiza bromatologiczna. Jakość zdrowotna żywności. Warszawa, Dział Wydawnictw Akademii Medycznej, 2001,69-70.
 • 9. Gertig H., Przysławski J.: Bromatologia. Zarys nauki o żywieniu i żywności. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006, 273-275.
 • 10. Dorea J.G.: Calcium i phosphorus in human milk. Nutr. Res., 1999,19, 5, 709-739.
 • 11. Rossipal E., Krachler M.: Pattern of trace elements in human milk during the course of lactation. Nutr. Res., 1998,18,1,11-24.
 • 12. Lonnerdal B.: Breast Milk: A truly Functional. Food Nutr., 2000,16,7-8.
 • 13. Rossipal E., Krachler M.: Pattern of trace elements in human milk during the course of lactation. Nutr. Res., 1998,18,1,11-24.
 • 14. Allen J.C., Keller R.P., Archer P., et al.: Studies in human lactation: milk composition and daily secretion rates of macronutrients in the first year of lactation. Am. J. Clin. Nutr., 1991,54,69-80.
 • 15. Tanzer F., Sunel S.: Calcium, magnesium and phosphorus concentrations in human milk and in sera of nursing mothers and their infants during 26 weeks of lactation. Indian Pediatr., 1991, 28, 391-400.
 • 16. Arwer S., Bucht E., Sjoberg H.E.: Calcitonin - like immunoreactivity in human milk, longitudinal alterations and divalent cations. Acta Physiol. Scand., 1984,122,461-464.
 • 17. Seki K., Kato T., Sekiya S. et al.: Parathyroid-hormone-related protein in human milk and its relation to milk calcium. Gynecol. Obstet. Invest., 1997, 44, 102-106.
 • 18. Brzozowska A.: Składniki mineralne. W: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. J. Gawęcki, L. Hryniewiecki (red.). Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004,1, 207-211.
 • 19. Hasik J., Hryniewiecki L., Grzymisławski M.: Dietetyka. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1999, 50-51.
 • 20. Manz F.: Why is phosphorus in human milk exceptionally low. Monatsschr. Kinderheikd., 1992,140, S35.
 • 21. Jonas A.J., Deminguez B.: Low breast milk phosphorus concentration in familial hypophosphatemia. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr., 1989, 8, 541-543.
 • 22. Hanukoglu A., Chalew S., Kowarski A.A.: Late onset hypocalcemia, rickets, and hyperparathyroidism. J. Pediatr., 1988,112,751-754.
 • 23. DeMarini S., Tsang R.C.: Disordes of calcium, phosphorus and magnesium metabolism. In: Neonatal-perinatal medicine. Diseases of the fetus and infants. A.A. Fanaroff, R.J. Matrin (eds). St.Luis, Mosby, 2002, 1376-93.
 • 24. Kleinman R.E., (ed.): Pediatric Nutrition Handbook. 4 th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics, 1998, 643.
 • 25. Venkataraman P.S., Tsang R.T.: Calcium, magnesium, and phosphorus in the nutrition of the newborn. J. Amer. Col. Nutr., 1995, 14, 439-447.
 • 26. Hillman L.S.: Mineral and vitamin D adequacy in infants fed human milk or formula between 6 and 12 months of age. J. Pediatr., 1990, 117, S134-S142.
 • 27. Ziemlański Ś.: Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2001.
 • 28. Zdrójkowska B., Rutkowska U., Szponar L.: Magnez w profilaktyce zdrowotnej. Żyw. Człow. Metab., 1996, 23, 169-178.
 • 29. Buczkowska Otto E.: Homeostaza gospodarki fosforanowo wapniowej w populacji rozwojowej. Część pierwsza: Mechanizmy regulacji homeostazy w warunkach zdrowia. Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego, 2002, 8,2, 97-103.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-90dbac77-cf35-477d-8691-422c9abb96dc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.