PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 24 | 1 |
Tytuł artykułu

Species diversity in grassland communities under different habitat conditions

Warianty tytułu
PL
Roznorodnosc gatunkowa zbiorowisk lakowo-pastwiskowych w roznych warunkach siedliskowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Two hundred species of vascular plants were identified in grasslands on the Popielno Peninsula, in the part used for agricultural purposes. Species diversity in plant communities, measured by the Shannon-Wiener index, was found to depend on soil type, land use type and phytosociological affiliation. Greater species diversity was observed in communities that developed on mineral soils, are used as pastures, and belong to the class Molinio-Arrhenetheretea. The biodiversity of grassland communities on the Popielno Peninsula is affected by habitat conditions. The relationship between vegetation biodiversity and habitat quality is difficult to grasp due to its multidimensional character. The methods of multivariate statistics may prove useful in this respect.
PL
Na łąkach i pastwiskach rolniczej części Półwyspu Popielniańskiego zidentyfikowano 200 gatunków roślin naczyniowych. Różnorodność gatunkową zbiorowisk roślinnych, mierzoną wskaźnikiem Shannona-Wienera, różnicował rodzaj gleby, sposób użytkowania oraz przynależność do klasy fitosocjologicznej. Większą różnorodność osiągały ugrupowania formujące się na glebach mineralnych, użytkowanie pastwiskowo oraz przynależące do klasy Molinio-Arrhenetheretea. Bioróżnorodność zbiorowisk użytków zielonych Półwyspu Popielniańskiego wykazywała związek z warunkami siedliska. Pełne uchwycenie tej zależności jest trudne z uwagi na jej wielowymiarowość. Pomocne w tym względzie mogą być metody statystyki wielozmiennej.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
24
Numer
1
Opis fizyczny
p.43-59,fig.,ref.
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, pl.Lodzki 3, 10-718 Olsztyn, Poland
autor
autor
Bibliografia
 • BALVANERA P., PFISTERER A.B., BUCHMANN N., HE J., NAKASHIZUKA T., RAFFAELLI D., SCHMID B. 2006. Quantifying the evidence for biodiversity effects on ecosystem functioning and services. Ecol. Lett., 9: 1146–1156.
 • BENNIE J., HILL M.O., BATER R., HUNTLEY B. 2006. Influence of slope and aspect on long-term vegetation change in British chalk grasslands. J. Ecol., 94: 355–368.
 • BULLOCK J.M., PYWELL R.F., BURKE M.J.W., WALKER K.J. 2001. Restoration of biodiversity enhances agricultural production. Ecol. Lett., 4: 185–189.
 • CHYTRÝ M., TICHÝ L., ROLEČEK J. 2003. Local and regional patterns of species richness in central european vegetation types along the pH/calcium gradient. Folia Geobot., 38: 429–442.
 • CIEŚLAK M. 1993. Koncepcja prostego wskaźnika różnorodności gatunkowej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 5: 69–74.
 • CORNWELL W.K., GRUBB P.J. 2003. Regional and local patterns in plant species richness with respect to resource availability. Oikos, 100: 417–428.
 • DUFFY J.E., CARDINALE B.J., FRANCE K. E., MCINTYRE P.B.,THÉBAULT E., LOREAU M. 2007. The functional role of biodiversity in ecosystems: incorporating trophic complexity. Ecol. Lett., 10: 522–538.
 • DZWONKO Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Wyd. Sorus, Poznań-Kraków.
 • ELLENBERG H. 1974. Zegeiwerte Gefässplantzen Mitteleuropas. Scripta Geobot., 9: 5–97.
 • ELLENBERG H., WEBER H.E. DÜLL R., WIRTH V., WERNER W., PAULISSEN D. 1991. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobot., 18: 1–248.
 • ERSTEN A.C.D., ALKEMADE J.R.M., WASSEN M.J. 1998. Calibrating Ellenberg indicator values for moisture, acidicity, nutrient availability and salinity in the Netherlands. Plant Ecol., 135: 113–124.
 • FILIPIAK K., WILKOS S. 1998. Wybrane metody analizy wielozmiennej i ich zastosowanie w badaniach przestrzennych. IUNG Puławy, R 349, ss. 59.
 • FISHER G.E.J., RAHMANN G. 1997. Extensification – benefits and disavantages to grassland biodiversity. Proc. of the International Occasional Symposium of the EGF, 2: 115–123.
 • GODEFROID S., KOEDAM N. 2000. Identifying indicator plant species of habitat quality and invasibility as a guide for peri-urban forest management. Biodivers. Conserv., 12: 1699–1713.
 • GRABOWSKI K., GRZEGORCZYK S., BENEDYCKI S., MARKS E. 1996. Przydatność niektórych gatunków traw do podsiewu łąki trwałej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 453: 89–97.
 • GRYNIA M., KRYSZAK A. 1998. Udział grup systematycznych w zbiorowiskach łąk właściwych z klasy Molinio-Arrhenetheretea. Pr. Komis. Nauk Rol. Kom. Nauk Leś., 85: 27–33.
 • GRYNIA M., KRYSZAK A., GRZELAK M. 1998. Udział Poa pratensis, Festuca rubra, Holcus lanatus, Deschampsia caespitosa w wybranych zbiorowiskach intensywnych i eskstensywnych. Pr. Komis. Nauk Rol. Kom. Nauk Leś., 85: 35–38.
 • HAVLOVÁ M., CHYTRÝ M., TICHÝ L. 2004. Diversity of hay meadows in the Czech Republic: major types and environmental gradient. Phytocoenologia, 34(4): 551–567.
 • HENNEKENS, S.M., SCHAMINEE J.H.J. 2001. TURBOVEG, a comprehensive database management system for vegetation data. J. Veg. Sci., 12: 589–591.
 • HOOPER D.U., CHAPIN F.S., EWEL J.J. HECTOR A., INCHAUSTI P., LAVOREL S., LAWTON J.H., LODGE D.M., LOREAU M., NAEEM S., SCHMID B., SETALA H., SYMSTAD A.J., VANDERMEER J., WARDLE D.A. 2005. Effects of biodiversity on ecosystem functioning: a consensus of current knowledge. Ecol. Monographs, 75(1): 3–35.
 • JASTRZĘBSKA M., SZAREJKO T., HOŁDYŃSKI CZ., JASTRZĘBSKI W.P. 2007. Assessment of grassland habitats on the Popielno Peninsula by phytoindication methods. Pol. J. Natur. Sc. 22(4): 557–573.
 • KNOLLOVÁ I., CHYTRÝ M., TICHÝ L., HÁJEK O. 2005. Stratified resampling of phytosociological databases: some strategies for obtaining more representative data sets for classification studies. J. Veg. Sci., 16: 479–486.
 • MAY R. 1993. Biological diversity: differences between land and sea. Phil. Trans. R. Soc. B., 343: 105–111.
 • MINNS A., FIN J., HECTOR A., CALDEIRA M., JOSHI J., PALMBORG C., SCHMID B., SCHERER-LORENZEN M., SPEHN E., TROUMBIS A., BIODEPTH PROJECT. 2001. The functioning of European grassland ecosystems: potential benefits of biodiversity to agriculture. Outlook Agric., 30(3): 179–185.
 • RICOTTA C. 2003. On parametric evenness measures. J. Theor. Biol., 222: 189–197.
 • Różnorodność biologiczna Polski. 2003. Red. R. ANDRZEJEWSKI, A. WEIGLE. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • SCHLAPFER F., SCHMID B. 1999. Ecosystem effects of biodiversity: a classification of hypotheses and exploration of empirical results. Ecol. Applications, 9: 893–912.
 • SCHWILK D.W., ACKERLY D.D. 2005. Limiting similarity and functional diversity along environmental gradients. Ecol. Lett., 8: 272–281.
 • SHANNON C.E. 1948. A mathematical theory of communication. Bell Syst. Tech. J., 27: 379–423.
 • SPANOS K.A., FEEST A. 2007. A review of the assessment of biodiversity in forest ecosystems. Management of Environmental Quality, 18(4): 475–486.
 • STEVENS G.C. 1989. The latitudinal gradient in geographical range: how so many species coexist in the tropics. Am. Nat., 133: 241–256.
 • STEVENS G.C. 1992. The elevational gradient in altitudinal range: an extension of Rapoport’s latitudinal rule to altitude. Am. Nat., 140: 893–911.
 • ŚWIERKOSZ K. 2003. Monitoring zbiorowisk seminaturalnych i wybranych gatunków roślin wyższych na obszarach funkcjonowania programów rolno-środowiskowych. W: Ocena potrzeb związanych z tworzeniem optymalnych warunków dla ochrony i zrównoważonego użytkowania programów różnorodności biologicznej. Priorytet 3. Cz. 3: <http://biodiversity-chm.org.pl/agrobiodiversity/pdf/priorytet3c.pdf.
 • SZOSZKIEWICZ K., SZOSZKIEWICZ J. 1998. Ocena różnorodności gatunkowej pratacenoz na przykładzie wybranych zbiorowisk. Pr. Kom. Nauk Rol. Kom. Nauk Leś., 85: 47–51.
 • SZOSZKIEWICZ K., SZOSZKIEWICZ J. 1999. Comparison of diversity of lowland grasland vegetation communities in Poland. Rocz. AR Pozn. CCCX, Melior. Inż. Środ., 20: 293–298.
 • TICHÝ L. 2002. JUICE, software for vegetation classification. J. Veg. Sci., 13: 451–453.
 • TÓTHMÉRÉSZ B. 1995. Comparison of different methods for diversity ordering. J.Veg. Sci., 6: 283–290.
 • TRĄBA CZ., WOLAŃSKI P., OKLEJEWICZ K. 2004. Zbiorowiska roślinne nieużytkowanych łąk i pól w dolinie Sanu. Łąkarstwo Pol., 7: 207–238.
 • WAMELINK G.W.W., TER BRAAK C.J.F., VAN DOBBEN H.F. 2003. Changes in large-scale patterns of plant biodiversity predicted from environmental economic scenarios. Landsc. Ecol., 18: 513–527.
 • WANIC M., JASTRZĘBSKA M., KOSTRZEWSKA M.K., NOWICKI J. 2005. Analiza zbiorowisk chwastów za pomocą wybranych wskaźników biologicznych. Acta Agrobot., 58 (1): 229–244.
 • WIENER N. 1948. Cybernetics, or control and communication in the animal and the machine. Cambridge, MA, The MIT Press,194.
 • WILSON E.O. 1990. Threats to biodiversity. Managing planet Earth. W.H. Freeman. New York, 49–60.
 • World Atlas of Biodiversity, http://stort.unep-wcmc.org/imaps/gb2002/book/viewer.htm.
 • World Biodiversity Database, http://nlbif.eti.uva.nl/bis/index.php.
 • WYŁUPEK T. 2002. Różnorodność florystyczna oraz walory przyrodnicze użytków zielonych w dolinie Poru. Fragm. Agron., 1(73): 213–223.
 • ZARZYCKI K., TRZCIŃSKA-TACIK H, RÓŻAŃSKI W., SZELĄG Z., WOŁEK J., KORZENIAK U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków, ss. 183.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-65c3904b-fc20-4476-a3f0-28db3ab48a8c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.