PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 09 | 2 |
Tytuł artykułu

Stem volume and aboveground woody biomass in noble fir [Abies procera Rehder] stands in the Rogow Arboretum [Poland]

Warianty tytułu
PL
Miazszosc strzal i nadziemna biomasa zdrewniala drzewostanow jodly szlachetnej [Abies procera Rehder] w Arboretum w Rogowie [Polska]
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The study was carried out in 39- and 43-year-old stands of noble fir (Abies procera Rehder) grown in the Rogów Arboretum of the Warsaw University of Life Sciences (Poland). The main objectives of our study were (1) to estimate stem volume over bark of noble fir grown out of its natural range, (2) to develop suitable allometric equations for estimating aboveground woody biomass components and (3) to estimate aboveground woody biomass components using site-specific allometric equations and to compare them with biomass estimated using allometric equations developed in stands grown within natural range of noble fir. The study showed that the mean DBH of trees was 20.14 cm in the younger stand and 22.25 cm in the older stand. The basal area of the 39-year-old stand was 49.01 m2·ha-1 and 43-year-old stand was 47.53 m2·ha-1. Based on the developed equation stem volume over bark was 374.87 m3·ha-1 and 356.24 m3·ha-1 in the 39- and 43-year-old stands, respectively. Based on the developed site-specific allometric equations total aboveground woody biomass in the 39-year-old stand was 189 Mg·ha-1 whereas in the 43-year-old stand it was 184 Mg·ha-1. Branch biomass in both stands equaled 19.9% of total aboveground wood biomass. Total aboveground woody biomass, estimated by allometric equations published by Ter-Mikaelian and Korzukhin [1997], equaled 233 Mg·ha-1 and 228 Mg·ha-1 in the 39- and 43-year-old stands, respectively. This means that the aboveground woody biomass is overestimated by ca. 23% in comparison with biomass estimated by our site-specific allometric equation. Generally, the existing equations published by Ter-Mikaelian and Korzukhin [1997] overestimated total aboveground woody biomass and stem biomass, while branch biomass was underestimated across all tree sizes compared to directly obtained biomass data.
PL
Badania wykonano w dwóch drzewostanach jodły szlachetnej (Abies procera Rehder), 39- i 43-letnim, rosnących w Arboretum SGGW w Rogowie (Polska). Celem badań było (1) określenie miąższości strzał w korze drzewostanów jodły szlachetnej rosnącej poza granicami naturalnego zasięgu występowania, (2) opracowanie równań allometrycznych służących do obliczania nadziemnej zdrewniałej biomasy jodeł oraz (3) obliczenie sumarycznej nadziemnej biomasy drzew z wykorzystaniem specyficznych równań allometrycznych i jej porównanie z biomasą obliczoną na podstawie równań allometrycznych opracowanych dla drzewostanów rosnących w granicach naturalnego zasięgu występowania jodły szlachetnej. Na podstawie uzyskanych danych wykazano, że średnia pierśnica drzew w młodszym drzewostanie wynosi 20,14 cm, natomiast w starszym 22,25 cm. Sumaryczne pole powierzchni przekroju pierśnicowego 39-letniego drzewostanu wynosi 49,01 m2·ha-1, a drzewostanu 43-letniego – 47,53 m2·ha-1. Miąższość strzał w korze 39-letniego drzewostanu wynosi 374,87 m3·ha-1, a drzewostanu 43-letniego – 356,24 m3·ha-1. Na podstawie równań allometrycznych, opracowanych w oparciu o 28 drzew modelowych, określono nadziemną biomasę zdrewniałą, która w młodszym drzewostanie wynosi 189 Mg·ha-1, a w starszym – 184 Mg·ha-1. Biomasa gałęzi stanowi w obu drzewostanach 19,9% sumarycznej nadziemnej biomasy zdrewniałej drzew. Sumaryczna nadziemna biomasa zdrewniała obliczona z wykorzystaniem równań allometrycznych opublikowanych przez Ter-Mikaeliana i Korzukhina [1997] wynosi 233 Mg·ha-1 i 228 Mg·ha-1, odpowiednio dla 39- i 43-letniego drzewostanu jodły szlachetnej. Uzyskane wyniki wskazują, że sumaryczna nadziemna biomasa zdrewniała jest przeszacowana o ok. 23% w porównaniu z wynikami uzyskanymi na podstawie równań allometrycznych specyficznych dla badanych drzewostanów. Zastosowanie równań opublikowanych przez Ter-Mikaeliana i Korzukhina [1997] prowadzi do przeszacowania sumarycznej nadziemnej biomasy zdrewniałej oraz biomasy strzał przy jednoczesnym niedoszacowaniu biomasy gałęzi drzew modelowych.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Numer
2
Opis fizyczny
p.9-24,fig.,ref.
Twórcy
 • Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland
Bibliografia
 • Banaszczak P., Tumiłowicz J., 2007. Uszkodzenia mrozowe drzew i krzewów w Arboretum SGGW w Rogowie podczas zimy 2005/06 roku [Frost damage of trees and shrubs in Warsaw University of Life Sciences’ Arboretum in Rogów during winter 2005/06]. Rocz. Dendrol. 55, 57-85 [in Polish].
 • Bednarek A., 1993. Klimat [Climate]. In: Warunki przyrodnicze lasów doświadczalnych SGGW w Rogowie. Ed. R. Zielony. Wyd. SGGW Warszawa, 24-41 [in Polish].
 • Betts H.S., 1945. Noble fir (Abies procera). American Woods. Forest Serv. U.S. Depart. Agric.
 • Brockway D.G., Topik C., Hemstrom M.A., Emmingham W.H., 1985. Plant association and management guide for the Pacific silver fir zone: Gifford Pinchot National Forest. R6-Ecol-130a. OR. U.S. Depart. Agric., Forest Serv., Pacific Northwest Reg., Portland.
 • Bruchwald A., 1999. Dendrometria [Forest mensuration]. Wyd. SGGW Warszawa [in Polish].
 • Czępińska-Kamińska D., Janowska E., Konecka-Batley K., 1991. Gleby Arboretum w Rogowie [Soils of the Rogów Arboretum]. Arboretum Rogów [typescript; in Polish].
 • Doede D.L., Adams W.T., 1998. The genetic of stem volume, stem form, and branch characteristics in sapling Noble fir. Silvae Genet. 47, 4, 177-183.
 • Edwards P.N., Christie J.M., 1981. Yield models for forest management. Booklet 48. London: Great Britain Forestry Comm.
 • Filip G.M., Schmitt C.L., 1990. Prescription for Abies silvicultural options for diseased firs in Oregon and Washington USA. U.S. Forest Service General Technical Report PNW.
 • Fletcher A.M., Samuel C.J.A., 1990. Early height growth in the seed origins of noble fir in Britain. In: 1990 joint meeting of Western Forest Genetics Association and IUFRO Working Parties S2.02-05, 06, 12, and 14 on Douglas-fir, contorta pine, Sitka spruce, and Abies breeding and genetic resources. 20 to 24 August 1990, Olympia, WA. Weyerhaeuser, Tacoma, WA 2.98-2.113.
 • Fowells H.A., 1965. Silvics of forest trees of the United States. Agricultural Handbook 271. U.S. Depart. Agric. Washington.
 • Franklin J.F., 1964. Some notes on the distribution and ecology of noble fir. Northwest Sci. 38, l, 1-13.
 • Franklin J.F., 1982. The true fir resource. In: Proceedings of the Biology and Management of True Fir in the Pacific Northwest Symposium. 1981. 24 to 26 February 1981, Seattle-Tacoma, WA. Contribution No. 45. Eds C.D. Oliver, R.M. Kenady. Coll. Forest Res. Univ. Washing. Washigton, 1-6.
 • Franklin J.F., 1983. Ecology of noble fir. In: Proceedings of the Biology and Management of True Fir in the Pacific Northwest Symposium. 1981. 24 to 26 February 1981, Seattle-Tacoma, WA. Contribution No. 45. Eds C.D. Oliver, R.M. Kenady. Coll. Forest Res. Univ. Washing. Washington, 59-69.
 • Franklin J.F., 1990. Abies procera Rehd. Noble fir. In: Silvics of North America. Volume 1. Conifers. Agricultural Handbook 654. Eds R.M. Burns, B.H. Honkala. U.S. Depart. Agric. Forest Serv. Washington, 80-87.
 • Franklin J.F., Dyrness C.T., 1973. Natural vegetation of Oregon and Washington. Gen. Tech. Rep. PNW-8. U.S. Depart. Agric. Forest Serv. Pacific Northwest For. Range Exper. Stat. Portland, OR.
 • Fujimori T., Kawanabe S., Saito H., Grier C.C., Shidei T., 1976. Biomass and primary production in forests of three major vegetation zones of the Northwestern United States. J. Japan. Forest. Soc. 58, 10, 360-373.
 • Gessel S.P., Oliver C.D., 1982. Soil-site relationships and productivity of true firs. In: Proceedings of the Biology and Management of True Fir in the Pacific Northwest Symposium. 1981 24 to 26 February 1981, Seattle-Tacoma, WA. Contribution No. 45. Eds C.D. Oliver, R.M. Kenady. Coll. Forest Res. Univ. Washing. Washington, 177-184.
 • Gholz H.L., Grier C.C., Campbell A.G., Brown A.T., 1979. Equations for estimating biomass and leaf area of plants in the Pacific Northwest. Research Paper 41. Forest Res. Labor., School of Forestry, Oregon State Univ. Cornvallis, Oregon 97331.
 • Grier C.C., Lee K.M., 1983. Primary production in Abies amabilis zone ecosystems. In: Oliver C.D., Kenady R.M. (eds.). Proceedings of the Biology and Management of True Fir in the Pacific Northwest Symposium. 1981. 24 to 26 February 1981, Seattle-Tacoma, WA. Contribution No. 45. University of Washington, College of Forest Resources, 139-144.
 • Hamburg S.P., 2000. Simple rules for measuring changes in ecosystem carbon in forestry-offset projects. Mitig. Adapt. Strat. Global Change 5, 25-37.
 • Hanzlik E.J., 1925. A preliminary study of the growth of noble fir. J. Agric. Res. 31, 10, 929-934.
 • Harrington C.A., Murray M.D., 1982. Patterns of height growth in western true fir. In: Proceedings of the Biology and Management of True Fir in the Pacific Northwest Symposium. 1981 24 to 26 February 1981, Seattle-Tacoma, WA. Contribution No. 45. Eds C.D. Oliver, R.M. Kenady. Coll. Forest Res. Univ. Washing. Washington, 209-214.
 • Kulej M., 2003. Jakość hodowlana jodły olbrzymiej w warunkach górskich Polski na przykładzie powierzchni badawczej w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy [Breeding quality of grand fir (Abies grandis Lindl.) in the mountain condition of Poland as studied on an experimental plot at the Experimental Forest Station in Krynica]. Zesz. Nauk. AR Krak. 397, 75-88 [in Polish].
 • Kulej M., Socha J., 2005. Productivity of selected provenances of grand fir in the provenance experiment in the Krynica Experimental Forest. EJPAU 8, 4, #10.
 • Laurens D., Kazandjian B., 1985. A possible species for restoring some damaged forests in the Massif Central: noble fir (Abies procera). Rev. Forest. Franc. 37, 56-60.
 • Maze J., Parker W.H., 1983. A study of population differentiation and variation in Abies procera. Can. J. Bot. 61, 1094-1104.
 • Murray M.D., 1978. Productivity of upper-slope true firs in western Washington: A preliminary report. Weyerhaeuser, Western For. Res. Center. Centralia, WA.
 • Murray M.D., 1988. Growth and yield of a managed 30-year-old Noble fir plantation. U.S. Depart. Agric., Forest Serv., Pacific Northwest Res. Stat. Research Note PNW-RN-475.
 • Muukkonen P., Mäkipää R., 2006. Biomass equations for European trees: addendum. Silva Fennica 40, 4, 763-773.
 • Rasmussen H.N., Nielsen C.N., Jørgensen F.V., 2005. Crown architecture and dynamics in Abies procera as influenced by cutting for greenery. Trees 19, 619-627.
 • Redmond J., 1950. Abies procera as a timber tree for exposed sites. Scottish For. 4, 87-93.
 • Ruetz W.F., Svolba J., Rau H.-M., 1998. Der IUFRO Abies procera Provenienzversuch in der Bundesrepublik Deutschland. Forst-u. Holz 53, 22, 672-675.
 • Schübeler D., Spellmann H., Nagel J., 1990. Untersuchungen zum Wachstum der Pazifischen Edeltanne (Abies procera Rehd.) in Nordwestdeutschland. Allg. Forst. u. Jagdztg. 8, 158-163.
 • Stewart G.H., 1986. Population dynamics of a montane conifer forest, western Cascade Range, Oregon, USA. Ecology 67, 2, 534-544.
 • Szymkiewicz B., 1966. Tablice zasobności i przyrostu drzewostanu [Yield and volume increment table for tree stands]. PWRiL Warszawa [in Polish].
 • Ter-Mikaelian M.T., Korzukhin M.D., 1997. Biomass equations for sixty-five North American tree species. For. Ecol. Manag. 97, 1-24.
 • Tumiłowicz J., 1965. Abies balsamea Mill. i Abies concolor Lindl. et Gord. w lasach Pomorza Wschodniego [Abies balsamea Mill. and Abies concolor Lindl. et Gord. in the forests of Eastern Pomorze]. Rocz. Dendrol. 19, 151-159 [in Polish].
 • Tumiłowicz J., 1977. Jodła szlachetna – Abies procera Rehd. [Noble fir – Abies procera Rehd.] In: Obce gatunki drzew w gospodarstwie leśnym. Eds S. Bellon, J. Tumiłowicz, S. Król. PWRiL Warszawa, 53-60 [in Polish]
 • Tumiłowicz J., Wodzicki T.J., 1990/1991. Foreign species of Abies Mill. in forest populations of Poland, with special reference to the Rogów Arboretum [Obce gatunki jodły (Abies Mill.) w lasach Polski ze szczególnym uwzględnieniem Arboretum w Rogowie]. Rocz. Dendrol. 39, 5-34 [in Polish].
 • Xie C.Y., Ying C.C., 1994. Adaptedness of Noble fir (Abies procera Rehd.) beyond its northern limit. Forest Sci. 40, 3, 412-428.
 • Ying C.C., 1992. Effect of sites and provenances on 6th-year performance of noble fir in coastal British Columbia. Research Note 112. B.C. Ministry of Forestry Victoria, BC.
 • Zianis D., Muukkonen P., Mäkipää R., Mencuccini M., 2005. Biomass and stem volume equations for tree species in Europe. Silva Fennica 4, 1-63.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-38c96f7a-29ef-4e8b-8d8b-b13ce552c60c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.