PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 12 | 1 |
Tytuł artykułu

Ryzyko w agrobiznesie w ujęciu socjologicznym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The risk in the agribusiness in the sociological context
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł dotyczy problemu ryzyka towarzyszącego życiu współczesnego społeczeństwa. Zagrożenia, głównie naturalne, towarzyszyły ludziom od zarania dziejów. Współczesne społeczeństwo, zwane społeczeństwem ryzyka, nękają zagrożenia, które w głównej mierze ono samo generuje. Procesy globalizacji stwarzają zagrożenie dla poczucia bezpieczeństwa oraz zachowania równowagi w ekosystemie. Rolnictwo bezpośrednio związane ze środowiskiem naturalnym, szczególnie dotkliwie odczuwa skutki ingerencji człowieka w świat przyrody. Postęp naukowo-techniczny ma niebagatelny wpływ na współczesne rolnictwo i związane z nim metody produkcji żywności. Polskie rolnictwo musi borykać się z problemami będącymi skutkami przeszłości związanej z gospodarką centralnie sterowaną, jak i teraźniejszymi - związanymi z procesami globalizacji. Polscy rolnicy muszą się zmierzyć z wymogami ostrej konkurencji, przepisów unijnych; prawodawstwa polskiego, które nie zawsze działa zdroworozsądkowo.
EN
The paper ains to analyse the problem of the risk accompanying life of the contemporary society. Threats, mainly natural are accompanied to people from the daybreak of history. The contemporary society, called the society of the risk, harass threats which chiefly generates it self. Processes of the globalization create the threat for the sense of security and the preservation of the equilibrium in the ecosystem. The agriculture directly connected with the environment, especially painfully feels results of the interference of the man into the nature. The technical progres has the not trifling influence on the contemporary agriculture and food production. The Polish agriculture must tackle with problems being results of the past centrally controlled economy, as and present, connected processes of the globalization. Polish farmers must deal with requirements of the growing competition, EU regulations, and Polish legislation which not always works in compliance with expectations of the society.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
1
Opis fizyczny
s.81-85,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Adamowicz M. 2005: Zjawiska i procesy globalne a rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. [W:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju (red. J. Wilkin). Fundusz Współpracy, Warszawa, s. 121.
 • Barszczyńska M., Bogdańska-Warmuz R., Konieczny R., Madej P., Siudak M. 2005: Zdążyć przed powodzią, Przewodnik metodyczny na temat lokalnych systemów monitoringu i ostrzeżeń powodziowych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Kraków, s. 44.
 • Beck U., Grande E. 2005: Europa kosmopolityczna, Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności. Wyd. Scholar, Warszawa, s. 320.
 • Beck U. 2005: Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej. Wyd. SCHOLAR, Warszawa, s. 36.
 • Biernacki W., Mokwa A., Działek J., Padło T. 2009: Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków, s. 20.
 • Giddens A. 2006: Socjologia. PWN, Warszawa, s. 87-89.
 • Giddens A. 2009: Ryzyko, zaufanie, refleksywność. [W:] Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności (red. U. Beck., A. Giddens, S. Lash). PWN, Warszawa, s. 237.
 • Kałuża H. 2008: Determinanty rozwoju gospodarki typu usługowego na obszarach wiejskich. Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Rozwój, innowacyjność, infrastruktura. Zesz. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 501, Ekonomiczne problemy usług, nr 22, s. 77.
 • Knapik W. 2009: Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie na przykładzie powiatu chrzanowskiego - społeczne aspekty problemu. Współczesne Zarządzanie, nr 2, s. 133-134.
 • Knapik W. 2009: Zaufanie społeczne jako czynnik kapitału społecznego wsi na przykładzie wybranej produkcji rolnej w powiecie chrzanowskim. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 5, s. 152-153.
 • Kłodziński M. 2006: Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 101.
 • Krupińska W. 2003: Strategia rozwoju turystyki a proces kreowania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych (red. M. Kłodziński,W. Dzun). Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich i Organizacji Gospodarki Żywnościowej WEiOGŻ Akademii Rolniczej w Szczecinie, Warszawa, s. 116.
 • Musiał W. 2009: Zagrożenie kryzysem i próby działań antykryzysowych w rolnictwie polskim. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 2, s. 169.
 • Pięcek B. 2006: Portret zbiorowy wiejskich przedsiębiorców, Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie-społeczność lokalna-edukacja (red. K. Szafranie). Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 235.
 • Rakowski W. 2003: Warunki życia ludności wiejskiej mieszkającej na obrzeżach aglomeracji warszawskiej na przykładzie gminy Magnuszew. Warunki życia wybranych społeczności lokalnych na początku XXI wieku (red. W. Rakowski). Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 160.
 • Sitek W. 1997: Wspólnota i zagrożenie. Socjologiczny przyczynek do analizy krótkotrwałej wspólnoty. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 5.
 • Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r., Dz. U. z dnia 11 października 2001 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-aa3c9093-eb45-4f7d-9b0e-ef5eb1c56c1e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.