PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 55 | 4 |

Tytuł artykułu

Ochrona obszarów mokradłowych w programie rolno-środowiskowym

Warianty tytułu

EN
Protection of swamp areas in agro-environmental program

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Programy rolno-środowiskowe w swym założeniu powinny rekompensować rolnikom ewentualne straty wynikające z ograniczeń w produkcji rolnej, ponoszone z uwagi na ochronę walorów przyrodniczych. Przedstawiono realizację pakietów poświęconych ochronie ptaków i cennych siedlisk. Ponad 8,5 tysiąca gospodarstw dysponujących cennymi mokradłami podpisało dobrowolne umowy, godząc się na ograniczenia w użytkowaniu tych obszarów.
EN
Agro-environmental programs in their assumption should compensate farmers’ losses resulted from agricultural production limitation, gearing in regard on natural amenities protection. Realisation of packages devoted birds and habitats protection were presented. Over eight and a half thousands farms signed voluntary contracts agreeing on limitation in usage of swamp parcels.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

55

Numer

4

Opis fizyczny

s.164-165,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Falenty
  • Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Ministerstwo Środowiska, Warszawa

Bibliografia

  • 1. Dembek W., Dobrzyńska N., Liro A.: 2004. Problemy zachowania różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich w kontekście zmian wspólnej polityki rolnej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, Rozprawy naukowe i monografie 11, Falenty
  • 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. (Dyrektywa Ptasia). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 20/7, 26.1.2010
  • 3. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. (Dyrektywa Siedliskowa). Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 206/7, 22.7.1992
  • 4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, październik 2010
  • 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. ARiMR, mnscr., 2011
  • 6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz.U. 2004, nr 92, poz. 880

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-a14c0023-e296-4350-adb1-71c2247c7218
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.