PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 3 |
Tytuł artykułu

Fertigation of highbush bleueberry (Vaccinium corymbosum L.). Part II. The effect on soil nutrient contents

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Fertygacja borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.). Część II. Wpływ na zawartość składników pokarmowych w glebie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Application of nutrient solutions in fertigation could change chemical properties of soil. Nutrient solutions for highbush blueberry are specific because of characteristic relations among nutrients and acid reaction. Investigations were conducted in the years 2002–2004 on a 10-year old plantation of highbush blueberry cv. ‘Bluecrop’. There were searched effects of fertigation using 3 nutrient solutions (F-1, F-2, F-3) contained increased levels of N-NH, N-NO3, P, K, Mg and constant B and Mo (Ca, S-SO4, Fe, Mn, Zn, Cu from water) on the contents of nutrients, sodium and aluminium in soil. Fertigation of nutrient solutions F-1, F-2, F-3, in relation to drip irrigation F-0, resulted in the increasing contents of K, Mg, Fe, Mn, Zn and Cu in the plough layer (0–20 cm), while the nutrient solutions F-2 and F-3 upraised the contents of P, S-SO4 and B. The effect of fertigation on the increase of nutrient contents in the subplough layer (20–40 cm) was pointed out mainly for K and Mg. As a result of fertigation with the highest nutrient contents (F-3) the contents of N-NO3 increased in the subplough layer. In both layers a tendency to increase of N-NO3 was noted. Fertigation with nutrient solution F-3 reduced the content of chlorides, while F-2 and F-3 sodium in the plough layer. As a consequence of fertigation with nutrient solutions F-2 and F-3 having pH 5.50 the lowering of soil pH in the plough layer (0–20 cm) was indicated in comparison to drip irrigation (pH of water 7.37). No effect of fertigation was found in the pH of the subplough layer (20–40 cm). As a result of a reduced soil pH the content of aluminium in the plough layer increased. Fertigation with nutrient solutions F-1 to F-3, in relation to drip irrigation F-0, resulted in an increased of EC of the plough and partly in the subplough layer.
PL
Stosowanie pożywek do fertygacji może zmieniać chemiczne właściwości gleby. Pożywki dla borówki wysokiej są specyficzne, ze względu na charakterystyczne proporcje między składnikami pokarmowymi oraz kwaśny odczyn. Badania przeprowadzono w latach 2002–2004 na 10-letniej plantacji borówki wysokiej odmiany ‘Bluecrop’. Badano wpływ fertygacji 3 pożywkami (F-1, F-2, F-3) w porównaniu z nawadnianiem kroplowym (F-0) na zawartość makro- i mikroelementów oraz sodu i glinu w glebie. Fertygacja kroplowa pożywkami F-1 do F-3, w stosunku do nawadniania kroplowego F-0, zwiększała w warstwie ornej (0–20 cm) gleby zawartość K, Mg, Fe, Mn, Zn i Cu, natomiast pożywkami F-2 i F-3 zawartość P, S-SO4 i B. Wpływ fertygacji na wzrost zawartości składników w warstwie podornej (20–40 cm) zaznaczył się głównie dla K i Mg. W wyniku stosowania fertygacji pożywką o najwyższej zawartości składników (F-3) nastąpił wzrost zawartości N-NO3 w warstwie podornej. W obu natomiast warstwach zaznaczyła się tendencja do wzrostu zawartości N-NO3 w wyniku stosowania fertygacji kroplowej w stosunku do nawadniana kroplowego. Fertygacja pożywką F-3 obniżała zawartość chlorków w warstwie ornej gleby a pożywkami F-2 i F-3 zawartość sodu. W wyniku stosowania fertygacji pożywkami F-2 i F-3 (pH 5.50) następowało obniżanie wartości pH (w H2O) gleby w warstwie ornej (0–20 cm) w stosunku do nawadniania kroplowego (woda o pH 7,37). Nie stwierdzono natomiast wpływu fertygacji na wartość pH (w H2O) gleby w warstwie podornej (20–40 cm). W wyniku obniżania wartości pH (w H2O) zwiększała się zawartość glinu w warstwie ornej gleby. Fertygacja pożywkami F-1 do F-3, w stosunku do nawadniania kroplowego F-0, zwiększała wartość EC warstwy ornej gleby. Efekt ten zaznaczył się częściowo również w warstwie podornej.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
3
Opis fizyczny
p.59-68,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Horticultural Plants Nutrition, University of Life Sciences in Poznan, ul.Zgorzelecka 4, 60-199 Poznan, Poland
autor
 • Department of Horticultural Plants Nutrition, University of Life Sciences in Poznan, ul.Zgorzelecka 4, 60-199 Poznan, Poland
Bibliografia
 • Craig D.L., 1967. Highbush blueberry culture in Eastern Canada. Canada Dept. of Agr. Pub. 1279, 1–10.
 • Coville F.V., 1910. Experiments in blueberry culture. U.S. Dep. Agr. Bull., 193, 1–25.
 • Dancer W.R., Peterson L.A., Chester G., 1973. Ammonification and nitrification of N as influenced by soil pH and previous N treatments. Soil. Sci. Soc. Amer. Proc. 37, 67–69.
 • Eaton L.J., Patriquin D.G., 1988. Inorganic nitrogen levels and nitrification potential in lowbush blueberry soils. Can. J. Soil. Sci. 68, 63–65.
 • Facteau T.J., Eck P., 1970. Effects of base saturation and cotton level of highbush blueberry. Soil Sci. 110, 244–252.
 • Glonek J., Komosa A., 2013. Fertigation of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.). Part I. The effect on growth and yield. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 12(3), 47–57.
 • Hammett L.K., Ballinger W.E., 1972. A nutrient solution– sand culture system for studying the influence of N form on highbush blueberries, Hort. Sci. 7, 498–499.
 • Hanson E.J., 2006. Nitrogen fertilization of highbush blueberry. Acta Hort. (ISHS) 715, 347–352.
 • Hanson E.J., Throop P.A., Sedat S., Ravenscroft J., Paul E.A., 2002. Comparison of nitrification rates in blueberry and forest soils. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 127, 136–142.
 • Johnston S., Moulton J., Hull J., 1969. Essential blueberry culture. Mich. St. Univ. Ext. Bull. E-590.
 • Katakura Y., Yokomizo H., 1995. Effects of nutrient solution pH on the growth and nutrient uptake of highbush and rabbiteye blueberries. Jap. J. Soil Sci. Plant Nutr. 66(5), 513–519.
 • Komosa A., 2007. Guide values and soil nutrient contents of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) plantations in Poland. Int. Conf. „Vacciniun ssp. and Less Known Small Fruits: Cultivation and Health Benefit”. Slovak Akademy of Science, Nitra 30.09. – 5.10.2007, 29–30.
 • Komosa A., Stafecka A., 2002. Zawartości Konikowskie składników pokarmowych dla gleb sadowniczych analizowanych metodą uniwersalną. Rocz. AR. Pozn. 341, Ogrodnictwo, 35, 105–116.
 • Korcak R.F., 1988., Nutrition on blueberry and other calcifuges. Hort. Rev. 10, 183–227.
 • Korcak R.F., 1989. Adaptability of blueberry species to various soil types: III. Final growth and tissue analysis. J. Plant Nutr. 12(11), 1273–1292.
 • Merhaut D.J., Darnell R.L., 1995. Ammonium and nitrate accumulation in containerized southern highbush blueberry plants. Hort. Sci. 30, 1278–1381.
 • Nowosielski O., 1974. Metody oznaczania potrzeb nawoĪenia. PWRiL, Warszawa. Paterson L., Stang E., Dana M., 1988. Blueberry response to NH4 + -N and NO3 -N. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 113, 9–12.
 • Patten K., 1986. Blueberry fertigation. In: M.L. Baker, K. Patten E. Neuendorff, and C. Lyons (eds.). Texas blueberry handbook: production and marketing. Texas A&M University College Station, Texas. Pliszka K., 2002. Borówka wysoka. PWRiL, Warszawa.
 • Reyes-Diaz M., Merino-Gergichevich C., Alarcón E., Alberdi M., Horst W.J., 2011. Calcium sulfate ameliorates the effect of aluminum toxicity differentially in genotypes of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.). J. Soil Sci. Plant Nutr., 11 (4), 59–78.
 • Ścibisz K., Pliszka K., Cześnik E., Rojek H., 1990. Effect of phosphorus fertilization upon soil P content and P uptake by highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.). Acta Hort. (ISHS) 274, 471–480.
 • Takamizo T., Sugiyama N., 1991. Growth responses to N forms in rabbiteye and highbush blueberries. J. Jpn. Soc. Hort. Sci. 60, 41–45.
 • Townsend L.R., 1967. Effect of ammonium nitrogen and nitrate nitrogen, separately and in combination on the grown of highbush blueberry. Can. J. Plant Sci. 47, 555–562.
 • Townsend L.R., 1972. Effect of N, P, K and Mg on the growth and productivity of the highbush blueberry. Can. J. Plant Sci. 53, 161–168.
 • Treder W., Krzewińska D., Borowik M., 2007. Wpływ sposobu nawożenia borówki na wzrost i plonowanie. Zesz. Nauk. Inst. Sad. i Kwiac., 15, 35–45.
 • Williamson J., Krewer G., Pavlis G., Mainland Ch.M., 2006. Blueberry soil management, nutrition and irrigation. In: Blueberries for growers, gardens and promoters. Ed.: Childers N., F., and Lyrene P., M., Ins. of Food and Agr. Sci., Univ of Florida, Gainsville, USA, 60–74.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-9ceda0fb-2738-4af9-bd09-8b0f112b113e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.