PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 584 |
Tytuł artykułu

Możliwości wykorzystania surowców roślinnych do produkcji energii przez rolników województwa pomorskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Possibilities of the use of plant material for energy production by farmers from Pomorskie province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem opracowania było ukazanie zainteresowania i możliwości wykorzystania surowców roślinnych do produkcji energii przez rolników województwa pomorskiego. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego wśród 269 rolników województwa pomorskiego. Techniką badawczą była ankieta, narzędziem kwestionariusz ankiety z pytaniami o charakterze zamkniętym. W rolnictwie, w zakresie wykorzystania surowców do celów energetycznych, szczególną uwagę kieruje się na produkty uboczne i odpadowe z przemysłu rolno-spożywczego, płynne i stałe odchody zwierzęce oraz rośliny energetyczne. Województwo pomorskie stanowi dobre zaplecze do produkcji biomasy. Ogółem na tysiąc mieszkańców potencjał biomasy na tym obszarze wynosi 25,8 TJ i jest większy o 2,3 TJ w stosunku do całej Polski. Stopień wykorzystania surowców roślinnych do produkcji energii w województwie pomorskim przez badanych rolników został uznany za niski. Rolnicy są zainteresowani uprawą i wykorzystaniem surowców roślinnych do produkcji energii, zauważają też wynikające dla tego problemu bariery w postaci małej opłacalności rolnictwa energetycznego, występujących problemów ze skupem surowców roślinnych, problemami magazynowania i transportu tych surowców.
EN
The aim of the study was to show interest and possibilities of the use of plant material for energy production by farmers from Pomorskie Province, Poland. The research materials included statistical data concerning biomass resources within the territory of Pomorskie Province as well as research results from a diagnostic survey conducted among 269 farmers of Pomorskie Province. The research was conducted during village council meetings. The technique employed was a survey. The research population was selected at random. Pomorskie Province is dependent upon external power deliveries as the local production covers only about 30% of the energy consumption. Energy obtained from renewable sources plays the key role in supporting the energy resources of the described region. Renewable energy sources (RES) share in the production of electrical energy in Pomorskie Province should amount to at least 15% in 2020 compared to 9.84% in 2010. One of the energy sources is biomass as this area contains a considerable potential of the resources of this material – 57,364 TJ per year. Raw solid biomass materials for electricity and heating include: straw, waste wood, biomass obtained from permanent energy crops as well as plants with high contents of starch and sugar and oily plants. The highest resources in the Province show in the permanent energy forest and waste wood biomass and amount to 34,043 TJ. Slightly smaller is the potential of the biomass from energy crops – 8,664 TJ. The potential of liquid bio-fuels is the lowest and amounts to 3,126 TJ. In total, per 1000 residents in Pomorskie Province, the biomass potential is 25.8 TJ and is higher by 2.3 TJ compared to all Poland. In the research conducted, farmers assumed that the use of plant material for the production of energy in Pomorskie Province is definitely too low. There was a fraction of farmers who would use straw, hay or inedible grains for energy purposes. Among the surveyed, only a few farmers have plantations of energy perennial crops, such as Miscanthus giganteus or willow. There are also farmers willing to start such crops. The surveyed farmers also grow and use plants with high contents of sugar and starch as well as oily plants. The surveyed notice certain barriers resulting from low profitability of energy farming, some existing problems with crop collection, storage and transport.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
584
Opis fizyczny
s.117-125,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, ul.ks.A.Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
Bibliografia
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. UE L 09.140.16).
 • Hałuzo M., Musiał R., 2010. Zasoby biomasy w Województwie Pomorskim – uwarunkowania przestrzenne i kierunki ich wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Poradnik dla organów samorządu lokalnego. Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego, Słupsk – Gdańsk.
 • Jasiulewicz M., 2012. Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni kogeneracyjnej o małej mocy, opalanej biomasą. Rocz. Nauk. SERiA 14, 5, 91–96.
 • Jasiulewicz M., 2014. Potencjał energetyczny biomasy rolniczej w aspekcie realizacji przez Polskę Narodowego Celu Wskaźnikowego OZE i Dyrektyw UE w 2020 roku. Rocz. Nauk. 16, 1, 71–76.
 • Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020. Pobrano z http:// www.paiz.gov.pl/sektory/odnawialne_zrodla_energii (data dostępu: 6.06.2014).
 • Niedziółka I., Zuchniarz I., 2006. Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego. Motrol 8, 232–237.
 • Plan działania na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej województwa pomorskiego. 2012. Gdańsk.
 • Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie Pomorskim do roku 2025, 2010. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Gdańsk.
 • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 2014. Zarząd Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 • Strategia rozwoju województwa pomorskiego 2020, 2012. Gdańsk.
 • Tytko R., 2011. Odnawialne źródła energii. OWG, Warszawa.
 • Wielewska I., 2014. Zainteresowanie rolników wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Rocz. Nauk. SERiA 16, 5, 216–221.
 • Wiśniewska B., Kalembasa S., 2011. Wpływ dawek azotu na zawartość i pobranie ołowiu, kadmu i niklu przez biomasę ślazowca pensylwańskiego. ZPPRN 565, 373–382.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-9a24f5d0-06e7-4195-a6f6-ca2efa674b87
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.