PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 42 | 2 |
Tytuł artykułu

Rola żywienia w prewencji autyzmu

Warianty tytułu
EN
Nutrition in the prevention of autism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przez wiele lat autyzm (klasyfikowany do Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu - ZSA) był stosunkowo rzadko diagnozowanym zaburzeniem. Jego częstość występowania do lat 80. oceniana była na 1/2000 dzieci, obecnie 1/88. W ostatnich dwóch dekadach nastąpiła poprawa w diagnostyce tych zaburzeń, co jednak w pełni nie tłumaczy obserwowanego wzrostu występowania ZSA. Pomimo wielu kontrowersji dotyczących epidemiologii jak i leczenia autyzmu, specjaliści wydają się być zgodni, iż w patogenezie ZSA istotne znacznie odgrywają czynniki środowiskowe. Wśród nich wymienia się: infekcje, skażenie środowiska, ale także czynniki prenatalne związane z nieprawidłowym odżywianiem. Należy podkreślić, że ZSA powodują nieodwracalne zmiany w mózgu, dlatego najważniejszą strategią zahamowania wzrostu ich występowania jest ograniczenie czynników środowiskowych wpływających na ich rozwój - mózg bowiem posiada ograniczone zdolności do regeneracji, a zmiany zachodzące w okresie rozwoju mózgu wydają się być nieodwracalne. Na rozwój autyzmu u dziecka może wpływać ponad 50 czynników prenatalnych. Celem pracy było omówienie czynników związanych z nieprawidłowym żywieniem. Niedożywienie, nadmierne lub zbyt małe spożycie witamin, składników mineralnych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych czy występujące u matki zaburzenia metaboliczne (otyłość, cukrzyca) mogą prowadzić do trwałych zmian strukturałnych mózgu oraz zmian w aktywności kluczowych enzymów i szlaków metabolicznych, których konsekwencje mogą objawiać się wystąpieniem zaburzeń rozwojowych u dzieci, w tym ZSA.
EN
For many years, autism (classified under Autism Spectrum Disorder ASD) was one of the most rarely diagnosed disorders - to the 80s, only 1 child in 2000 was affected by ASD, currently it affects 1 in 88. During these two decades diagnostics was improved, however it doesn’t explain fully this phenomenon. Despite many controversies about the epidemiology and treatment of autism, experts seem to agree that in the pathogenesis of ASD environmental factors play significant role. Among them there are: infections, environmental pollution but also prenatal risk factors connected with abnormal nutrition. It should be emphasized, ASD cause irreversible changes in the brain, so the most important strategy to reduce the prevalence of ASD is to inhibit it’s environmental risk factors - brain has a limited capacity for regeneration and the changes occurring during its growth seems to be irreversible. The aim of this thesis was to review the literature regarding to the prenatal factors related with abnormal nutrition affecting ASD increase. Till now, over 50 prenatal factors have been studied in relation to autism. Among them there are also nutritional factors such as: mother’s malnutrition, insufficient or excessive intake of vitamins and minerals but also insufficient intake of polyunsaturated fatty acids and metabolic disorders like obesity or diabetes. All of them can lead to permanent structural changes in the brain and changes in the activity of various enzymes and metabolic pathways. Its consequences may be manifested by the occurrence of developmental disorders among children.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
42
Numer
2
Opis fizyczny
s.34-46,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Żywienia i Dietetyki, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa
autor
 • Zakład Żywienia i Dietetyki, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Kral T.V.E., Eriksen W.T., Souders M.C., et al.: Eating behaviors, Diet Quality and gastrointestinal symptoms in children with Autism Spectrum Disorders: A brief review. J. Pediatr. Nurs., 2013, 28, 548-556.
 • 2. Elst K., Bruining H., Birtoli B., et al.: Food for thought: Dietary changes in essential fatty acid ratios and the increase in autism spectrum disorders. Neurosci. Biobehav. R., 2014, 45, 369-378.
 • 3. Hall S.E., Riccio C.A.: Complementary and alternative treatment use for autism spectrum disorders. Complement Ther. Clin. Pract., 2012,18,159-163.
 • 4. Hocher B.: Morę than genes: the advanced fetal programming hypothesis. J. Reprod. Immunol., 2014,104-105, 8-11.
 • 5. Burton G. J., Fowden A.L.: Review: The placenta and developmental programming: Balancing fetal nutrient demands with maternal resource allocation. Placenta, 26, 523-527
 • 6. Krako­wiak P., Walker Ch.K., Bremer A.A., et al.: Maternal Metabolic Condition and Risk for Autism and Other Neurodevelopmental Disorders. Pediatrics, 2012,129,5, ell21-ell28.
 • 7. Wierzbiński P., Pietras T., Gałecki P., i wsp.: Zaburzenia ośrodkowej neurotransmisji w przebiegu autyzmu dziecięcego. Post. Psych. Neurol., 2005, 14, 1, 57-63.
 • 8. Moryś J.: Budowa piętrowa układu nerwowego. Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów me­dycyny: Mazur R. (red.): Gdańsk, Via Medica, 2007, 2-18.
 • 9.Stamou M., Streifel K.M., Goines P.E., et al..: Neuronal connectivity as a convergent target of gene x environment interactions that confer risk for Autism Spectrum Disorders. Neurotoxicol. Teratol., 2013, 36,3-13.
 • 10. Li Y., Gonzalez R, Zhang L.: Fetal stress and programming of hypoxic/ische- mic-sensitive phenotype in the neonatal brain: Mechanisms and possible interventions. Próg. Neurobiol, 2012, 98,145-165.
 • 11. Leyse-Wallace R.: Nutrition and Mental health. Boca Raton, CRC Press, 2013.
 • 12. Węgielska I., Słaba W., Suliburska J.: Terapia dietą i leczenie farmakologiczne oty­łości w aspekcie problemu niedożywienia osób otyłych. Forum Zab. Metab., 2011, 2, 4, 239-244
 • 13. Mistry H.D., Pipkin F.B., Redman Ch.W.G., et al.: Selenium in reproductive health. Am J. Obstet. Gynecol., 2012, 21-30.
 • 14. Castles A., Adams E.K., Melvin C.L., et al.: Effects of smoking during pregnacy. Five meta-analyses. Am. J. Prev. Med., 1999,16, 3, 208-215.
 • 15. Lozoff B., Georgieff M.K.: Iron Deficiency and Brain Development. Semin. Pediatr. Neurol., 2006,13,158-165.
 • 16. Robbins J. M., Cleves M.A., Collins H.B., et al.: Randomized trial of a physician-based intervention to increase the use of folie acid supplements among women. Am. J. Obstet. Gynecol., 2005,192,1126-1132.
 • 17. Koćovska E., Fernell E., Billstedt E.: Vitamin D and autism: Clinical review. Res. Dev. Disabil., 2012, 33, 1541-1550.
 • 18. Jarosz M. (red.): Normy żywienia dla populacji polskiej - no­welizacja. Warszawa, Instytut Żywności i Żywienia, 2012.
 • 19. Gueant J.-L., Namour F., Guerant-Rodrigez R.-M., et al.: Folate and fetal programming: a play in epigenomics? Trends Endocrin. Met., 2013, 24, 6, 279-289.
 • 20. Jiang X., West A.A., Caudil M.A.: Ma- ternal cholinę supplementation: a nutritional approach for improving offspring health. Trends Endocrin. Met., 2014,25, 5,263-273.
 • 21. Al-Farsi Y.M., Wały M.I., Deth R.C., et al.: Low folate and vitamin B12 nourishment is common in Omani children with newly diagnosed autism. Nutrition, 2013, 29, 537-541.
 • 22. Gambling L., Kennedy Ch., McArdle H.J.: Iron and cooper in fetal development. Sem. Celi Dev. Biol., 2011 22, 637-644.
 • 23. Hostetler Ch.E., Kincaid R.L., Mirando M.A.: The role of essential tracę elements in embryonic and fetal development in livestock. Vet. J., 2003,166,125-139.
 • 24. Zagrodzki
 • 25. Machaliński B., Łażewski-Banaszak P., Dąbkowska E., i wsp.: Rola czynników neurotroficznych w procesach regeneracji układu nerwo­wego. Neurol. Neurochir. Pol., 2012, 46, 6, 579-590.
 • 26. Undurti N.: Autism as a disorder of deficiency of brain-derived neurotrophic factor and altered metabolism of polyunstaurated fatty acids. Nutrition, 2013, 29, 1175-1185.
 • 27. Stephens T.V., Woo H., Innis S.M., et al.: Healthy pregnant women in Canada are consuming morę dietary protein at 16- and 36-week gestation than currently than currently recommended by Dietary Reference In- takes, primarily from dairy food sources. Nutr. Res., 2014, 34, 569-576.
 • 28. Angeliou A., Asadi S., Alysandratos K.D., et al.: Perinatal stress, brain inflammation and risk of autism-Review and proposal. BMC Pediatrics, 2012,12:89.
 • 29. Penniston, K.L., Tanumi- hardjo, S.A.: The acute and chronię toxic effects of vitamin A. Am. J. Clin. Nutr., 2006, 83, 2,191-201.
 • 30. Schnorr C.E., Morrone M., Simoes-Pires A., et al.: Vitamin A supple­mentation in rats under pregnancy and nursing induces behavioral changes and oxidative stress upon striatum and hippocampus a dams and their offspring. Brain Res., 2011,1369, 60-73.
 • 31. Gabis I., Raz R., Kesner-Baruch Y.: Paternal age in autism spectrum disorders and ADHD. Pediatr. Neurol., 2010, 43, 300-302.
 • 32. Mehta S.H., Kerver J.M., Sokol R.J., et al.: The association between maternal obesity and Neurodevelopment outeomes of of­fspring. J. Pediatr., 165, 5, 891-896.
 • 33. Lampi K.M., Lehtonen L., Tran P.L., et al.: Risk of autism Spectrum Disorders in Low Birth Weight and smali Gestational Age Infants. J. Pediatr., 2012,161, 5, 830-836
 • 34. Karlsson T., Andersson L., Hussain A., et all: Lower vitamin D status in obese compared with normal-weight women despite higher vitamin D intake in early pregnancy. Clin. Nutr., 2014, 30,1-7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-87dc0e9d-2d90-41c0-ad29-3c7d4178118b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.