PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 27 | 4 |
Tytuł artykułu

Content of cis9trans11 c18:2 acid (CLA) and trans isomers of c18:1 and c18:2 acids in butters

Warianty tytułu
PL
Zawartość kwasu cis9trans11 c18:2 (CLA) i izomerów transkwasu c18:1 i c18:2 w masłach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedmiotem badań była ocena składu kwasów tłuszczowych, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości kwasu linolowego o wiązaniach sprzężonych cis9trans11 C18:2 (CLA) oraz izomerów trans kwasu C18:1 i C18:2 w 17 masłach dostępnych na rynku w Olsztynie. Oznaczenia przeprowadzono metodą GC na 100-metrowej kolumnie kapilarnej z fazą CP Sil 88. We wszystkich badanych produktach stwierdzono obecność kwasu cis9trans11 C18:2 (CLA) oraz izomerów trans kwasu C18:1 i kwasu C18:2. Udział CLA w ogólnym składzie kwasów tłuszczowych tłuszczu badanych maseł wynosił od 0,53 do 1,13%, izomerów trans kwasu C18:1 od 2,12 do 3,72%, a kwasu C18:2 od 0,62 do 1,17%. W tłuszczu wydzielonym z badanych maseł udział kwasów krótkołańcuchowych w ogólnym składzie kwasów tłuszczowych wynosił od 4,93 do 10,40%, kwasów nasyconych od 52,82 do 60,08%, monoenowych od 26,84 do 36,62%, a polienowych od 2,74 do 6,29%.
EN
The aim of this study was to evaluate the fatty acid composition, including the content of conjugated linoleic acid cis9trans11 C18:2 (CLA) and trans isomers C18:1 and C18:2 acids, in 17 butters come from different producers available on the Olsztyn market. Determinations were carried out with the GC method using a 100 m capillary column with CP Sil 88 phase. In all the analysed butters cis9trans11 C18:1 acid and trans isomers of C18:1 and C18:2 acids were found. The percent content of CLA in total fatty acids in fat butters was ranged from 0.53 to 1.13%, trans C18:1 ranged from 2.12 to 3.72% and trans C18:2 from 0.62 to 1.17%. A short-chain fatty acids in fat examined butters were ranged from 4.93 to 10.40%, saturated fatty acids from 52.82 to 60.08%, monounsaturated from 26.84 to 36.62% and polyunsaturated from 2.74 to 6.29% of total fatty acids.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
27
Numer
4
Opis fizyczny
p.491-500,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Chair of Commodity Science and Food Analysis University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
autor
 • Chair of Commodity Science and Food Analysis University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • Chair of Commodity Science and Food Analysis University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
autor
 • Chair of Commodity Science and Food Analysis University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • ARO A., ANTOINE J.M., PIZZOFERRATO L., REYKDAL O., POPPEL G. 1998. Trans fatty acids in dairy and meat products from 14 European countries. The transfair study. J. Food Compos. Anal., 11: 150–160.
 • BARTNIKOWSKA E., OBIEDZIŃSKI M.W., GRZEŚKIEWICZ S. 1999. Wahania sezonowe w zawartości jednonienasyconych kwasów tłuszczowych o konfiguracji trans i sprzężonych dienów kwasu linolowego w maśle. XXX Sesja Naukowa KTiCHŻ PAN, Kraków 14–15 września, pp. 260.
 • BARTNIKOWSKA E. 2001. Sprzężone dieny kwasu linolowego. I. Budowa, powstawanie, występowanie w żywności. Bezpieczna Żywność, 1: 25–30.
 • BIAŁEK A., TOKARZ A. 2009. Źródła pokarmowe oraz efekty prozdrowotne sprzężonych dienów kwasu linolowego (CLA). Biul. Wydz. Farm., 1: 1–12.
 • CICHOSZ G. 2009. Tłuszcz mlekowy – fakty i mity. Cz. II. Prz. Mlecz., 12: 14–17.
 • DANIEWSKI M., MIELNICZUK E., JACÓRZYŃSKI B., PAWLICKA M., BALAS J. 1998. Skład kwasów tłuszczowych, w szczególności izomerów trans nienasyconych kwasów tłuszczowych, w produktach spożywczych. Żyw. Człow., 24(2): 133–155.
 • GRIINARI J.M., CORL B.A., LACY S.H., CHOUINARD P.Y., NURMELA K.V.V., BAUMAN D.E. 2000. Conjugated linoleic acid is synthesized endogenously in lacting cows by Δ9 -desaturase. J. Nutr., 130: 2285–2291.
 • IDF standard. Milkfat. Preparation of fatty acid methyl esters. 182: 1999.
 • JAWORSKI J. 1978. Studia porównawcze składu kwasów tłuszczowych tłuszczu mlekowego. Zesz. Nauk. ART. Olszt. Technol. Żyw., 13: 135–141.
 • JAWORSKI J. 1995. Skład tłuszczu mlekowego-uwarunkowania środowiskowe. Konferencja Naukowa Tłuszcz mlekowy w żywieniu człowieka. ART. Olsztyn, 22–23 września 1995, pp. 5–20.
 • JENSEN R.G. 2000. Invited review. The composition of bovine milk lipids: January 1995 to December 2000. J. Dairy Sci., 85(2): 295–350.
 • PARIZA M.W. 1991. CLA, a new cancer inhibitor in dairy products. Bull. IDF, 257: 29–30.
 • PARODI P.W. 1976. Distribution of isomeric octadecenoic fatty acids in milk fat. J. Dairy Sci., 59: 1870–1873.
 • PARODI P.W. 1999. Conjugated linoleic acid and other anticancerogenic agents of bovine milk fat. J. Dairy Sci., 82: 1339–1349.
 • PRECHT D., MOLKENTIN J. 1994. Trans-oktadecensauren in Milchfette und Margarine. Kiel. Milchwirt. Forschungsber, 46(3): 249–261.
 • PRECHT D., MOLKENTIN J. 1997a. Effect of feeding on trans positional isomers of octadecenoic acid in milk fats. Milchwissenschaft, 52(10): 564–568.
 • PRECHT D., MOLKENTIN J. 1997b. Trans-geometrical and positional isomers of linoleic acid including conjugated linoleic acid (CLA) in German milk and vegetable fats. Fett/Lipid., 99: 319–326.
 • PRECHT D., MOLKENTIN J. 1999. Analysis and seasonal variation of conjugated linoleic acid and further cis-/trans-isomers of C18:1 and C18:2 in bovine milk fat. Kiel. Milchwirt Forschungsber., 51(1): 63–78.
 • PRECHT D., MOLKENTIN J. 2000. Trans unsaturated fatty acids in bovine milk fat and dairy products. Eur. J. Lipid Sci. Technol., 102: 635–639.
 • PRZYBOJEWSKA B., RAFALSKI H. 2003. Kwasy tłuszczowe występujące w mleku a zdrowie człowieka (cz. 4). Kwas wakcenowy cis i trans. Prz. Mlecz., 9: 343–346.
 • RATNAYAKE W.M.N., PELLETIER G. 1992. Positional and geometrical isomers of linoleic acid in partially hydrogenated oils. J. Am. Oil Chem. Soc., 69(2): 95–105.
 • SANTORA J.E., PALMQUIST D.L., ROEHRIG K.L. 2000. Trans-vaccenic acid is desaturated to conjugated linoleic acid in mice. J. Nutr., 130: 208–215.
 • STANIEWSKI B. 2000. Badania nad wpływem składu i właściwości fizycznych fazy tłuszczowej na reologiczne cechy masła. Rozp. Monogr. UWM Olsztyn, 25: 1–115.
 • WOLFF R.L. 1994. Contribution of trans-18:1 acids from dairy fat to European diets. J. Am. Oil Chem. Soc., 71(3): 277–283.
 • WOLFF R.L., BAYARD C.C. 1995. Improvement in the resolution of individual trans -18:1 isomers capillary by gas-liquid chromatography: use of a 100-m CP Sil 88 column. J. Am. Oil Chem. Soc., 72(10): 1197–1204.
 • ZIEMLAŃSKI S., BUDZYŃSKA-TOPOLOWSKA J. 1991. Tłuszcze pożywienia i lipidy ustrojowe. PWN, Warszawa.
 • ŻEGARSKA Z. 1988. Badania zależności między składem chemicznym a właściwościami fizycznymi tłuszczu mlekowego. Acta Acad. Agricult. Techn. Olszt. Technol. Aliment. Sup. D, 22: 1–46.
 • ŻEGARSKA Z., PASZCZYK B., BOREJSZO Z. 1996. Trans fatty acids in milk fat. Pol. J. Food Nutr. Sci., 5/46(3): 89–97.
 • ŻEGARSKA Z. 2005. Składniki tłuszczu mlekowego o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym. Prz. Mlecz., 6: 4–6.
 • ŻEGARSKA Z., PASZCZYK B, BOREJSZO Z. 2005. Content of trans C18:1 and trans C18:2 isomers and cis9trans11 C18:2 (CLA) in fat blends. J. Food Lipids, 12: 275–285.
 • ŻEGARSKA Z., PASZCZYK B., RAFAŁOWSKI R., BOREJSZO Z. 2006. Annual changes in the content of unsaturated fatty acids with 18 carbon atoms, including cis9trans11 C18:2 (CLA) acid, in milk fat. Pol. J. Natur. Sci., 15(4): 409–414.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8734ede5-9574-4129-80ae-75ef9504b68e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.