PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 41 | 4 |
Tytuł artykułu

Częstość stosowania suplementów diety - badanie pilotażowe

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The frequency of use of food supplements - pilot study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W Polsce na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się wzrost popularności suplementów diety, zarówno wśród osób zdrowych, jak i chorych. W pracy przedstawiono wyniki pilotażowego badania ankietowego, którego celem była ocena częstości spożycia suplementów diety oraz przyczyn ich stosowania. Badanie przeprowadzono jesienią 2012 r. wśród 60 osób. Wyniki badania wskazują na dużą popularność suplementów diety - 58,3% badanych deklarowało ich stosowanie. Respondenci najczęściej (54%) sięgali po produkty złożone stanowiące kombinację witamin, składników mineralnych i innych składników, w tym składników roślinnych. Dużą popularnością cieszyły się także produkty witaminowe (29%) oraz produkty z kwasami tłuszczowymi omega-3 (23%). Badani stosowali suplementy diety przede wszystkim w celu uzupełnienia niedoborów w diecie (54,2%), a także w celu wzmocnienia odporności (42,8%) oraz poprawy kondycji skóry, włosów i paznokci (25,7%).
EN
In recent years, the food supplements have been gaining in popularity in Poland among both healthy individuals and people suffering from various diseases. The article presents the results of pilot study the aim of which was to assess the frequency of consumption of food supplements and the reasons for their use. The study was conducted in autumn of 2012 among 60 people. The results of the study indicate a wide popularity of food supplements - 58.3% of the responders declared that they use them. Most of respondents (54%) consumed multi-component products containing vitamins, minerals and other components, including plant ingredients. The products containing vitamins (29%) and products with fatty acids omega-3 (23%) were very popular as well. The most common reasons for using food supplements by responders were: to supplement some ingredients in the diet (54.2%), to support body’s immune system (42.8%) and to improve condition of skin, hair and nails (25.7%).
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
41
Numer
4
Opis fizyczny
s.253-259,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Żywności i Suplementów Diety, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Warszawa
autor
 • Zakład Żywności i Suplementów Diety, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Warszawa
 • Zakład Żywności i Suplementów Diety, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ze zm. Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225.
 • 2. Janiszewska B., Zegan M., Michota-Katulska E.: Postawy osób starszych wobec suplementów diety. Żyw. Człow. Metab., 2011, 5, 340-349.
 • 3. Lebiedzińska A., Szpakow A., Hinc A., i wsp. Suplementacja witaminami i biopierwiastkami diety studentów polskich i białoruskich (Gdańsk, Grodno, Białystok). Żyw. Człow. Metab., 2009, 36, 1, 55-60.
 • 4. Rypina M., Lebiedzińska A., Kowalska J., i wsp.: Ocena częstotliwości stosowania suplementów diety wśród osób starszych. Żyw. Człow. Metab., 2009, 36, 1, 71-77.
 • 5. Tokarz A., Stawarska A., Kolczewska M.: Suplementacja witaminowo-mineralna u ludzi starszych zrzeszonych w wybranych warszawskich stowarzyszeniach społecznych. Bromat. Chem. Toksykol., 2009, XLII, 1, 30-35.
 • 6. Sigłowa A., Bertrandt B., Conder M., i wsp.: Suplementacja diety wśród studentów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2009, 4, 65, 236-249.
 • 7. Bieżanowska-Kopeć R., Leszczyńska T., Kopeć A.: Suplementacja diety studentów wyższych uczelni województwa małopolskiego witaminami i/lub składnikami mineralnymi. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2010, 4, 71, 132-140.
 • 8. Trafalska E., Grzybowski A.: Trendy w spożyciu suplementów przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Żyw. Człow. Metab., 2009, 36, 1, 48-54.
 • 9. Hamułka J., Wawrzyniak A., Pawłowska R.: Ocena spożycia witamin i składników mineralnych z suplementami diety przez kobiety w ciąży. Roczn. PZH 2010, 61, 3, 269-275.
 • 10. Jarosz M., Wierzejska R.: Suplementacja kwasem foliowym diet kobiet ciężarnych. Żyw. Człow. Metab., 2007, 34, 5, 1499-1508.
 • 11. Stoś K., Przygoda B., Jarosz M.: Znaczenie żywności wzbogacanej i suplementów diety w zwalczaniu niedożywienia. Żyw. Człow. Metab., 2012, 4, 265-275.
 • 12. Jarosz M., Stoś K.: Suplementy diety - korzyści i zagrożenia. W: Praktyczny Podręcznik Dietetyki. M. Jarosz, (red.). Warszawa IŻŻ, 2010, 499-504.
 • 13. Jarosz M., Wolnicka K.: Działania niepożądane suplementów oraz interakcje suplementów diety z lekami. W: Suplementy diety a zdrowie. M. Jarosz (red.). Wyd. Lek. PZWL, Warszawa, 2008, 137-174.
 • 14. Wolnicka K.: Suplementy diety zawierające składniki roślinne - ryzyko interakcji z lekami. Żyw. Człow. Metab., 2011, 3, 216-221.
 • 15. Jarosz M., Wolnicka K.: Interakcje pomiędzy lekami a suplementami diety. W: Uważaj, co jesz, gdy zażywasz leki. Interakcje między żywnością, suplementami diety a lekami. M. Jarosz, J. Dzieniszewski (red.). Wyd. Lek. PZWL, Warszawa, 2007.
 • 16. Tyrakowska B., Świrska M., Ankiel-Homa M.: Suplementy diety w decyzjach nabywczych konsumentów. Żyw. Człow. Metab., 2009, 36, 1, 78-84.
 • 17. Stoś K., Głowala A.: Ocena i kwalifikacja. Żyw. Człow. Metab., 2011, 4, 284-294.
 • 18. Rozporządzenie (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności ze zm. (Dz.U. L 404, 30.12.2006, p. 9).
 • 19. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiającego wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszania ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci ze zm. (Dz.U. L 136, 25.5.2012, p. 1).
 • 20. Bolesta M., Szostak-Węgierek D.: Żywienie kobiet podczas ciąży. Cz. II. Witaminy i składniki mineralne. Żyw. Człow. Metab., 2009, 36, 4, 656-664.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-82fae4cb-abfd-4aba-b686-e2b8928891d7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.