PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 97 |
Tytuł artykułu

Wpływ ilości wysiewu na wysokość i jakość plonu odmian owsa oplewionego i nagoziarnistego. Cz.II. Skład chemiczny ziarna i słomy oraz wydajność składników pokarmowych

Warianty tytułu
EN
The effect of sowing rate on quantity and quality of oat yield. Part II. Chemical content of grain and straw as well as nutrient yield
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 2006-2008 w Pawłowicach k. Wrocławia przeprowadzono badania nad wpływem zróżnicowanej ilości wysiewu na skład chemiczny ziarna i słomy oraz wydajność składników po-karmowych odmian i rodów owsa. Doświadczenia zakładano w układzie „split- plot", uwzględnia¬jąc dwa czynniki zmienne, którymi w kolejności były: I. rody i odmiany owsa siewnego: oplewione - STH 7105, STH 7205 i Krezus oraz nagoziarniste - STH 7505 i Polar; II. liczba wysianych na 1 m2 ziaren: 300, 400 i 500. W porównaniu z oplewioną odmianą Krezus karłowy nagonasienny ród STH 7505 gromadził więcej o 63% tłuszczu surowego, o 7% bezazotowych związków wycią¬gowych, a mniej o 60% włókna surowego i o 28% popiołu surowego. Pod względem zawartości białka ogółem korzystnie, w porównaniu z odmianą Krezus, wypadł karłowy, oplewiony ród STH 7150, który zawierał więcej o 9% tego składnika i o 19% tłuszczu surowego, a mniej o 19% włókna surowego. Wydajność białka ogółem i tłuszczu surowego była wyższa, w porównaniu odmianą Krezus, u rodu STH 7205 odpowiednio o 7,3 i 21,4% oraz niższa u rodu STH 7505 o 41 i 19%. Średnio w ciągu trzech lat ziarno owsa gromadziło najwięcej N, następnie kolejno mniej P, K, Mg i Ca, natomiast słoma akumulowała przede wszystkim K, a w dalszej kolejności N, Ca, Mg i Ca.
EN
In 2006-2008 in Pawłowice near Wrocław, Poland, the experiments were conducted to in¬vestigate the effect of various sowing rates on yielding of oat cultivars and forms. The split plot experiments were set for two following variable factors: I - hulled oat strains and cultivars STH 7105, STH 7205 and Krezus, and naked oat strains STH 7505 and Polar; II number of grains sown per 1 m2: 300, 400 and 500. Compared to the results obtained with the hulled cultivar Krezus, the naked, dwarf strain STH 7505 accumulated 63% more crude fat and 7% more nitrogen-free extracts but it also contained 60% less crude fiber and 28% crude ash. As for total protein content, better results were obtained with the hulled strain STH 7150 than with Krezus. The former contained 9% more protein and 19% more crude fat while it contained 19% less crude fiber. Total protein yield and crude fat content were higher in STH 7205 by 7.3 and 21.4%, respec¬tively than in Krezus. In STH 7505 these two parameters were lower by 41 and 19%, respectively than in Krezus. Means for the three years show that oat grain accumulated most of N and to a lesser degree P, K, Mg and Ca, while oat straw accumulated most of all K and to a lesser extent, Ca, Mg and Ca.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
97
Opis fizyczny
s.145-155,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
autor
autor
autor
Bibliografia
  • Aman P., 1987. The variation in chemical composition of Swedish oats. Acta Agriculturae Scandinavica 37, 3, 347-352.
  • Elandt R., 1964. Statystyka matematyczna w zastosowaniu do doświadczalnictwa rolniczego. PWN, Warszawa, 272-289.
  • Gąsiorowski H., 1999. Współczesny pogląd na walory fizjologiczno-żywieniowe owsa. Żywność, 1 (18) Supl., 193-195.
  • Kozak M. i wsp., 2010. Wpływ ilości wysiewu na wysokość i jakość plonu odmian owsa oplewio¬nego i nagoziarnistego. Cz. I. Rozwój roślin, elementy struktury i wysokość plonu. Zesz. Nauk. UP, XCVII, 578, 129-144.
  • Nita Z.T., 2003. Współczesne osiągnięcia i perspektywy hodowli owsa w Polsce. Biul. IHAR 229, 13-20.
  • Piech M., Maciorowski R., Petkov K., 2003. Plon ziarna i składników pokarmowych nieoplewio- nych i oplewionych odmian owsa oraz jęczmienia jarego w siewie czystym i w mieszance. Biul. IHAR, 229, 157-165.
  • Tobiasz-Salach R., Bobrecka-Jamro D., Szpunar-Krok E., Buczek J., 2007. Ocena wartości gos¬podarczej odmian owsa nagoziarnistego uprawianych w rejonie Podkarpacia. Biul. IHAR, 244, 183-189.
  • Szumiło G., Rachoń L., 2006. Wpływ poziomu nawożenia mineralnego na plonowanie oraz jakość nagoziarnistych i oplewionych odmian jęczmienia jarego i owsa. Annales UMCS, Sec. E, 61, 51-61.
  • Walens M., 2003. Wpływ nawożenia azotowego i gęstości siewu na wysokość i jakość plonu ziarna odmian owsa oplewionego i nagoziarnistego. Biul. IHAR, 229, 115-124.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-80211db8-1fe0-45ab-9636-2f0c5a1db035
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.