PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 2 |
Tytuł artykułu

Zawartość metali ciężkich w glebie jako efekt nawożenia osadami pochodzenia garbarskiego i ich kompostami

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania, których celem było określenie wpływu nawożenia osadami organicznymi pochodzenia garbarskiego oraz kompostami tych osadów z dodatkiem różnych komponentów organicznych (słoma, trociny drzewne, torf) na zawartość metali ciężkich w glebach, prowadzono w oparciu o dwa doświadczenia połowę (3 i 4-letnie). W wyniku tych eksperymentów stwierdzono, że nawożenie osadami garbarskimi w różnej postaci działa korzystnie na odczyn gleby, podwyższając wartość pH. Stosowane osady w formie nieprzetworzonej i kompostowane nie spowodowały wzrostu zawartości form ogólnych Cu, Zn, Ni, Cd i Pb. Stwierdzono natomiast zwiększenie zawartości form ogólnych chromu. Zastosowane osady garbarskie wpłynęły na wzrost udziału form rozpuszczalnych w roztworze HCl o stężeniu 1 mol·dm⁻³ w ogólnej zawartości niektórych metali ciężkich, zwłaszcza chromu.
EN
Studies aimed at estimating the effect of fertilization with organic tannery sludges and their composts with an addition of organic components (straw, wood sawdust and peat) on heavy metals content in soil were based on two field experiments (3- and 4-years). A favourable influence of tannery sludge treatment on soil reaction was observed as a result of the experiments. The treatment increased soil pH value. Applied raw and composted sludge did not increase the contents of total Cu, Zn, Ni, Cd or Pb in soil. However, an increased content of total chromium was observed. A differentiation in 1 mol HCl·dm⁻³ soluble forms of studied metals occurred under the influence of applied materials. Used tannery sludges affected an increase of soluble form percentage in total contents of heavy metals, especially chromium.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
2
Opis fizyczny
s.489-497,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • Andrzejewski M., Doręgowska M. 1987. Wartość nawozowa błota pochromianowego. PTPN, Wydz. Nauk Roln. i Leśn., Pr. Kom. Nauk Rol. Leś., LXIII: 3 - 13.
 • Filipek-Mazur B. 1995. Przydatność osadów organicznych z biologicznej oczyszczalni ścieków garbarskich po separacji chromu do celów nawozowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 421A: 77 - 85.
 • Filipek-Mazur B. 1997. Badania nad wartością nawozową osadów organicznych z biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków garbarskich po separacji chromu. Zesz. Nauk. AR. Krakow, Rozprawy nr. 227: 112 ss.
 • Gorlach E. 1995. Metale ciężkie jako czynnik zagrażający żyzności gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 421A: 113 - 122.
 • Kabata-Pendias A., Motowicka-Terelak T., Piotrowska M., Witek T. 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Wyd. IUNG Puławy P(53): 1 - 20.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H. 1993. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN Warszawa: 363 ss.
 • Kabata-Pendias A., Piotrowska M., Gałczyńska B., Dudka S. 1987. Chemiczne i biologiczne kryteria przydatności rolniczej odpadów przemysłowych i komunalnych. Wyd. IUNG Puławy, S(58): 5 - 70.
 • Kalembasa D. 1995. Wermikompost - nawóz do rekultywacji gleb zdegradowanych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 418: 591 - 596.
 • Kalembasa D. 1996a. Zawartość azotu w wyciągu z wermikompostów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 437: 235 - 239.
 • Kalembasa D. 1996b. Zawartość węgla związków organicznych i glukozy w wyciągu z wermikompostów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 437: 241 - 247.
 • Kalembasa D. 1996c. Siarka nieorganicznych i organicznych związków wermikompostów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 437: 229 - 233.
 • Mazur K., Filipek-Mazur B., Kopeć M., Rościszewska M. 1996. Wstępne badania nad działaniem nawozowym kompostów i wermikompostów wytworzonych przez Eisenia fetida z osadów i odpadów garbarskich z dodatkiem różnych komponentów. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 310, Sesja Nauk. 47: 101 - 109.
 • Mazur T., Koc J. 1976. Badania nad wartością nawozową osadów garbarskich. Cz. IV Wpływ nawożenia osadami garbarskimi na zmiany chemicznych właściwości gleb. Rocz. Gleb. XXVII(1): 137 - 146.
 • Niemyska-Łukaszuk J. 1995. Metale ciężkie w glebach uprawnych wybranych regionów Karpat Zachodnich. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 421A: 295 - 301.
 • Olek J., Filipek T. 1996. Ocena zawartości metali ciężkich w glebach organicznych nawożonych ściekami miejskimi Lublina. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 437: 299 - 304.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-6bc515c9-d8ee-41d4-978b-473bda8a7a60
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.