PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 13 | 2 |
Tytuł artykułu

Obligacje długoterminowe jako narzędzie podwyższania funduszy własnych banków spółdzielczych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Long-term bonds as a tool for cooperative banks to raise own capital
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Znowelizowanie w 2009 r. Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych umożliwiło bankom spółdzielczym, m.in. emitowanie bankowych papierów wartościowych, w tym obligacji długoterminowych. Środki z emisji obligacji mogą, po uzyskaniu zgody KNF, być zaliczone do funduszy podstawowych banku. Celem artykułu jest prezentacja zasad takiego sposobu podnoszenia przez banki spółdzielcze kapitałów własnych oraz aktualnego stopnia wykorzystania tej metody. Wyniki analizy wskazują, że w okresie do kwietnia 2011 r. około 10 banków wyemitowało obligacje, głównie we współpracy z własnym bankiem zrzeszającym. Podwyższone w ten sposób fundusze podstawowe umożliwią bankom zwiększenie skali działalności kredytowej, rozszerzenie działalności na cały kraj, udzielanie kredytów większym podmiotom i podniesienie wskaźnika wypłacalności.
EN
Amendment of2009 to the Act on operating of cooperative banks enabled cooperative banks issuing bank own securities, including long-term bonds. Proceedings from the issuance of bank bonds, after receiving acceptance of the Polish Financial Authorities, could be includedinto the bank own capital. The aim of the article is topresent rules of bank bonds issuance and accounting them into the own capital, and the current stage of application of this method of raising own capital in cooperative banks. The results of the analysis indicate that up to April 2011 about 10 cooperative banks issued bonds, mainly in cooperation with their affiliating banks. Higher capital enables them to expand their lending activity, geographic area of operation, offering loans to larger business entities and improve capital adequacy ratio.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
2
Opis fizyczny
s.226-231,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Kozak S. 2010: Czynniki kształtujące dochodowość i efektywność banków spółdzielczych w okresie integracji z europejskim systemem fi nansowym. Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 83, 141-152.
 • Podsumowanie IV kwartału 2009 i roku 2009 na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce. Fitch Ratings 2010: Fitch Polska S.A., Warszawa.
 • Podsumowanie IV kwartału 2010 i roku 2010 na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce. Fitch Ratings 2011: Fitch Polska S.A., Warszawa.
 • Rozwój systemu fi nansowego w Polsce w 2006 r. 2007: Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Rozwój systemu fi nansowego w Polsce w 2007 r. 2008: Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Rozwój systemu fi nansowego w Polsce w 2008 r. 2009: Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Rozwój systemu fi nansowego w Polsce w 2009 r. 2010: Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Sytuacja banków spółdzielczych w I półroczu i w 3 kwartałach 2009 r. 2009: Komisja Nadzoru Finansowego. KNF Departamentu Bankowości Spółdzielczej PNB, Warszawa.
 • Uchwała nr 314/2009 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy podstawowych banku, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy podstawowych. Dz.Urz. KNF z 2010 r. Nr 1, poz. 8.
 • Uchwała nr 434/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy podstawowych banku, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania dofunduszy podstawowych. Dz.Urz. KNF z 2011 r. Nr 1 poz. 1.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Dz.U. 1997 Nr 140, poz. 939.
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Dz.U. Nr 119, poz. 1252.
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Dz.U. 2009 r. Nr 127, poz. 1050.
 • [www.bankbps.pl], Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.
 • [www.bbsdarlowo.pl], Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie.
 • [www.gpwcatalyst.pl], Catalyst Rynek obligacji GPW.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-688a7382-7393-43b9-b00c-ec732c376072
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.