PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 51 | 2 |
Tytuł artykułu

Blackcaps Sylvia atricapilla on migration: a link between long-term population trends and migratory behaviour revealed by the changes in wing length

Warianty tytułu
PL
Jesienna wędrówka kapturki: związek między wieloletnią dynamiką liczebności populacji wędrownych i zachowaniami migracyjnymi ptaków na podstawie analizy zmienności długości skrzydła
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Recent climate change has a major impact on the sizes and distribution of bird populations, the phenology of their breeding/migration and migratory behaviour (migration distance, migration strategy). We documented changes in the numbers of juvenile Blackcaps migrating in autumn through the S Baltic that were paralleled by changes in wing length of captured individuals during a 43-year study period (1967-2009). We suggest that the observed trends may indicate changing population composition of migrating birds. In the Blackcap, wing length distinguishes among different populations and increases with increasing migration distance of a given population. Available published data show that long-distance and short-distance Blackcaps pass the study region. Hence, we assumed that shorter-winged birds are short-distance migrants wintering in the southern Europe, and that longer-winged individuals are long-distance migrants wintering in the sub-Saharan region. It seems that in 1967-1980 most Blackcap populations declined, but, as wing length slightly increased, the rate of this decline has been higher in the shorter-winged/short-distance Blackcaps. Over the subsequent 24 years alongside with rapidly growing numbers of birds, we noted a remarkable decrease in wing length. This indicates a pronounced increase in the number of short-distance individuals compared to long-dis- tance migrants. Both groups may benefit from improved conditions at their breeding grounds, but the shorter migration route and favourable conditions at wintering sites north of Sahara could favour short-distance migrants over the longer distance and longer-winged Blackcaps.
PL
Postępujące zmiany klimatu mają znaczący wpływ na liczebność i rozmieszczenie populacji ptaków, jak również na fenologię cyklicznych zjawisk, takich jak wędrówki czy sezon lęgowy. Kapturka jest jednym z gatunków, który łatwo adaptuje się do zmieniających się warunków środowiska i wykazuje istotny wzrost liczebności populacji. Ptaki pochodzące z centralnych, północnych i wschodnich obszarów Europy to migranty obligatoryjne. Spośród nich populacje wędrujące przez polskie wybrzeże Bałtyku to kapturki zimujące na południe od Sahary (migranty dalekodystansowe), jak również migranty krótkodystansowe zimujące w basenie Morza Śródziemnego. Badania wykazały, że podobnie jak w przypadku innych gatunków wędrownych, średnia długość skrzydła u tego gatunku zwiększa się wraz z odległością pokonywaną przez ptaki w czasie migracji. W swoich badaniach wykorzystaliśmy ten fakt i założyliśmy, że długość skrzydła chwytanych osobników zezwala na rozróżnienie kapturek wędrujących na krótsze odległości i zimujących w Europie, od tych zimujących w Afryce. Obie te grupy mogą w różnym stopniu reagować na globalne zmiany klimatu kształtujące warunki środowiskowe. Analiza danych z lat 1967-2009 zebranych w trakcie jesiennej migracji gatunku wykazała istotne zmiany długości skrzydła kapturek, którym towarzyszyły zmiany liczebności gatunku (Tab. 1 i 2). Zmiany te mogą świadczyć o zmieniającym się udziale populacji migrantów krótko- i dalekodystansowych wśród kapturek wędrujących przez południowe wybrzeże Bałtyku. W pierwszych kilkunastu latach badań, większość populacji wędrownych wykazała spadek liczebności (Fig. 1), przy czym długość skrzydła badanych kapturek nieco wzrosła (Fig. 2). Może to sugerować, że tempo spadku liczebności kapturek o krótszym skrzydle (migrantów krótkodystansowych) było proporcjonalnie wyższe niż ptaków o dłuższym skrzydle (migrantów dalekodystansowych). Z kolei w latach 1980-2004/2005 gwałtownie rosnącej liczbie kapturek (Fig. 1) towarzyszyła znacząco zmniejszająca się długość skrzydła chwytanych ptaków (Fig. 2). Może to świadczyć o istotnym wzroście liczebności populacji migrantów krótkodystansowych, które w obecnych warunkach środowiskowych mogą być faworyzowane przez selekcję naturalną, zarówno na obszarach lęgowych (wcześniejszy przylot na lęgowiska, wyższy sukces lęgowy), jak i zimowisk (większa przeżywalność podczas łagodnych zim).
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
51
Numer
2
Opis fizyczny
p.211-219,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Avian Ecophysiology Unit, Department of Vertebrate Ecology and Zoology, University of Gdansk, Wita Stwosza 59, 80–308 Gdansk, Poland
 • Bird Migration Research Station, University of Gdansk, Wita Stwosza 59, 80–308 Gdansk, Poland
autor
 • Avian Ecophysiology Unit, Department of Vertebrate Ecology and Zoology, University of Gdansk, Wita Stwosza 59, 80–308 Gdansk, Poland
 • Bird Migration Research Foundation, Przebendowo, 84–210 Choczewo, Poland
autor
 • Avian Ecophysiology Unit, Department of Vertebrate Ecology and Zoology, University of Gdansk, Wita Stwosza 59, 80–308 Gdansk, Poland
Bibliografia
 • Alatalo R. V., Gustafsson L., Lundberg A. 1984. Why do young passerine birds have shorter wings than older birds? Ibis 126: 410-415.
 • Ambrosini R., Cuervo J. J., du Feu C., Fiedler W., Musitelli F., Rubolini D., Sicurella B., Spina F., Saino N., Møller A. P. 2016. Migratory connectivity and effects of winter temperatures on migratory behaviour of the European robin Erithacus rubecula: a continent-wide analysis. J. Anim. Ecol. 85: 749-760.
 • Bakken V., Runde O., Tjørve E. 2006. Norsk Ringmerkingsatlas. Norwegian Bird Ringing Atlas. Vol. 2. Stavanger Museum, Stavanger.
 • Bairlein F., Dierschke J., Dierschke V., Salewski V., Geiter O., Hüppop K., Köppen U., Fiedler W. 2014. Atlas des Vogelzugs. Ringfunde deutscher Brut- und Gastvögel. AULA-Verlag, Wiebelsheim.
 • Bengtsson D., Fransson T., Røer J. E. 2009. Occurrence of continental Blackcaps Sylvia atricapilla in northern Europe. Ornis Svecica 19: 41-49.
 • Berthold P. 1991. Genetic control of migratory behaviour in birds. Trends Ecol. Evol. 6: 254-257.
 • Berthold P. 1995. Microevolution of migratory behaviour illustrated by the blackcap Sylvia atricapilla: 1993 Witherby lecture. Bird Study 42: 89-100.
 • Berthold P., Fiedler W., Schlenker R., Querner U. 1998. 25-year study of the population development of central European songbirds: a general decline most evident in long-distance migrants. Naturwissenschaften 85: 350-353.
 • Berthold P., Fiedler W., Schlenker R., Querner U. 1999. Bestandsveränderungen mitteleuropäischer Kleinvögel: Abschlußbericht zum MRI-Programm. Vogelwarte 40: 1-10.
 • Berthold P., Querner U. 1982. Genetic basis of moult, wing length, and body weight in a migratory bird species, Sylvia atricapilla. Experientia 38: 801-802.
 • Berthold P., Terrill S.B. 1988. Migratory behaviour and population growth of Blackcaps wintering in Britain and Ireland: some hypotheses. Ringing & Migration 9: 153-159.
 • Biaduń W., Kitowski I., Filipiuk E. 2009. Trends in the arrival dates of spring migrants in Lublin (E Poland). Acta Ornithol. 44: 89-94.
 • Boag P. T. 1987. Effects of nestling diet on growth and adult size of Zebra Finches (Poejhila guttata). Auk 104: 155-166.
 • Both C., Visser M. E. 2001. Adjustment to climate change is constrained by arrival date in a long-distance migrant bird. Nature 411: 296-298.
 • Bønløkke J., Madsen J. J., Thorup K., Pedersen K. T., Bjernum M., Rahbek C. 2006. Dansk Trćkfugleatlas. The Danish Bird Migration Atlas. Forlaget Rhodos A/S & Zoologisk Museum, Københavns Universitet.
 • Brommer J. E., Lehikoinen A., Valkama J. 2012. The breeding ranges of Central European and Arctic bird species move poleward. PLoS ONE 7(9): e43648.
 • Busse P. 1992. Migratory behaviour of Blackcaps (Sylvia atricapilla) wintering in Britain and Ireland. Contradictory hypotheses. Ring 14: 51-75.
 • Busse P. 1997. Localization of breeding origin of migrants according to biometrical data: the methodological problem. Ring 19: 153-168.
 • Busse P., Meissner W. 2015. Bird Ringing Station Manual. De Gruyter Open.
 • Calmaestra R., Moreno E. 2001. A phylogenetically based analysis on the relationship between wing morphology and migratory behaviour in Passeriformes. Ardea 89: 407-416.
 • Chaloupka M. Y., Limpus C. J. 1997. Robust statistical modelling of hawksbill sea turtle growth rates (southern Great Barrier Reef). Mar. Ecol. Frog. Ser. 146: 1-8.
 • Chamberlain D. E., Vickery J. A., Glue D. E., Robinson R. A., Conway G. J., Woodburn R. J. W., Cannon A. R. 2005. Annual and seasonal trends in the use of garden feeders by birds in winter. Ibis 147: 563-575.
 • Cotton P. A. 2003. Avian migration phenology and global climate change. PNAS 100: 12219-12222.
 • Dunn E. H., Hussell D. J. T., Adams R. J. 1997. Monitoring songbird population change with autumn mist netting. J. Wildl. Manage. 61: 389-396.
 • Fewster R. M., Buckland S. T., Siriwardena G. M., Baillie S. R., Wilson J. D. 2000. Analysis of population trends for farmland birds using generalised additive models. Ecology 81: 1970-1984.
 • Fiedler W 2005. Ecomorphology of the external flight apparatus of Blackcaps (Sylvia atricapilla) with different migration behaviour. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1046: 253-263.
 • Förschler M. I., Bairlein F. 2011. Morphological shifts of the external flight apparatus across the range of a passerine (Northern Wheatear) with diverging migratory behaviour. PLoS ONE 6(4): el8732.
 • Fransson T., Hall-Karlsson S. 2008. Swedish Bird Ringing Atlas. Vol. 3, Passerines. The Swedish Museum of Natural History & Swedish Ornithological Society, Stockholm.
 • Fransson T., Stolt B. O. 1994. The wintering of Blackcaps Sylvia atricapilla (L.) in Sweden. Ornis Svecica 4: 105- 112.
 • Gaston A. J., Gilchrist H. G., Mallory M. L., Smith P. A. 2009. Changes in seasonal event, peak food availability and consequent breeding adjustment in a marine bird: a case of progressive mismatching. Condor 111: 111-119.
 • Gienapp P., Leimu R., Merilä J. 2007. Responses to climate change in avian migration time: microevolution versus phenotypic plasticity. Clim. Res. 35: 25-35.
 • Gill J. A., Alves J. A., Sutherland W. J., Appleton G. F., Eotts P. M., Gunnarsson T. G. 2014. Why is timing of bird migration advancing when individuals are not? Proc. R. Soc. B. 281: 20132161.
 • Gustin M., Pizzari T., Capizzi D. 1999. Relationship between biometry and migration time among Blackcaps (Sylvia atricapilla) in central Italy. Vogelwarte 40: 88-97.
 • Gyurácz J., Bánhidi P. 2008. Dynamics and spatial distribution of migratory birds. Results of bird ringing project of Tömörd Bird Observatory 1998-2007. Univ. of West Hungary, Szombathely, Hungary.
 • Hastie T., Tibshirani R. 1986. Generalized Additive Models. Stat. Sci. 1: 297-318.
 • Holloway G. J., Edwards P. J. 1989. Biometrics, capture date and sex ratio in relation to migration in Blackcaps. Ringing & Migration 10: 108-112.
 • Hüppop O., Winkel, W. 2006. Climate change and timing of spring migration in the long-distance migrant Ficedula hypoleuca in central Europe: the role of spatially different temperature changes along migration routes. J. Ornithol. 147: 344-353.
 • Jenni L., Kéry M. 2003. Timing of autumn bird migration under climate change: advances in long-distance migrants, delays in short-distance migrants. Eroc. R. Soc. B 270: 1467-1471.
 • Knudsen E., Lindén A., Both C., Jonzén N., et al. 2011. Challenging claims in the study of migratory birds and climate change. Biol. Rev. 86: 928-946.
 • Kopiec K. 1997. Seasonal pattern of the Blackcap (Sylvia atricapilla) autumn migration at the Polish Baltic coast. Ring 19: 41-58.
 • Kopiec K., Ożarowska A. 2012. The origin of Blackcaps Sylvia atricapilla wintering on the British Isles. Ornis Fennica 89: 254-263.
 • Kovács S., Csörgő T., Harnos A., Fehérvári P., Nagy K. 2011. Change in migration phenology and biometrics of two conspecific Sylvia species in Hungary. J. Ornithol. 152: 365-373.
 • Leach I. H. 1981. Wintering Blackcaps in Britain and Ireland. Bird Study 28: 5-14.
 • Lloyd-Evans T. L., Atwood J. L. 2004. 32 years of changes in passerine numbers during spring and fall migrations in coastal Massachusetts. Wilson Bull. 116: 1-16.
 • Lo Valvo F., Lo Verde G., Lo Valvo M. 1988. Relationships among wing length, wing shape and migration in Blackcap Sylvia atricapilla populations. Ringing & Migration 9: 51-54.
 • Marra P. P., Francis C. M., Mulvihill R. S., Moore F. R. 2005. The influence of climate on the timing and rate of spring bird migration. Oecologia 142: 307-315.
 • Merom K., McCleery R., Yom-Tov Y. 1999. Age-related changes in wing-length and body mass in the Reed Warblers Acrocephalus scirpaceus and Clamorous Reed Warbler A. stentoreus. Bird Study 46: 249-255.
 • Mettler R., Schaefer H. M., Chernetsov N., Fiedler W., et al. 2013. Contrasting patterns of genetic differentiation among Blackcaps (Sylvia atricapilla) with divergent migratory orientations in Europe. PLoS ONE 8: e81365.
 • Milá B., Wayne R. K., Smith T. B. 2008. Ecomorphology of migratory and sedentary populations of the yellow- rumped warbler (Dendroica coronata). Condor 110: 335-344.
 • Miles W. T. S., Bolton M., Davis P., Dennis R., Broad R., et al. 2016. Quantifying full phenological event distributions reveals simultaneous advances, temporal stability and delays in spring and autumn migration timing in long-distance migratory birds. Global Change Biology (in press).
 • Minias P., Meissner W., Włodarczyk R., Ożarowska A., Piasecka A., Kaczmarek K., Janiszewski T. 2015. Wing shape and migration in shorebirds: a comparative study. Ibis 157: 528-535.
 • Mokwa K. 2004. [Migration strategies of European populations of the blackcap Sylvia atricapilla]. Ph. D. thesis, University of Gdańsk.
 • Møller A. P., Rubolini D., Lehikoinen E. 2008. Populations of migratory bird species that did not show a phenological response to climate change are declining. PNAS 105: 16195-16200.
 • Newton I. 2008. The migration ecology of birds. Academic Press, Elsevier, London.
 • Nowakowski J. K. 1999. Terms of autumn migration of the genus Sylvia in central Poland. Ring 21: 3-13.
 • Osenkowski J. E., Paton P. W. C., Kraus D. 2012. Using long-term constant-effort banding data to monitor population trends of migratory birds: a 33-year assessment of adjacent coastal stations. Condor 114: 470-481.
 • Ożarowska A. 2015. Contrasting fattening strategies in related migratory species: the blackcap, garden warbler, common whitethroat and lesser whitethroat. Ann. Zool. Fenn. 52: 115-127.
 • Ożarowska A., Zaniewicz G. 2015. Temporal trends in the timing of autumn migration of short- and long-distance migrating Blackcaps (Sylvia atricapilla). Ornis Fennica 92: 144-152.
 • Pérez-Tris J., Bensch S., Carbonell R., Helbig A. J., Tellería J. L. 2004. Historical diversification of migration patterns in a passerine bird. Evolution 58: 1819-1832.
 • Pérez-Tris J., Tellería J. L. 2001. Age-related variation in wing shape of migratory and sedentary Blackcaps Sylvia atricapilla. J. Avian Biol. 32: 207-213.
 • Plummer K. E., Siriwardena G. M., Conway G. J., Risely K., Toms M. P. 2015. Is supplementary feeding in gardens a driver of evolutionary change in a migratory bird species? Global Change Biol. 21: 4353-4363.
 • Pulido F., Widmer M. 2005. Are long-distance migrants constrained in their evolutionary response to environmental change? Causes of variation in the timing of autumn migration in a Blackcap (S. atricapilla) and two Garden Warbler (Sylvia borin) populations. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1046: 228-241.
 • Ralph C. J., Dunn E. H. 2004. Monitoring bird populations using mist nets. Stud. Avian Biol. 29: 1-6.
 • Rayner J. M. V. 1988. Form and function in avian flight. Curr. Ornithol. 5: 1-66.
 • Richner H. 1992. The effect of extra food on fitness in breeding carrion crows. Ecology 73: 330-335.
 • Saino N., Ambrosini R., Rubolini D., von Hardenberg J., Provenzale A., Hüppop K., Lehikoinen E., Rainio K., Romano M., Sokolov L. 2010. Climate warming, ecological mismatch at arrival and population decline in migratory birds. Proc. R. Soc. B. 278: 835-842.
 • Santos M. R., Cuadrado M., Arjona S. 1986. Variation in the abundance of Blackcaps (Sylvia atricapilla) wintering in an Olive (Olea europaea) orchard in southern Spain. Bird Study 33: 81-86.
 • Schimek M. G., Turlach B. A. 2000. Additive and generalized additive models. In: Schimek M. G. (ed.). Smoothing and regression: approaches, computation, and application. John Wiley and Sons, New York, pp. 277-327.
 • Sergio F., Tanferna A., De Stephanis R., Jiménez L. L., Blas J., Tavecchia G., Preatoni D., Hiraldo F. 2014. Individual improvements and selective mortality shape lifelong migratory performance. Nature 515: 410-413.
 • Shirihai H., Gargallo G., Helbig A. 2001. Sylvia warblers: identification, taxonomy and phylogeny of the genus Sylvia. Christopher Helm Publishers Ltd.
 • StatSoft Inc. 2014. STATISTICA (data analysis software system), version 12. ww.statsoft.com.
 • Svensson L. 1992. Identification guide to European passerines. Svensson, Stockholm.
 • Telleria J. L., Perez-Tris J. 2007. Habitat effects on resource tracking ability: do wintering Blackcaps Sylvia atricapilla track fruit availability? Ibis 149: 18-25.
 • Thessing A. 1999. Growth and heritability of size traits of Willow Tit Parus montanus nestlings — a supplementary feeding experiment. Ornis Fennica 76:107-114.
 • Thorup K., Tøttrup A. P., Rahbek C. 2007. Eatterns of phonological changes in migratory birds. Oecologia 151: 697-703.
 • Tøttrup A. P., Thorup K., Rahbek C. 2006. Changes in timing of autumn migration in North European songbird populations. Ardea 94: 527-536.
 • Tryjanowski P., Kuźniak S., Sparks T. H. 2002. Earlier arrival of some farmland migrants in western Poland. Ibis 144: 62-68.
 • Van Gils J. A., Lisovski S., Lok T., Meissner W., Ożarowska A., de Fouw J., Rakhimberdiev E., Soloviev M. Y., Piersma T., Klaassen M. 2016. Body shrinkage due to Arctic warming reduces red knot fitness in tropical wintering range. Science 352: 819-821.
 • Vágási C. I., Pap P. L., Vincze O., Osváth G., Erritzøe J., Møller A. P. 2016. Morphological adaptations to migration in birds. Evol. Biol. 43: 48-59.
 • Visser M. E., Perdeck A. C., van Balen J. H., Both C. 2009. Climate change leads to decreasing bird migration distances. Global Change Biol. 15: 1859-1865.
 • Voelker G. 2001. Morphological correlates of migratory distance and flight display in the avian genus Anthus. Biol. J. Linn. Soc. 73: 425-435.
 • Vorisek P., Gregory R. D., Van Strien A. J., Meyling A. G. 2008. Population trends of 48 common terrestrial bird species in Europe: results from the Pan-European Common Bird Monitoring Scheme. Revista Catalana d'Ornitologia 24: 4-14.
 • Wesołowski T. 2011. Blackcap Sylvia atricapilla numbers, phenology and reproduction in a primeval forest — a 33-year study. J. Ornithol. 152: 319-329.
 • Winkler H., Leisler B. 1992. On the ecomorphology of migrants. Ibis 134: 21-28.
 • Zaniewicz G., Busse P. 2010. Like a phoenix from the ashes. Ring 32: 17-30.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-6653c092-10bd-4f72-877b-9b28037a2fc0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.