PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 17 | 1 |

Tytuł artykułu

TLM method and SGi index as an indicator of groundwater drought

Autorzy

Warianty tytułu

PL
Metoda TLM oraz wskaźnik SGI jako wyznaczniki suszy w wodach gruntowych

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Previous studies of drought in Poland practically neglected the aspect of groundwater shortage, focusing on atmospheric, agricultural and hydrological drought. Therefore, the aim of this work was groundwater drought analysis in selected sites of South-Western Poland, based on the analytical methods used in other European countries. The intermediate objective was to assess the possibility of using the TLM method and the SGI for monitoring groundwater drought based on data from the National Geological Institute – National Research Institute. Investigations demonstrated that both methods gave results that complemented existing information on droughts in Poland in the last 30 years. Studies show that in the 1990s there was groundwater drought, not only atmospheric and agricultural drought described by Bąk and Łabędzki (2002), Bobiński, Meyer (1992, 1992), Bartczak (2014).
PL
Dotychczasowe badania suszy na terenie naszego kraju praktycznie pomijały aspekt niedoboru wód gruntowych, a koncentrowały się na suszach atmosferycznej, rolniczej i hydrologicznej. Dlatego jako cel niniejszej pracy przyjęto przeprowadzenie analizy występowania susz wód gruntowych w wybranych punktach Polski południowo-zachodniej, w oparciu o metody analityczne stosowane w innych krajach europejskich. Celem pośrednim była ocena możliwości wykorzystania metody odcięcia TLM oraz wskaźnika SGI do monitorowania suszy wód gruntowych na postawie danych z państwowego monitoringu środowiska prowadzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Wynikiem badań jest stwierdzenie, że zaproponowana metoda i wskaźnik mogą być wykorzystane w analizach dotyczących suszy w Polsce. Uzyskane wyniki stanowią uzupełnienie dotychczasowych informacji na temat susz w Polsce w ostatnim 30-leciu. Analizy wykazały, że w latach 90. XX wieku wystąpiła nie tylko susza atmosferyczna i rolnicza opisywana przez Bobińskiego i Meyera (1992a, 1992b), Bąka i Łabędzkiego (2002), Bartczaka (2014), ale także susza w poziomie wód gruntowych.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

17

Numer

1

Opis fizyczny

p.115-123,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Institute of Environmental Engineering, Faculty of Environmental Engineering and Geodesy, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Grunwaldzka 55, 50-357 Wroclaw, Poland

Bibliografia

 • Arpa CIMA (2015). Guidelines for the use of the out-put of models for low-flow management in the po river, www.cimafoundation.org/wp-content/uploads/doc/magre.pdf (dostęp 20.02.2017).
 • Bartczak, A., Glazik, R., Tyszkowski, S. (2014). Identyfikacja i ocena intensywności okresów suchych we wschodniej części Kujaw. Nauka Przyr. Technol., 8(4), 46.
 • Bąk, B., Łabedzki, L. (2002). Assessing drought severity with the relative precipitation index [RPI] and the standardised precipitation index [SPI]. J. Water Land Develop., 6, 29–49.
 • Bhuiyan, C., Singh, R.P., Kogan, F.N. (2006). Monitoring drought dynamics in the Aravalli region (India) using different indices based on ground and remote sensing data. International J. Applied Earth Observation and Geoinformation, 8(4), 289–302.
 • Bloomfield, J.P., Marchant, B.P. (2013). Analysis of groundwater drought building on the standardised precipitation index approach. Hydrol. Earth System Sci., 17, 4769–4787.
 • Bobiński, E., Meyer, W. (1992a). Drought in Poland in the years 1982–1992. A hydrologic assessment. Wiadomości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 15(4).
 • Bobinski, E., Meyer, W. (1992b). Hydrologic drought in the years 1989–1992 in Poland against the years 1982–1992. Gosp. Wodna, 12.
 • Chen, Z., Grasby, S.E., Osadetz, K.G. (2002). Predicting average annual groundwater levels from climatic variables: an empirical model. J. Hydrology, 260(1), 102–117.
 • Feyen, L., Dankers, R. (2009). Impact of global warming on streamflow drought in Europe. J. Geophysical Res.: Atmospheres, 114(D17).
 • Fleig, A.K., Tallaksen, L.M., Hisdal, H., Demuth, S. (2006). A global evaluation of streamflow drought characteristics. Hydrol. Earth System Sci., 10(4), 535–552.
 • Hayes, M., Svoboda, M., Wall, N., Widhalm, M. (2011). The Lincoln declaration on drought indices: universal meteorological drought index recommended. Bull. American Meteorological Society, 92(4), 485–488.
 • Hisdal, H., Tallaksen, L., Clausen, B., Peters, E., Gustard, A. (2004). Hydrological drought characteristics. Developments in Water Science, 48(5), 139–198.
 • Kazimierski, B., Cabalska, J., Mikołajczyk, A., Pilichowska-Kazimierska E. (2009). Ocena zagrożenia suszą hydrogeologiczną (gruntową) na obszarze Polski. Materiały XVIII Ogolnopolskiego Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego.
 • Kondracki, J. (2002). Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kubicz, J., Dąbek, P. (2016). Zróżnicowanie częstości występowania nizówek hydrogeologicznych na obszarze Pomorza Zachodniego. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 15 (4), 279–293.
 • Kubicz, J., Stodolak, R. (2017) . Metoda obrazowania niskich stanów wód podziemnych w przestrzeni jednolitych części wód podziemnych The method of low groundwater flow charting in space of groundwater bodies. Przegl. Nauk. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26(1), 15–27.
 • Leelaruban, N., Padmanabhan, G., Oduor, P. (2017). Examining the Relationship between Drought Indices and Groundwater Levels. Water, 9(2), 82.
 • Lehner, B., Döll, P., Alcamo, J., Henrichs, T., Kaspar, F. (2006). Estimating the impact of global change on flood and drought risks in Europe: a continental, integrated analysis. Climatic Change, 75(3), 273–299.
 • Lloyd-Hughes, B. (2014). The impracticality of a universal drought definition. Theoretical and Applied Climatology, 117(3–4), 607–611.
 • McKee, T.B., Doesken, N.J., Kleist, J. (1993). The relationship of drought frequency and duration to time scales.
 • Proc. 8th Conference on Applied Climatology, 17–22 Janvier, Anaheim. American Meteorological Society, Boston, 179–183
 • McKee, T.B., Doesken, N.J., Kleist, J. (1995). Drought monitoring with multiple time scales. Proc. 9th Conference on Applied Climatology. American Meteorological Society, Dallas – Boston, 233–236.
 • Mishra, A.K., Singh, V.P. (2010). A review of drought concepts. J. Hydrology, 391(1), 202–216.
 • Musuuza, J. L., Van Loon, A. F., Teuling, A. J. (2016). Multiscale evaluation of the Standardized Precipitation Index as a groundwater drought indicator. Hydrol. Earth System Sci., 20(3), 1117.
 • Ozga-Zielińska, M., Brzeziński, J. (1994). Hydrologia stosowana. PWN, Warszawa.
 • Paczyński, B. (1995). Atlas hydrogeologiczny Polski w skali 1 : 500 000. Systemy zwykłych wód podziemnych, Zasoby, jakość i ochrona zwykłych wód podziemnych.
 • Rijkswaterstaat (2014). Drought report (in Dutch: “Droogtebericht”). Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling.
 • Strzebońska-Ratomska, B. (1994). Metodyka oceny intensywnosci i zasiegu suszy hydrologicznej Cz. I: Susza hydrologiczna na Podkarpaciu w latach 1961–1990.
 • Wiadomości Instututu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 17(4), 15–41.
 • Tallaksen, L.M., Hisdal, H., Van Lanen, H.A. (2009). Space–time modelling of catchment scale drought characteristics. J. Hydrology, 375(3), 363–372.
 • Tallaksen, L.M., Van Lanen, H.A. (red.). (2004). Hydrological drought, 48: Processes and estimation methods for streamflow and groundwater. Elsevier, Amsterdam.
 • Tarka, R., Staśko, S. (2010) Wahania zwierciadła wod podziemnych jako odzwierciedlenie ekstremalnych sytuacji pogodowych. [W:] Wyjątkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku i ich skutki. Red. P. Migoń. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 241–255.
 • Van Loon, A.F. (2013). On the propagation of drought: how climate and catchment characteristics influence hydrological drought development and recovery. PhD thesis, Wageningen University, Wageningen.
 • Van Loon, A.F. (2015). Hydrological drought explained. Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, 2(4), 359–392.
 • Vicente-Serrano, S.M., Beguería, S., Lorenzo-Lacruz, J., Camarero, J.J., López-Moreno, J.I., Azorin-Molina, C., Revuelto, J., Moran-Tejeda, E., Sanchez-Lorenzo, A. (2012). Performance of drought indices for ecological, agricultural, and hydrological applications. Earth Interactions, 16(10), 1–27.
 • Von Christierson, B., Hannaford. J., Lonsdale, K., Parry, S., Rance, J., Wade, S., Jones, P. (2011). Impact of long droughts on water resources. Report SC070079/R5, Environment Agency.
 • Wilhite, D.A., Glantz, M. H. (1985). Understanding: the drought phenomenon: the role of definitions. Water International, 10(3), 111–120.
 • Whittemore, D.O., Butler Jr, J.J., Wilson, B.B. (2016). Assessing the major drivers of water-level declines: New insights into the future of heavily stressed aquifers. Hydrological Sci. J., 61(1), 134–145.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-539e122b-8089-4ca2-897a-3949b15bfb9e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.