PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 56 | 1 |
Tytuł artykułu

Problemy utrzymania wód istotnych dla rolnictwa

Warianty tytułu
EN
Problems of maintenance of significant for agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule poruszono szereg zagadnień związanych z działaniami dotyczącymi: utrzymania wód, czyli inżynierskimi działaniami technicznymi w korycie cieku i oceny stanu wód mającymi związek z ochroną środowiska. Przedstawiono również propozycje zmian w zakresie prowadzenia okresowych przeglądów stanu wód istotnych dla rolnictwa.
EN
In the paper number of issues was raised connected with actions regarding water maintenance or engineering technical operations in watercourse bed and assessment of water state having connection with environment protection. Proposition of changes in the scope of periodically reviews holding of signifi cant for agriculture water state was also presented.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
56
Numer
1
Opis fizyczny
s.4-11,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Falenty
autor
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Falenty
autor
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Falenty
Bibliografia
 • 1. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. (Dz.U.UE L z dnia 22 grudnia 2000 r.)
 • 2. GIOŚ, IMGW: 2009. Katalog jednolitych i scalonych części wód. Warszawa
 • 3. Ilnicki P., Lewandowski P.: 1997. Ekomorfologiczna waloryzacja dróg wodnych Wielkopolski, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań
 • 4. Jankowski W., Kloze J., Mazurczyk A., Piątkowski Z., Sieiński E.: 2012. Standardy w procesie realizacji przedsięwzięć w zakresie budowli ochrony przeciwpowodziowej. Prezentacja podczas Seminarium. Kraków, 22 czerwca
 • 5. Lewandowski P., Olejnik M., Górecki P.: 2006. Ekomorfologiczna waloryzacja Kanału Mosińskiego metodą terenową. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4/3, 87-96
 • 6. Oględzki P., Pawłat H.: 2000. The index method of small lowland river environment evaluation. Annals of Warsaw Agricultural University Land Reclamation, 30, 37-43
 • 7. Olejnik M., Lewandowski P., Góreki K.: 2006. Hydromorfologiczna waloryzacja Kanału Mosińskiego metodą przeglądową. Porównanie z metodą terenową. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4/3, 97-106
 • 8. Pedersen M.L., Ovessen N. B., Friberg N., Clausen B., Lehotsky M., Greškova: 2004. Hydromorphological assessment protocol for the Slovak Republic. Annex 1. [w:] Establishment of the Protocol on Monitoring and Assessment of the Hydromorphological Elements. Twinning Project TLP 01-29
 • 9. Pielech R., Kisiel P. (i zespłół). Raport Prace utrzymaniowe jako zagrożenie dla osiągnięcia środowiskowych celów ramowej dyrektywy wodnej oraz dla funkcjonowania sieci ekologicznej NATURA 2000 w Polsce. Wersja skrócona, czerwiec 2010
 • 10. Prawo wodne [Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229]
 • 11. Prawo budowlane – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – [Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623]
 • 12. Ramowa Dyrektywa Wodna – nazewnictwo Dz.U.UE.L.00.327.1
 • 13. Raven P.J., Holmes N.T.H., Dawson F.H., Fox P.J.A., Everard M., Fozzard I.R., Rouen K.J.: 1998. River Habitat Quality – the physical character of rivers and streams in the UK and Isle of Man. River Habitat Survey Report Number 2
 • 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska nr 579 z 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
 • 15. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów [Dz. U. Nr 7 poz.55]
 • 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną [Dz. U. z 2003 nr 16 poz. 149]
 • 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfi kacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych [Dz. U. z 2011 nr 258 poz. 1549]
 • 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną. (Dz.U. 03.16.149 z 4 lutego 2003 r.)
 • 19. Ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U, 2009 Nr 151 poz. 1220]
 • 20. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3eab5e26-3c2a-46e3-94d0-547b0ebd4bce
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.