PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | 2 |
Tytuł artykułu

Protein composition of spring triticale grain in the conditions of diversified fertilization systems

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Skład białka ziarna pszenżyta jarego w warunkach zróżnicowanych systemów nawożenia
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study was the evaluation of the effect of diversified nitrogen fertilization: in-soil, foliar, and foliar in combination with multi-component fertilizer Ekolist, on the content and composition of protein of spring triticale grain cultivar Milewo. Field experiment was carried out at the Didactic-Experimental Centre in Tomaszkowo, which is part of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Total protein content, as well as the contents of the particular protein fractions in spring triticale grain cultivar Milewo were affected by both the application of foliar additional feeding with Ekolist and mineral nitrogen dose. Nitrogen application at the dose of 80 kg·ha⁻¹ with Ekolist, in comparison with the same dose but without the multi-component fertilizer, attributed to the increase in protein amount by 0.72 g per 100 g of grain. The highest proportion was made of storage proteins with the advantage of gliadins over glutenins. Fertilization variants applied in the experiment resulted in a high ratio of gliadins to glutenins. Moreover, significant effect of the total nitrogen dose 120 kg·ha⁻¹ was confirmed in comparison with 80 kg·ha⁻¹ on the increase in the concentration of ω and α/β gliadins . Cultivation year affected the proportion of γ gliadins and HMW and LMW glutenins in the grain. Increase in nitrogen fertilization by 40 kg·ha⁻¹ before sowing as ammonium nitrate contributed to the increase in ω gliadins and HMW glutenins. Additional application of Ekolist fertilization (variant with the dose of 80 kg·ha⁻¹) caused an increase in γ gliadins and LMW glutenins.
PL
Przedmiotem badań była ocena oddziaływania zróżnicowanego nawożenia azotem stosowanego doglebowo, dolistnie oraz dolistnego nawożenia azotem w połączeniu z nawozem wieloskładnikowym Ekolist na zawartość i skład białka ziarna pszenżyta jarego odmiany Milewo. Doświadczenie polowe przeprowadzono w Zakładzie Dydaktyczno-Doświadczalnym w Tomaszkowie, należącym do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na zawartość białka ogółem i poszczególnych jego frakcji w ziarnie pszenżyta jarego odmiany Milewo miały wpływ zarówno zastosowanie dokarmiania dolistnego Ekolistem, jak i dawka azotu mineralnego. Zastosowanie azotu w dawce 80 kg·ha⁻¹ łącznie z Ekolistem, w porównaniu z tą samą dawką, ale bez nawozu wieloskładnikowego, przyczyniło się do wzrostu ilości białka o 0,72 g w 100 g ziarna. Największy udział stanowiły białka zapasowe z przewagą gliadyn nad gluteninami. Zastosowane w doświadczeniu warianty nawozowe kształtowały wysoki stosunek gliadyn/glutenin. Wraz ze wzrostem białek zapasowych (gliadyny + gluteniny) zmniejszała się zawartość białek strukturalnych (albumin i globulin). Potwierdzono ponadto istotny wpływ całkowitej dawki azotu 120 kg·ha⁻¹ w porównaniu z 80 kg·ha⁻¹ na zwiększenie koncentracji białek gliadynowych frakcji ω i α/β. Lata badań wpłynęły na udział gliadyn γ oraz glutenin HMW i LMW w ziarnie. Zwiększenie nawożenia azotem o 40 kg·ha⁻¹ przedsiewnie, w postaci saletry amonowej, przyczyniło się do zwiększenia frakcji gliadyn ω i glutenin HMW. Dodatkowe zastosowanie nawożenia Ekolistem (wariant z dawką 80 kg·ha⁻¹) wpłynęło na zwiększenie frakcji gliadyn γ i glutenin LMW.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
2
Opis fizyczny
p.77-87,fig.,ref.
Twórcy
 • Department of the Foundations of Safety, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Jana Heweliusza 10, 10-724 Olsztyn, Poland
autor
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
autor
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Altenbach, S.B. (2012). New insights into the effects of high temperature, drought and post-anthesis fertilizer on wheat grain development. J. Cereal Sci., 56, 39-50.
 • Barczak, M., Knapowski, T. (2008). Skład frakcyjny białka dojrzewającego ziarna jęczmienia ozimego uprawianego w warunkach intensywnego nawożenia azotem. Acta Sci. Pol. Agricultura, 7(2), 3-10, www.agricultura.acta.utp.edu.pl.
 • Bobrecka-Jamro, D., Kruczek, G., Romaniak, M., Jarecki, W., Buczek, J. (2013). Effect of the dose and method of top-dressing with nitrogen on the yield and quality of winter wheat grain. Acta Sci. Pol. Agricultura, 12(4), 19-30, www.agricultura.acta.utp.edu.pl.
 • Brzozowska, I., Brzozowski, J. (2011). Effectiveness of weed control and the yield of winter triticale depending on the tending method and nitrogen fertilization. Acta Sci. Pol. Agricultura, 10(4), 25-33, www.agricultura.acta.utp.edu.pl.
 • COBORU. (2013). http://www.hr-strzelce.pl/index.php/milewo.
 • Ellmann, T. (2011). Effect of intensity of agricultural techniques and grain storage on technological quality of winter wheat. Part I. Quality traits of grain and flour. Acta Sci. Pol. Agricultura, 10(3), 27-36, www.agricultura.acta.utp.edu.pl.
 • Erekul, O., Köhn, W. (2006). Effect of weather and soil conditions on yield components and bread-making quality of winter wheat (Triticum aestivum L.) and winter triticale (X. Triticosecale Wittmack) varieties in North-East Germany. J. Agron. Crop Sci., 192, 452-464.
 • FAO. (2006). World Reference Base for Soil Resources. Rome, Italy, 103, 11-28.
 • Fuertes-Mendizábal, T., Aizpurua, A., González-Moro, M.B., Estavillo, J.M. (2010). Improving wheat breadmaking quality by splitting the N fertilizer rate. Europ. J. Agronomy, 33, 52-61.
 • Garrido- Lastache, L., Lopez-Bellido, R.J., Lopez-Bellido, L. (2004). Effect of N rate, timing and splitting and N type on bread-making quality in hard red spring wheat under rainfed Mediterranean conditions. Field Crops Res., 85, 213-236.
 • Gil-Humanes, J., Pistón, F., Rosell, C.M., Barro, F. (2012). Significant down-regulation of g-gliadins has minor effect on gluten and starch properties of bread wheat. Journal of Cereal Science, 56, 161-170.
 • Gulmezoglu, N., Aytac, Z. (2010). Response of grain and protein yields of triticale varieties at different levels of applied nitrogen fertilizer. Afr. J. Agric. Res., 5(18), 2563-2569.
 • Hurkman, W.J., Tanaka, Ch.K., Vensel, W.H., Thilmony, R., Altenbach, S.B. (2013). Comparative proteomic analysis of the effect of temperature and fertilizer on gliadin and glutenin accumulation in the developing endosperm and flour from Triticum aestivum L. cv. Butte 86, Proteome Science, 11(8), 1-15.
 • Janušauskaitė, D. (2013). Spring triticale yield formation and nitrogen use efficiency as affected by nitrogen rate and its splitting. Zemdirbyste-Agriculture, 100(4), 383-392.
 • Johansson, E., Prieto-Linde, M.L., Svensson, G. (2004). Influenceof nitrogen application rate on grain protein composition and gluten strength in Swedish wheat cultivar. J. Plant Nutr. Soil Sci., 167, 345-350.
 • Kara, B., Uysal, M. (2009). Influence of grain yield and grain protein content of late-season nitrogen application in triticale. J. Anim. Vet. Adv., 8, 579-586.
 • Knapowski, T., Balcewicz, M., Barczak, B., Kozera, W. (2009). Effect of nitrogen and zinc fertilizing on bread-making quality of spring triticale cultivated in Notec Valley. Polish Journal of Environmental Studies, 18(2), 227-233.
 • Konopka, I., Fornal, Ł., Dziuba, M., Czaplicki, S., Nałęcz, D. (2007). Composition of proteins in wheat grain obtained by sieve classification. J. Sci. Food and Agric., 87(12), 2198-2206.
 • Luo, C., Branlard, G., Griffin, W.B., McNeil, D.L. (2000). The effect of nitrogen and sulphur fertilization and their interaction with genotype on wheat glutenins and quality parameters. J. Cereal Sci., 31, 185-194.
 • Malik, A.H., Prieto-Linde, M.L., Kuktaite, R., Andersson, A., Johansson, E. (2011). Individual and interactive effects of cultivar maturation time, nitrogen regime and temperature level on accumulation of wheat grain proteins. J. Sci. Food Agric., 91, 2192-2200.
 • Mc Goverin, C.M., Snyders, F., Muller, N., Botes, W., Fox, G., Manley, M. (2011). A review of triticale uses and the effect of growth environment on grain quality. J. Sci. Food. Agric., 91, 1155-1165.
 • Mut, Z., Sezer, I., Gǘlǘmser, A. (2005). Effect of different sowing rates and nitrogen levels on grain yield, yield components and some quality traits of triticale. Asian Journal of Plant Science, 4(5), 533-539.
 • Nadim, M.A., Awan, I.U., Baloch, M.S., Khan, E.A., Navee, K., Khan, M.A. (2012). Response of wheat (Triticum aestivum L.) to different micronutrients and their application methods. The Journal of Animal & Plant Sciences, 22(1), 113-119.
 • Nogalska, A., Czapla, J, Skwierawska, M. (2012). The effect of multi-component fertilization on spring triticale yield, the content and uptake of macronutrients. J. Elem., 17/1, 95-104.
 • Piekarczyk, M., Jaskulski, D., Gałęzewski, L. (2011). Effect of nitrogen fertilization on yield and grain technological quality of some winter wheat cultivars grown on light soil. Acta Sci. Pol. Agricultura, 10(2), 87-95.
 • Shewry, P.R., Halford, N.G. (2002). Cereal seed storage proteins: structures, properties and role in grain utilization. J. Exp. Bot., 53(370), 947-958.
 • Singh, H., MacRitchie, F. (2001). Application of polymer science to properties of gluten – mini review. J. Cereal Sci., 33, 231-243.
 • Stępień, A., Wojtkowiak, K. (2013). Composition of gluten proteins in spring and winter wheat grain cultivated under conditions of varied fertilization. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science, 63(7), 588-594.
 • Tababtabaei, S.A., Ranjbar, G.H. (2012). Effect of different levels of nitrogen and potassium on grain yield and protein of triticale. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 3(2), 390-393.
 • Wieser, H. (2007). Chemistry of gluten proteins. Food Microbiology, 24, 115-117.
 • Wojtkowiak, K., Stępień, A., Warechowska, M., Konopka, I., Klasa, A. (2014). Effect of fertilisation technigue on some indices of nutritional value of spring triticale. J. Elem., 19(1), 229-242.
 • Zečevic, V., Kneževic, D., Boškovic, J., Milenkovic, S. (2010). Effect of nitrogen and ecological factors on quality of winter triticale cultivars. Genetika, 42(3), 465-474.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3e789cfd-da82-4309-a810-d854b083b9c9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.