PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 4/3 |
Tytuł artykułu

Ocena warunków tlenowych dolnego odcinka rzeki Smortawy jako podstawa oceny samooczyszczania się wód w świetle wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Assessment of oxygen conditions in lower course of the Smortawa river as the basis for evaluation of self-purification of waters with regards to the water framework directive requirements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przywrócenie możliwości samooczyszczania się rzek jest jednym z ważniejszych elementów poprawy jakości wód powierzchniowych w Polsce i na świecie. Roboty regulacyjne rzek nie są obojętne dla środowiska i ekosystemu rzeki, ponieważ powodują zmiany w zdolnościach do samooczyszczania się jej wód. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zmian natlenienia i BZT5, jak również temperatury i odczynu wody w roku hydrologicznym 2003/04 na odcinku nieuregulowanym i uregulowanym. W toku badań oceniono warunki samooczyszczania się wód rzeki Smortawy.
EN
Restoration of rivers self-purification ability is an important part of the efforts to improve surface waters quality both in Poland and in the world. River regulation works are indifferent neither for the environment nor for the ecosystem of the river, as they change the ability of river waters self-purification. This article presents results of researches on changes of oxygenation and BZT5, as well as water temperature and pH in the hydrological year 2003/04 on regulated and unregulated parts of the Smortawa River. In the progress of the research, conditions of self-purification of the river have been assessed.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
4/3
Opis fizyczny
s.67-76,rys.,bibliogr.
Twórcy
  • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław
Bibliografia
  • Adynkiewicz-Piragas M. Wpływ zmiennego piętrzenia na kształtowanie się odpływu ze zlewni Smortawy. WIMiGW, Tom XXV (XLVI), Zeszyt 4, 2002, s. 51–62.
  • Adynkiewicz-Piragas M., Paruch A. Metodyka badań stosunków wodnych lasów łęgowych odrzańskiego polderu Oława-Lipki [w:] Kompleksowe badania i ochrona środowiska Naturalnego. ATR Bydgoszcz, 1997, s. 30–35.
  • Chełmicki W. Woda, zasoby, degradacja, ochrona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  • Dojlido J.R. Chemia wody. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.
  • Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna).
  • Mańczak H. Techniczne podstawy ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1972.
  • Mańczak H. Zagadnienia hydrologiczne, hydrogeologiczne i ochrony wód rzeki Odry [w:] Niektóre aspekty zdolności samooczyszczania się wód rzeki Odry i ich wpływ na rozmiar inwestycji z zakresu ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Komisja Nauk o Ziemi, PAN Oddział we Wrocławiu, 1978, s. 241–250.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód, Dz.U. Nr 32, poz. 284.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-361522fd-0dc3-4dd3-8618-1ce93553afd0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.