PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 4 |
Tytuł artykułu

The influence of cutting residues management and soil preparation methods on height of 3-year-old scots pine (Pinus sylvestris L.) plantation

Warianty tytułu
PL
Wpływ sposobu zagospodarowania pozostałości zrębowych i przygotowania gleby na wysokość 3-letniej uprawy sosnowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this study was to determine the influence of soil preparation on height of 3-year-old Scots pine plantation. Three methods of cutting residues management and three methods of soil preparation were analysed. Height structure was determined and mean heights in specific variants were statistically analysed. Conducted analysis showed, that the influence of soil preparation method was much greater than cutting residues management. Statistically significant impact on tree height was found in case of scarifying and mixing of topsoil with rotary tiller, where greatest mean height was observed. Ploughing furrows with LPz-75 plough proved to be the most beneficial method of soil preparation. In this case the greatest heights of 3-year-old Scots pines were measured.
PL
Celem pracy było określenie wpływu przygotowania powierzchni zrębowej na wysokość 3-letniej uprawy sosnowej. Analizowano trzy sposoby zagospodarowania pozostałości zrębowych oraz trzy metody przygotowania gleby. Określono strukturę wysokości oraz poddano analizie statystycznej ich średnie wartości w poszczególnych wariantach. Przeprowadzone analizy wykazały znacznie większy wpływ przygotowania gleby niż zagospodarowania pozostałości zrębowych. Statystycznie istotny wpływ na wysokość odnotowano w przypadku spulchnienia i przemieszania gleby za pomocą frezu leśnego, gdzie osiągnięto najmniejsze średnie wartości. Wyoranie bruzd pługiem LPz-75 okazało się najkorzystniejszym wariantem przygotowania gleby. W tym przypadku uzyskano największe wartości wysokości 3-letnich sosen.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
4
Opis fizyczny
p.33-41,fig.,ref.
Twórcy
 • Department of Forest Technology, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznan, Poland
autor
 • Department of Forest Technology, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznan, Poland
autor
 • Department of Forest Technology, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznan, Poland
 • Department of Forest Technology, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznan, Poland
Bibliografia
 • Andrzejczyk T., Augustyniak G., 2007. Wpływ przygotowania gleby na wzrost sosny zwyczajnej w pierwszych latach uprawy [The influence of soil preparation on growth of Scots pine in first years of cultivation]. Sylwan 8, 3-8 [in Polish].
 • Fonder W., 2006. Dwa pytania w sprawie technologii pełnej utylizacji gałęzi i igliwia [Two questions regarding full utilisation of branches and needles]. Przegl. Leśn. 2, 8-9 [in Polish].
 • Gałązka S., Gornowicz R., Pilarek Z., Wojtkowiak R., 2002. Wstępne badania nad wpływem sposobu zagospodarowania pozostałości zrębowych na niektóre właściwości chemiczne gleb [Preliminary research on the infuence of cutting residues management method on selected chemical properties of soil]. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. 92, 15-20 [in Polish].
 • Gornowicz R., 2002. Wpływ pozyskiwania biomasy sosny zwyczajnej [Pinus sylvestris L.] na wycofywanie pierwiastków biogennych ze środowiska leśnego [The influence of utilising the biomass of Scots pine (Pinus sylvestris L.) on nutrients withdrawal from forest environment]. Rocz. AR Pozn. Rozpr. Nauk. 331 [in Polish].
 • Gornowicz R., 2004. Wpływ wybranych sposobów utylizacji pozostałości zrębowych na środowisko i chemizm gleby [The influence of chosen cutting residues utilization methods on environment and soil chemistry]. Post. Techn. Leśn. 87 [in Polish].
 • Gornowicz R., 2005. Problematyka nowoczesnych technik utylizacji pozostałości zrębowych [The problems of modern techniques of cutting residues utilization]. Post. Techn. Leśn. 92 [in Polish].
 • Gornowicz R., Pilarek Z., Gałązka S., 2007. Height changes of five-year old pine plantation depending on the method of management of cutting residues and way of soil preparation. Acta Sci. Pol., Silv. Coleandr. Rat. Ind. Lignar. 6(3), 25-31.
 • Janiszewski B., 1970. Wpływ nawożenia na wzrost upraw leśnych na wydmach śródlądowych [The effect of fertilisation on growth of forest plantations on inland dunes]. Pr. Inst. Bad. Leśn. 384, 155-170 [in Polish].
 • Kocjan H., 1982. Wpływ terminu i sposobu przygotowania gleby na wzrost upraw sosnowych w warunkach boru suchego [The influence of time and method of soil preparation on growth of Scots pine plantations on dry coniferous sites]. Sylwan 6, 43-48 [in Polish].
 • Kocjan H., 1994. Wpływ zabiegów uprawowych na wzrost i jakość hodowlaną sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w młodniku na siedlisku boru suchego [The influence of cultivation treatments on growth and silvicultural quality of Scots pine (Pinus sylvestris L.) plantations on dry coniferous site]. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. 78 (suplement) [in Polish].
 • Kocjan H., 2000. Prace przygotowawcze do odnowień i zalesień, sposoby i technika sadzenia oraz pielęgnacja upraw [Site preparation for reforestation and afforestation, methods and technique of planting and plantations maintenance]. Wyd. AR Poznań [in Polish].
 • Marciniak P., 2005. Wpływ przygotowania powierzchni pozrębowej na wzrost uprawy sosnowej [The influence of soil preparation on growth of Scots pine cultivation]. Przegl. Leśn. 9, 7-8 [in Polish].
 • Marciniak P., 2007. Pozostałości zrębowe i przygotowanie gleby a uprawa sosnowa [Clear cut residues and soil preparation vs. pine cultivation]. Las Pol. 1 [in Polish].
 • Marciniak P., 2007. Wpływ sposobów utylizacji pozostałości zrębowych i przygotowania gleby na wzrost i udatność uprawy sosnowej [The influence of cutting residues utilisation and soil preparation on growth and establishment success of Scots pine cultivation]. W: Zarządzanie ochroną przyrody w lasach. Red. K. Kannenberg, H. Szramka. T. 1. Wyd. SZŚ Tuchola, 209-218 [in Polish].
 • Pigan I., 2009. Wpływ sposobu przygotowania gleby na stan upraw sosnowych w warunkach siedlisk wilgotnych [The effect of soil preparation on pine seedling performance in plantations established in moist forest habitats]. Sylwan 153, 11, 745-757 [in Polish].
 • Rudnicki J.W., 1954. Wpływ przygotowania gleby na udatność upraw oraz wzrost młodników [The influence of soil preparation on establishment success and growth of sapling stands]. Sylwan 4, 309-316 [in Polish].
 • Tamminen P., Saarssalmi A., 2013. Effects of whole-tree harvesting on growth of pine and spruce seedlings in southern Finland. Scand. J. For. Res. 28, 6.
 • Tuszyński M., 1984. Wpływ sposobu przygotowania gleby na wzrost i rozwój upraw leśnych [Influence of the way of soil preparation on the growth and development of forest plantations]. Sylwan 11, 1-11 [in Polish].
 • Zięba S., 1982. Surowce wtórne do nawożenia gleb [Recyclable materials for soil fertilisation]. PWRiL Warszawa [in Polish].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-35a42cbb-fbd3-4ade-aee3-43508afc41c7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.