PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 556 | 1 |
Tytuł artykułu

Wartość konsumpcyjna bulw ziemniaka przechowywanych w temperaturze +4 0C w zależności od zastosowanych na plantacji herbicydów

Warianty tytułu
EN
Consumption value of potato tubers stored at the temperature of +4 0C as dependent on herbicides applied on plantation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zarzecka K., Gugała M., Gąsiorowska B. 2001. Skuteczność chwastobójcza herbicydów i ich mieszanek oraz wpływ na wartość konsumpcyjną bulw ziemniaka. Prog. Plant Protect./Post. Ochr. Roślin 41(2): 931-934. Czynnikiem badawczym doświadczenia (2002-2004) były cztery rodzaje herbicydów: Afalon 50 WP, Azogard 50 WP, Sencor 70 WG+adiuwant Olbras 88 EC, Apyros 75 WG+adiuwant Atpolan 80 EC oraz dwie odmiany ziemniaka Rywal i Saturna. Smakowitość bulw gotowanych poddanych ocenie organoleptycznej po 6 miesiącach przechowywania w temp. +4°C oraz wilg. wzgl. pow. 95% w bardzo niewielkim stopniu uległy pogorszeniu w porównaniu do bulw badanych bezpośrednio po zbiorach. Bulwy obu odmian oceniane po przechowywaniu miały nieznacznie ciemniejszą barwę miąższu, w porównaniu do bulw badanych po zbiorach, szczególnie u odmiany Saturna. Obie odmiany zaliczono do typu B, podobnie jak po zbiorach. Po 6-miesięcznym okresie przechowywania bulwy ugotowane, oceniane zarówno po 10 minutach, jaki i po 24 godzinach miały większą skłonność do ciemnienia miąższu niż bulwy analizowane bezpośrednio po zbiorach. Odmiana Saturna, podobnie jak po zbiorach bardziej ciemniała (średnio o 0,4 stopnia w 9-stopniowej skali) od odmiany Rywal, a zastosowane w czasie wegetacji herbicydy podwyższały tę skłonność od 0,1 do 0,6 stopnia w 9-stopniowej skali.
EN
The research factors in experiment (2002-2004) were four kinds of herbicides: Afalon 50 WP, Azogard 50 WP, Sencor 70+adiuvant Olbras 88 EC, Apyros 75+adiuvant Atpolan 80 EC as well as two potato cvs. Rywal and Saturna. Tastefulness of boiled tubers, determined after 6 months of storage at temp. +4°C and air humidity 95%, to very small degree decreased in comparison to the tubers tested just after harvest. Tubers of both cultivars evaluated after storage showed slightly darker flesh colour, as compared to the tubers investigated after harvest, especially Saturna cv. tubers. Both cultivars were classified as type B, similarly as after harvest. Tubers cooked after 6-month storage, evaluated both, after 10 minutes and after 24 hours, showed a greater tendency to flesh blackening than the tubers analyzed right after harvest. Saturna cv., similarly as after harvest, blackened more (by 0.4 degree in 9-degree scale on average) than Rywal cv., and the herbicides used during the vegetation period increased that tendency from 0.1 to 0.6 degree (in 9-degree scale).
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
556
Numer
1
Opis fizyczny
s.333-340,rys.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Ceglarek F., Ceglarek-Jabłońska R., Dąbrowska K. 1990. Uproszczenia w pielęgnacji ziemniaków. Cz. II. Wpływ sposobów pielęgnacji na niektóre składniki i cechy bulw ziemniaka. Roczn. Nauk Rol., Seria A 109(1): 103-116.
 • Gąsiorowska B. 2000. Straty przechowalnicze bulw ziemniaka jadalnego i możliwości ich ograniczenia. Akademia Podlaska w Siedlcach. Rozprawa Nauk. 62: 5-170.
 • Gugała M., Zarzecka K. 2007. Wpływ sposobów uprawy roli i doboru herbicydów na wartość konsumpcyjną bulw ziemniaka odmiany Wiking. Acta Sci. Pol., Agricultura 6(2) 2007: 29-37.
 • Hamouz K., Lachman J., Dvořák P., Pivec V. 2005. The effect of ecological growing on the potatoes yield and quality. Plant Soil Environ. 51(9): 397-402.
 • Hoberg E., Ulrich D. 1999. Comparison of sensory perception and instrumental analysis. Acta Horticulturae 538: 439-442.
 • Kołpak R., Byszewska-Wzorek A., Płodowska J. 1987. Wpływ herbicydów na wysokość i jakość plonu ziemniaków. Roczn. Nauk Rol., Seria A 106(4): 171-183.
 • Komorowska-Jędrys J. 1997. Cechy kulinarne ziemniaka jadalnego. Ziemniak Polski 1: 20-24.
 • Leszczyński W. 2000. Jakość ziemniaka konsumpcyjnego. Żywność 7 Supl. 4(25): 5-27.
 • Morris, W.L., Ducreux, L., Bryan, G.J. and Taylor, M.A. 2008. Molecular dissection of sensory traits in the potato tuber. Am. J. of Potato Res. 85: 286-297.
 • PN-ISO 6658:1998. Analiza sensoryczna. Metodologia. Wytyczne ogólne.
 • Savage G.P., Searle B.P., Hellenäs K.E. 2000. Glycoalkaloid content, cooking quality and sensory evaluation of early introductions of potatoes into New Zealand. Potato Res. 43: 1-7.
 • Sawicka B., Diallo A.S. 1997. Ciemnienie miąższu bulw surowych ziemniaka w warunkach stosowania herbicydu Sencor 70 WP. Biul. IHAR 203: 187-197.
 • Sowa-Niedziałkowska G. 2000. Wpływ warunków wzrostu roślin i magazynowania bulw odmian jadalnych ziemniaka na ich trwałość przechowalniczą. Biul. IHAR 213: 225-232.
 • Sowa-Niedziałkowska G. 2004. Naturalne sposoby ograniczające przemiany ilościowe w przechowywanych bulwach ziemniaka. Ziemniak Polski 3: 29-32.
 • Teodorczyk A. 1982. Charakterystyka niektórych cech kulinarnych ziemniaka jadalnego w świetle literatury. Biul. Inst. Ziemn. 28: 35-53.
 • Ulrich D., Hoberg E., Neugebauer W., Tiemann H., Darsow U. 2000. Investigation of the boiled potato flavor by human sensory and instrumental methods. Amer. J. of Potato Res. 77(2): 111-117.
 • Zarzecka K., Gugała M. 2004. Wpływ sposobów pielęgnacji ziemniaka na cechy kulinarne bulw. Ann. UMSC, sect. E 59(3): 1481-1488.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2e780ae3-4fb7-4062-81a1-03fa5231527e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.