PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 97 |
Tytuł artykułu

Wpływ różnych nawozów siarkowych na skład chemiczny i wartość pokarmową rzepaku ozimego odmiany ES Saphir

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Influence of different sulphur fertilizers on chemical composition and nutritive value of winter rape ES Saphir cultivar
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 2006-2009 w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin UP we Wrocławiu przepro¬wadzono jednoczynnikowe doświadczenia polowe założone metodą losowanych bloków. Badano wpływ różnych nawozów siarkowych stosowanych wiosną w okresie ruszenia wegetacji, w dawce 60 kg-ha-1 (gips, siarczan potasu, siarczan amonu i Wigor S) na zawartość siarki ogólnej i siarki siarczanowej oraz azotu mineralnego w liściach. Materiał roślinny pobierany był w dwóch termi¬nach: jesienią, po zahamowaniu wegetacji z nadziemnej części rośliny oraz wiosną, bezpośrednio przed kwitnieniem z najmłodszych liści lancetowatych. Po zbiorze roślin określono plon nasion oraz skład chemiczny nasion i śruty rzepakowej - na tej podstawie obliczono wydajność śruty rzepakowej, a także wartość energetyczną plonu nasion i śruty. Zawartość siarki ogólnej w najmłodszych liściach zależała od rodzaju stosowanych nawozów siarkowych i ich rozpuszczalności w wodzie, dlatego też najwyższą zawartość tego pierwiastka stwierdzono po zastosowaniu siarczanu amonu i siarczanu potasu. Nawożenie różnymi nawozami siarkowymi nie miało wpływu na skład chemiczny śruty, natomiast w nasionach kształtowało jedy¬nie zawartość tłuszczu surowego. Najwyższe plony nasion oraz wydajność śruty rzepakowej w porównaniu do kontroli uzyskano, stosując siarczan amonu.
EN
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
97
Opis fizyczny
s.167-177,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
autor
autor
Bibliografia
 • Asare E., Scarisbrick D.H., 1995. Rate of nitrogen and sulphur fertilizers on yield, yield compo¬nents and seed quality of oilseed rape (Brassica napus L.). Field Crops Res., 44, 41-46.
 • Bilsborrow P.E., Evans E.J., Milford G.F. J., Fieldsend J.K., 1995. The effects of sulphur and nitro¬gen on the yield and quality of oilseed rape in the UK. Proc. 9th Intern. Rapeseed Congress, Cambridge, 1, 280-283.
 • Blake-Kalff M.M.A., Zhao F., McGrath S.P., 2003. Sulphur deficiency diagnosis using plant tissue analysis. Nawozy Nawoż., 3, 5-25.
 • Budzyński W., Ojczyk T., 1995. Influence of sulphur fertilization on seed yield and seed quality of double low oilseed rape. Proc. 9th Intern. Rapeseed Congress, Cambridge, 1, 284-286.
 • Dembiński F., 1975. Rośliny oleiste. PWRiL, Warszawa.
 • Filipek T., 1999. Związki siarki w agroekosystemach, [w:] Podstawy i skutki chemizacji agroeko- systemów. Wyd. AR Lublin, 164-174.
 • Filipek T., 2001. Przyrodnicze i antropogeniczne przyczyny oraz skutki zakwaszenia gleb. Nawozy Nawoż., 3, 5-26.
 • Fismes J., Vong P.C., Guckert A., Frossard E., 2000. Influence of sulfur on apparent N-use ef¬ficiency, yield and quality of oilseed rape (Brassica napus L.) grown on a calcareous soil. Eur. J. Agron., 12, 127-141.
 • Grzebisz W., Fotyma E., 1996. Ocena odżywienia siarką rzepaku uprawianego w północno¬-zachodniej Polsce. Rośl. Oleiste - Oilseed Crops, XVII (1), 275-280.
 • Grzesiuk W., 1968. Nefelometryczne oznaczenie siarki siarczanowej w roślinach. Rocz. Glebozn., XIX.2.1, 167-172.
 • Jackson G.D., 2000. Effects of nitrogen and sulfur on canola yield and nutrient uptake. Agron. J., 92, 644-649.
 • Jankowski K., Budzyński W., Szymanowski A., 2008. Effect of sulfur on the quality of winter rape seeds. J. Elemental., 13 (4), 521-534.
 • Janzen H.H., Bettany J.R., 1984. Sulfur nutrition of rapeseed: I. Influence of fertilizer nitrogen and sulfur rates. Soil Sci. Soc. Am. J. 48, 100-107.
 • Jakubus M., Toboła P., 2006. Wpływ nawożenia rzepaku ozimego wzrastającymi dawkami gip¬su na zawartość siarki w glebie oraz roślinie. Rośl. Oleiste - Oilseed Crops, XXVII (2), 251-263.
 • Jaworski W., Maciejewska J., 2009. Dyrektywa IPPC - IEP wyzwania dla Polski do roku 2016, Warszawa 24 września 2009.
 • http://www.proinwestycje.pl/debaty/dyrektywaippc/Wojciech%20Jaworski.pdf
 • Krauze A., Bowszys T., 2000. Wpływ stosowania różnych technologii nawozów siarkowych na plonowanie i jakość rzepaku ozimego i jarego. Folia Univ. Agric. Stetin. 204 Agricultura 81, 133-142.
 • Mercik S., Kalembasa S., Wiśniewska B., Podgajna G., 1999. Zawartość siarki ogólnej oraz jej frakcji w glebach w zależności od wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 465, 411-418.
 • Motowicka-Terelak T., Terelak H., 1998. Siarka w glebach Polski: stan i zagrożenie. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Bibl. Monit. Środ., Warszawa.
 • Nowosielski O., 1974. Metody Oznaczania Potrzeb Nawożenia. PWRiL, Warszawa.
 • Podleśna A., 2003. Wstępna ocena potrzeb nawożenia siarką rzepaku ozimego. Rośl. Oleiste - Oilseed Crops, XXIV (2), 641-649.
 • Ryś R., Pisulewski P., Strzetelski J., Antoniewicz A., Chomyszyn M., Stasiniewicz T., Kowalski M., Żebrowska T., 1997. Normy żywienia bydła, owiec i kóz. Wartość pokarmowa pasz dla przeżuwaczy. IŻ Kraków.
 • Schnug E., Haneklaus S., 1998. Diagnosis of sulphur nutrition, [in:] Sulphur in Agroekosystems, E. Schnug (ed.). Kluwer Academic Publishers, 1-38.
 • Walker K.C., Booth E.J., 1994. Sulphur deficiency in Scotland and the effects of sulphur supple-mentation on yield and quality of oilseed rape. Norw. J. Agric. Sci. Suppl., 15, 97-104.
 • Wielebski F., 2006a. Nawożenie różnych typów odmian rzepaku ozimego siarką w zróżnicowanych warunkach glebowych. I. Wpływ na plon i elementy struktury plonu nasion. Rośl. Oleiste - Oilseed Crops, XXVII (2), 265-282.
 • Wielebski F., 2006b. Nawożenie różnych typów odmian rzepaku ozimego siarką w zróżnicowanych warunkach glebowych. II. Wpływ na jakość i skład chemiczny nasion. Rośl. Oleiste - Oilseed Crops, XXVII (2), 283-297.
 • Wielebski F., 2008. Efektywność nawożenia siarką różnych typów hodowlanych odmian rzepaku w świetle wyników wieloletnich doświadczeń polowych. Rośl. Oleiste - Oilseed Crops, XXIX (1), 91-103.
 • Wielebski F., Muśnicki Cz., 1998. Wpływ wzrastających dawek siarki i sposobu jej aplikacji na plon i zawartość glukozynolanów w nasionach dwóch odmian rzepaku ozimego w warunkach doświadczeń polowych. Rocz. AR Pozn. CCCIII, Rol., 51, 149-167.
 • Wielebski F., Wójtowicz M., Czernik-Kołodziej K., 2000. Ocena stanu zaopatrzenia w siarkę rzepaku uprawianego na polach doświadczalnych wybranych Zakładów Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Rośl. Oleiste - Oilseed Crops, XXI (2), 465-473.
 • Zhao F.J., Evans E.J., Bilsborrow P.E., 1995. Varietal differences in sulphur uptake and utiliza¬tion in relation to glucosinolate accumulation in oilseed rape. Proc. 9th Intern. Rapeseed Congress, Cambridge, 1, 271-273.
 • Zhao F. J., McGrath S.P., Blake-Kalff M.M.A., Link A., Tucker M., 2003. Crop responses to sulphur fertilization in Europe. Nawozy Nawoż., 3 (16), 26-51.
Uwagi
PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2e1ccce3-c3e8-4f8b-bf8e-60c0d59804fe
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.