PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 09 |
Tytuł artykułu

Preferencje społeczne w zakresie czasu wypoczynku w lasach obrębów Warlubie i Drwęca

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Social preferences in the scope of leisure time in forests within the Warlubie and Drweca Forests Districts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
The research, carried out on a representative sample of 947 adult respondents, showed that 75% of them rest in forests within the survey areas (Warlubie and Drwęca Forest Districts). Summer is by interviewees by far the most preferred season of the year. People stay in research area for tourist and recreational purposes mostly several days or a few weeks (overall, per year). More than half of respondents usually rest in forests on various (all) days of the week, while almost all the rest – at weekends. There were more respondents who indicated the afternoon, as a preferred time of the day. Survey results vary from obtained ones in other regions of Poland.
EN
Badania przeprowadzone na próbie losowo dobranych 947 dorosłych respondentów wykazały, że 75% z nich wypoczywa w lasach na terenach badań (obręby Warlubie i Drwęca). Zdecydowanie najbardziej preferowaną przez te osoby porą roku jest lato. W celach turystycznorekreacyjnych ludność przebywa na obszarze badań najczęściej w sumie kilkanaście dni lub kilka tygodni. Ponad połowa ankietowanych wypoczywa w lasach zazwyczaj w różne (we wszystkie) dni tygodnia, a prawie wszyscy pozostali – w dni weekendowe. Większy udział stanowiły osoby, które wskazały godziny popołudniowe jako preferowane. Wyniki badań różnią się od uzyskanych w innych częściach Polski.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Opis fizyczny
s.76-85,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
Bibliografia
 • Bijak S., Paschalis-Jakubowicz P., Stereńczak K. (2012). IUFRO Task Force Education in Forest Science – w poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań dla uniwersyteckich studiów leśnych. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 3 (32): 113-118.
 • Buchwał A., Fidelus J. (2010). Monitoring ruchu turystycznego przy użyciu czujników ruchu na przykładzie Tatrzańskiego i Babiogórskiego Parku Narodowego. [w:] Krzan Z. (red.). Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. Człowiek i Środowisko. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, T. III: 45-54. 83
 • Dzioban K. (2013). Wielkość ruchu turystycznego w Kampinoskim Parku Narodowym. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 4 (37): 90-96.
 • Garbula M. (1997). Funkcja turystyczna Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Turyzm, 7, 2: 75-85.
 • Gołos P., Janeczko E. (2002). Modelowe zagospodarowanie lasu dla rekreacji i wypoczynku w wybranych LKP – badania opinii publicznej. Dokumentacja naukowa, IBL, Warszawa.
 • Gołos P. i in. (2002). Opracowanie i praktyczne sprawdzenie koncepcji zrównoważonego rozwoju leśnictwa wielofunkcyjnego w regionie uprzemysłowionym. Sprawozdanie z II etapu: Wybór kryteriów oraz metod kategoryzacji i waloryzacji funkcji lasu. IBL, Warszawa.
 • Gołos P., Zając S. (2004). Społeczne potrzeby i preferencje w zakresie rekreacyjnej funkcji lasu. [w:] Pieńkos K. (red.). Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki, rekreacji i sportu w lasach. AWF, Warszawa: 93-107.
 • Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B. (2013). Lasy jako miejsca realizacji indywidualnych potrzeb aktywności i wypoczynku ludności. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 4 (37): 104-110.
 • Hącia E. (2015). Popyt turystyczny w polskich regionach nadmorskich ze szczególnym uwzględnieniem miast portowych. Logistyka, 3: 1762-1770.
 • Hibner J. (2013). Struktura ruchu turystycznego w polskich górskich parkach narodowych należących do sieci „Człowiek i Biosfera”. [w:] Krąż P., Hibner J., Koj J., Balon J. (red.). Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. IGiGP, UJ, Kraków: 73-88.
 • Janeczko E. (2002). Środowiskowe i społeczne uwarunkowania funkcji rekreacyjnej lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Praca doktorska, Katedra Użytkowania Lasu, SGGW w Warszawie.
 • Janeczko E., Woźnicka M. (2009). Zagospodarowanie rekreacyjne lasów Warszawy w kontekście potrzeb i oczekiwań mieszkańców stolicy. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 4 (23): 131-139.
 • Jażewicz I. (2009). Rozwój turystyki w miejscowościach nadmorskich środkowego wybrzeża na przykładzie Poddąbia. Słupskie Prace Geograficzne, 6: 45-61.
 • Karbowiak K. (2008). Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim – stan obecny i perspektywy rozwoju. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 95, z. 3-4: 91-100.
 • Kikulski J. (2008). Naturalna chłonność lasu jako czynnik ograniczający jego rekreacyjne użytkowanie na przykładzie obrębów Drwęca i Warlubie. [w:] Kannenberg K., Szramka H. (red.). Zarządzanie ochroną przyrody w lasach. WSZŚ, Tuchola, T. II: 10-17.
 • Kikulski J. (2011). Prowadzenie gospodarki leśnej a rekreacyjne użytkowanie lasu. Sylwan, 4 (155): 269-278.
 • Krzymowska-Kostrowicka A. (1995). Zarys geoekologii rekreacji. T. II. UW, Warszawa. Marszałek T. (2000). Miejsce lasu w warunkach współczesnego przełomu dziejów świata. [w:] Pieńkos K. (red.). Problemy turystyki i rekreacji w lasach Polski. AWF, Warszawa: 8-16.
 • Mączka D. (2009). Turystyka w lasach i na obszarach chronionych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 4 (23): 212-217.
 • Nowicka E. 2006. Świat człowieka – świat kultury. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Partyka J. (2010). Udostępnianie turystyczne parków narodowych w Polsce a krajobraz. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14: 252-263.
 • Paschalis-Jakubowicz P. (2004). Las jako przedmiot poznania. [w:] Polskie lasy i leśnictwo w Europie. CILP, Warszawa: 127-136.
 • Paschalis-Jakubowicz P. (2012). The need to introduce new programs and improve the quality of forestry education at university level. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 2 (31): 10-14.
 • Płocka J. 2002. Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego. Część II. CKU, Toruń.
 • Prędki R. (2012). Ruch turystyczny w Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2009-2011. Roczniki Bieszczadzkie, 20: 358-377. 84
 • Sawiński Z, Sztabiński P.B., Sztabiński F. (red.) (2000). Podręcznik ankietera. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Sławski M., Sławska M. (2009). Las jako miejsce wypoczynku i rekreacji – analiza oczekiwań społecznych na przykładzie gminy Rogów. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 4 (23): 140-150.
 • Strzelec M. (1999). Badanie struktury ruchu turystycznego i preferowanych form rekreacji na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba. Praca magisterska, Katedra Użytkowania Lasu i Inżynierii Leśnej, SGGW w Warszawie.
 • Wlazło E., Franczak P., Połtorzecki K., Doleżuchowicz M. (2015). Ruch turystyczny na szlaku Czarny Staw – Rysy w Tatrach. Profil turystów i ich oddziaływanie na przyrodę Tatrzańskiego Parku Narodowego. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 4 (45): 232-238.
 • Zając S., Gołos P., Płotkowski L. i in. (2002). Opracowanie modelu wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w regionie rolniczym – etap I. IBL, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-29045737-825f-48a3-93e5-886a91d06387
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.