PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 10 | 1 |

Tytuł artykułu

Analiza konsekwencji rozprzestrzeniania się zabudowy miast dla systemów wodociągowo-kanalizacyjnych

Warianty tytułu

EN
Analysis of the spread city buildings consequences for water-sewage supply systems

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W artykule przedstawiono problemy, uwarunkowania oraz tendencje i kierunki migracji ludności miast wraz z określeniem wpływu suburbanizacji na rozwój systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Analizie poddano także kierunki importu/eksportu wody oraz ścieków w pięciu największych miastach Polski oraz zmiany liczby ludności obsługiwanej przez systemy wodociągowe i kanalizacyjne w ostatnim dziesięcioleciu.
EN
This article presents problems, conditions and trends and directions of the urban migrations, specifying the impact of urbanization on the development of water supply and sewage disposal and treatment systems. Also analyzed the directions of import/export of water and wastewater in five major Polish cities and changes of the population served by water and sewage pipe line networks over the past decade.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

10

Numer

1

Opis fizyczny

s.135-141,rys.,wykr.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Instytut Rozwoju Miast, Kraków
autor
 • Instytut Rozwoju Miast, Kraków
autor
 • Instytut Rozwoju Miast, Kraków

Bibliografia

 • Słysz K., Ożdżyńska R., Górska Z., 2012, Analiza konsekwencji rozprzestrzeniania się zabudowy miast dla obsługi mieszkańców przez sieciowe systemy techniczne, IRM, Kraków.
 • Wodociągi i kanalizacja w Polsce – tendencja i współczesność, 2002, red. Zb. Dymaczewski i M. Sozański, wyd. Polska Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych, Poznań-Bydgoszcz.
 • Prognoza ludności na lata 2008-2035, 2009, GUS, Warszawa.
 • Uchwała Rady Miasta Poznania Nr XXVIII/380/VI/2012 z dnia 2012.03.20 w sprawie MPZP Michałowo-Bobrownicka.
 • Strategia „Wrocław w perspektywie 2020 plus”, Uchwała Nr LIV/3250/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Wrocławia.
 • Strategia zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+, Uchwała Nr XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia strategii.
 • Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus, Uchwała Nr LV/III/777/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r. w sprawie przyjęcia strategii.
 • Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2011-2020, Uchwała Nr XL/522/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 w sprawie uchwalenia planu.
 • Feltynowski M., 2010, Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego a problem rozprzestrzeniania się miast, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2010/13.
 • Groeger L., 2011, Współczesna zabudowa rezydencjonalna. Przykład Łodzi, Space – society – economy, z. 10, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kierunki migracji mieszkańców Poznania, 2010, oprac. Oddział Statystyki, Analiz i Sprawozdawczości, Wydział Rozwoju Miasta Urządu Miasta Poznania.
 • Rakowska B., Rakowski W., 2009, Województwo mazowieckie jako obszar napływu i odpływu ludności, Rocznik Żyrardowski 7, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, Żyrardów.
 • Raźniak P., 2012, Procesy społeczno-ekonomiczne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, Prace Geograficzne, z. 129, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 • Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju, 2011, Dokument końcowy konferencji zorganizowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu EU URBACT II, Sopot 2-3 czerwca 2011.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-27e0dd61-ce18-4425-9ef1-9d61386012f4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.