PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 53 | 1 |
Tytuł artykułu

Realizacja pakietu "Ochrona gleb i wód" w programie rolno-środowiskowym na terenie powiatu biłgorajskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Realisation of package "Soi land water protection" in agrienvironmental program on the terrain of Biłgoraj Country
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy dokonano oceny stanu, przebiegu realizacji i zaangażowania gospodarstw rolnych w problemy ochrony gleb i wód we wschodniej Polsce na przykładzie powiatu biłgorajskiego. Analizy przeprowadzono dla okresu 2004-2008 na podstawie danych statystycznych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Biłgoraju. Analiza danych wykazała, że następuje spadek zainteresowania rolników pakietem „ochrona gleb i wód”. Powodem jest obniżenie dopłat powierzchniowych. Aktualne dofinansowanie do powierzchni tego typu upraw nie w pełni rekompensuje poniesione koszty. Część rolników może uważać, że stanowi to dla nich pewną formę degradacji, gdy z producenta rolnego stają się opiekunem przyrody. Autor stwierdza, że bardzo ważne staje się podnoszenie świadomości rolników o znaczeniu działań na rzecz ochrony środowiska oraz wprowadzenie premii zachęcającej do podejmowania takich działań. Większość działań związanych z ochroną środowiska ma charakter wieloletni, a ich realizacja powinna w sposób trwały wpływać na zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.
EN
Assessment of status, realisation runs and farms engagement in problems of soil and water protection in Eastern Poland on the example of Biłgoraj County was done in the paper. Analyse was performed for period 2004-2008 on the base of statistical data from Agency of Agriculture Restructuration and Modernisation in Biłgoraj. Analyse of data has showed that decreasing of farmers interest with „soil and water protection” package. The reason of this was decreasing area payments. Actual payments to such plantings not filly compensate costs. Part of farmers can feel that it is certain form of degradation since from agricultural producer they become a nature protector. The author states that very important is farmer's awareness rising about importance of actions for environment protection and introduction of bonus encouraging for undertaking such actions. The majority of actions connected with environment protection have many years character, and their realisation should stable way effect on sustainable and multifunctional development of rural areas.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
53
Numer
1
Opis fizyczny
s.2,31-32,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Biłgoraju
Bibliografia
  • 1.DROŹDZIEL L. (red.): 2007. ARiMR - Trzy lata po akcesji. ARiMR, Warszawa, 56-59.
  • 2.MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI. 2004. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006. Warszawa, 170.
  • 3.MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI. 2007. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Warszawa, 400.
  • 4.MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI, AGENCJA RESTRURTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA. 2007. Prośrodowiskowe działania PROW na lata 2007-2013. Biuletyn Informacyjny 7-8/2007, 10-11.
  • 5.MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA. 2008. Działania rolno-środowiskowe. Biuletyn Informacyjny 4/2008, 29-52.
  • 6.ROZPORZĄDZENIE MRiRW 2008. Z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolno-środowiskowy "objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz. U. Nr 34 poz. 200.
  • 7.WASĄG Z.: 2005a. Możliwości finansowania przedsięwzięć mających na celu ochronę gleb przed erozją. Instytut Agrofizyki Lublin, Acta Agrophysica 115, 2005, 5(1): 193-200.
  • 8.WASĄG Z.: 2005b. Problemy zalesień gruntów rolnych na przykładzie powiatu biłgorajskiego. Rekultywacja środowisk zdegradowanych. AR Lublin 2005 r., 98-103.
  • 9.ZARZĄD POWIATU. 2008. Strategia rozwoju powiatu biłgorajskiego na lata 2007-2015. Biłgoraj, 66-74.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-26b15489-6591-4833-8579-cf2d04129a55
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.