PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 564 |

Tytuł artykułu

Skuteczność złóż hydrofitowych w oczyszczaniu ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego na przykładzie małej piekarni

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Effectiveness of reed bed system in the treatment of agro-food processing wastes on the example of a small bakery

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Badano całoroczną skuteczność oczyszczania ścieków z malej piekarni w piaskowym złożu hydrofitowym z przepływem pionowym, porośniętym trzciną. W ściekach tych, kwaśnych oraz stosunkowo ubogich w azot i fosfor, głównym zanieczyszczeniem była substancja organiczna. Jej średnie stężenie, wyrażone w BZT5 i ChZT wyniosło odpowiednio 2000 g O₂·m⁻³ i 2600g O₂·m⁻³ . Skutecz­ność ich usuwania zależała w dużym stopniu od temperatury złoża. W temperatu­rze powyżej 5°C znosiło ono zadowalająco obciążenie wyrażone w BZT5i ChZT odpowiednio granicach 90-100 i 120-130 g O₂·m⁻²·d⁻¹. W temperaturze od 0 do 1,5°C dopuszczalne okazało się obciążenie złoża wyrażone w BZT, i ChZT, w granicach 30-40 g O₂·m⁻²·d⁻¹. Złoże bardzo skutecznie neutralizowało kwaśny odczyn ścieków. Ich pH w odpływie ze złoża osiągało wartości od 6,6 do 8,1. Średnie stężenie ogólnych form zawiesiny, azotu i fosforu w odpływach wyniosło odpowiednio 36 g·m⁻³, 16,9 g·m⁻³ i 1,5 g·m⁻³, nie przekraczając poziomu dopusz­czalnego dla tego rodzaju ścieków przy odprowadzaniu ich do ziemi lub do wód.
EN
The investigation aimed at examining a year-long effectiveness of the treatment of wastes from a small bakery in a sandy hydrophyte bed with vertical flow overgrown with reeds. Organic substance was the main pollutant in there wastes which were acidic and relatively poor in nitrogen and phosphorus. Its average concentration expressed in BOD5 and COD amounted to 2000g O₂·m⁻³ and 2600 O₂·m⁻³, respectively. The effectiveness of their removal depended to a large degree on the bed temperature. At the temperature of over 5° С it bore satisfactorily the load expressed in BOD, and COD within the limits of 90-100 and 120-130 g O₂·m⁻²·d⁻¹, respectively. At the temperature of 0-1.5°C the permissible loading of the bed expressed in BOD, and COD proved to be within the limits of 30-40g O₂·m⁻²·d⁻¹. The bed very effectively neutralized the acid reaction of wastes. Their pH at the outflow from the bed reached the values from 6.6 to 8.1. An average concentration of general forms of the suspension, nitrogen and phosphorus in the outflow amounted to 36 g·m⁻³, 16.9 2000 g·m⁻³, and 1.5 g·m⁻³, respectively, not exceeding the level acceptable for this type of wastes while draining them to the ground or water.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

564

Opis fizyczny

s.209-216,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Dolnośląski Ośrodek Badawczy

Bibliografia

 • Brix H. 2004. Danish guidelines for small - scale constructed wetland systems for onsite treatment of domestic sewage. 9th Intern. Conf. on Wetland Systems for Water Pollution Contr., Avignon, France: Inter. Water Assoc.: 1-9.
 • Katо K. 2006. Early performance of hybrid reed bad system to treat milking parlor wastewater in cold climate in Japan. 10th Intern. Conl. on Wetland Systems for Water Pollution Contr., Lisbon, Portugal: Inter. Water Assoc.: 1111-1116.
 • Koziorowski B. 1980. Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Warszawa WTN: 622 ss.
 • Laber J., Haberl R., Perfler R. 2003. Enhanced nitrogen elimination in vertical flow constructed wetlands in cold climates. Construed wetlands for wastewater treatment in cold climates., Southamton, Boston: WIT Press: 107-122.
 • Müller V., Lützner K. 1999. Kolmatacja oczyszczalni roślinnych. Gaz, Woda i Tech­nika Sanitarna 9: 1-8.
 • Recelsberger M., Regelsberger B. 2006. Subsurface vertical reed beds in cold climates. 10th Intern. Conf. on Wetland Syst. for Water Pollution Contr., Lisbon, Portugal: Inter. Water Assoc.: 869-876.
 • Rozporządzenie MŚ 2006. Z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. Dz. U. Nr 137, poz. 984.
 • Rüffer II., Rosenwinkel K.H. 1998. Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Poradnik. Bydgoszcz: Ofic. Wydaw. Projprzem-Eko.: 560 ss.
 • Soroko M. 2003. Oczyszczanie ścieków z małych przetwórni owocowo-warzywnych w oczyszczalniach hydrofitowych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 3(2): 119-128.
 • Soroko M. 2007. Oczyszczanie ścieków z malej przetwórni owocowo-warzywnej w złożach gruntowo-roślinnycli z przepływem pionowym. Woda-Srodowisko-Obszary Wiejskie 7(2b): 177-184.
 • Soroko M. 2011. Całoroczne oczyszczanie ścieków z przetwórstwa owocowo-warzywnego w złożu hydrojitowym. Woda-Srodowisko-Obszary Wiejskie 11(1): 289-298.
 • Тalik В., Chudzik В. 2000. Oczyszczanie ścieków z małych przetwórni zlokalizowa­nych na wsi. Wiad. IMUZ 20(3): 199-212.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-267101d3-bc0d-4cff-a803-7291ab02fdd2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.