PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 4 |
Tytuł artykułu

Assessment of variability of cereal grain quality as a component of fodder mixtures

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Ocena zmienności jakości ziarna zbóż jako komponenta mieszanek paszowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
On based on the results of analysis of 941 samples of barley, wheat and triticale grain harvested in 2006-2010, carried out in the laboratory of fodder raw materials San- Vit S.J. in Janowiec Wlkp. A variability of the content of total protein, raw fibre, phosphorus, calcium and chlorides in raw material for production of fodder mixtures was assessed. Relationships between the content of elements in cereal grain as well as between protein content and variability and total precipitations in the period of spring and summer growth were also determined. It was found that the protein content was the most stable element of grain quality. Its concentration in triticale grain was the highest, the less calcium it contained, whereas in wheat grain it increased with a growth in phosphorus content. In spite of a short time of the study, a tendency to increasing protein content in grain at lower precipitation in April and May and higher precipitation in June and July was observed.
PL
Na podstawie wyników analizy 941 próbek ziarna jęczmienia, pszenicy i pszenżyta zbieranego w latach 2006-2010, przeprowadzonej w laboratorium surowców paszowych San-Vit S.J. w Janowcu Wlkp., oceniono zmienność zawartości białka ogólnego, włókna surowego, fosforu, wapnia i chlorków w surowcu do produkcji mieszanek paszowych. Określono także zależności pomiędzy zawartością składników w ziarnie zbóż oraz pomiędzy zawartością białka i jej zmiennością a sumami opadów w okresie wiosenno-letniej wegetacji. Stwierdzono, że najbardziej stabilnym elementem jakości ziarna była zawartość białka. Jego koncentracja w ziarnie pszenżyta była tym większa, im mniej zawierało ono wapnia, natomiast w ziarnie pszenicy wzrastała wraz ze wzrostem zawartości fosforu. Mimo krótkiego okresu badań stwierdzono tendencję zwiększania się zawartości białka w ziarnie przy mniejszej ilości opadów w kwietniu i maju oraz większej w czerwcu i lipcu.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
4
Opis fizyczny
p.87-95,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Plant Production and Experimenting, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Ks.A.Kordeckiego 20C, 85-225 Bydgoszcz, Poland
autor
 • Department of Plant Production and Experimenting, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Ks.A.Kordeckiego 20C, 85-225 Bydgoszcz, Poland
autor
 • Feed Analysis Laboratory San-Vit S.J., Janowiec Wlkp., Poland
autor
 • Department of Plant Production and Experimenting, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Ks.A.Kordeckiego 20C, 85-225 Bydgoszcz, Poland
Bibliografia
 • Bertholdsson N.O., 1999. Characterization of malting barley cultivars with more or less stable protein content under varying environmental conditions. Eur. J. Agron. 10, 1-8.
 • Brzozowska I., 2008. Macroelement content in winter wheat grain as affected by cultivation and nitrogen application methods. Acta Agrophys. 11(1), 23-32.
 • Gondek K., Filipek-Mazur B., 2006. Akumulacja mikroelementów w biomasie owsa oraz ich dostępność w glebie nawożonej kompostem z odpadów roślinnych [Accumulation ofmicroelements in barley biomass and their availability in soil fertilized with compost fromplant wastes]. Acta Agrophys. 8(3), 579-590 [in Polish].
 • Jaśkiewicz B., Sułek A., 2004. Główne kierunki zmian w produkcji i wykorzystaniu zbóż [Major trends of changes in cereal production and utilization]. Pam. Puł. 135, 67-80 [in Polish].
 • Korzeniowska J., Stanisławska-Glubiak E., 2006. Reakcja owsa na różne metody nawożenia P, K, Mg w tradycyjnym i zerowym systemie uprawy roli [Response of barley to different methods of P,K,Mg fertilization in traditional and zero tillage system]. Biul. IHAR 239, 7-17 [inPolish].
 • Kraska P., Pałys E., 2009. Plonowanie i skład chemiczny ziarna pszenicy ozimej uprawianej w monokulturze w warunkach stosowania zróżnicowanych dawek herbicydów [Yielding andchemical composition of grain of winter wheat grown in monoculture in conditions ofapplying varied herbicide doses]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49(1), 440-444 [inPolish].
 • Liszewski M., 2008. Reakcja dwóch form jęczmienia jarego pastewnego na zróżnicowane technologie uprawy [Response of two forms of fodder spring barley to different cultivationtechnologies]. Zesz. Nauk. UP we Wrocławiu, Rozprawy 565 [in Polish].
 • Müller S., 1998. N uptake, yield and quality of malting barley in relation to inorganic soil nitrogen and N fertilization. Landwirtschaftliche forschung 41(1-2), 99-108.
 • Noworolnik K., 2009. Wpływ wybranych cech jakości gleby na plonowanie pszenżyta ozimego i żyta ozimego [Effect of selected features of soil quality on yielding of winter triticale andwinter rye]. Acta Agrophys. 14(1), 155-166 [in Polish].
 • Noworolnik K., 2010. Plonowanie i jakość ziarna owsa w zależności od wilgotności podłoża i dawki azotu [Barley grain yielding and quality as affected by substrate humidity andnitrogen rate]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 3(70), 190-196 [in Polish].
 • Oleksy A., Szmigiel A., Kołodziejczyk M., 2008. Wpływ intensywności uprawy na zawartość i plon białka odmian pszenicy ozimej [Effect of cultivation intensity on protein concentrationsand its yield of the winter wheat cultivars]. Acta Sci. Pol., Agricultura 7(1), 47-56 [in Polish].
 • PN-ISO 5498, 1996. Oznaczanie zawartości włókna surowego. Metoda ogólna [Determination of raw fibre content. The general method] [in Polish].
 • PN-ISO 5983, 2000. Oznaczanie zawartości azotu i obliczanie zawartości białka ogólnego. Metoda Kjeldahla [Determination of nitrogen content and calculation of total protein content. The Kjeldahl method] [in Polish].
 • PN-ISO 6491, 2000. Oznaczanie zawartości fosforu. Metoda spektrometryczna [Determination of phosphorus content. The spectrometric method] [in Polish].
 • PN-ISO 13690, 2000. Ziarno zbóż, roślin strączkowych i przetwory zbożowe [Grain of cereals, legumes and cereal products] [in Polish].
 • PN-81/R-64780, 1981. Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie [Determination of content of chlorides soluble in water] [in Polish].
 • PN-93/R-64750,1993. Oznaczanie zawartości wapnia. Metoda miareczkowa [Determination of calcium content. The titration method] [in Polish].
 • Pecio A, Kubsik K., 2006. Zróżnicowanie plonu i zawartości białka w ziarnie jęczmienia jarego w obrębie pola produkcyjnego [Diversity of yield and protein content in spring barley grainwithin the production field]. Pam. Puł. 142, 349-362 [in Polish].
 • Podolska G., Sułek A., Konopka I., Dziuba J., 2006. Wpływ stresu suszy na plonowanie i zawartość związków alergizujących w ziarniakach pszenicy jarej odmiany Nawra [Effect ofdrought stress on yielding and content of alergizing compounds in kernels of the Nawra spring wheat]. Rocz. AR Poznań CCCLXXX, Rolnictwo 66, 297-304 [in Polish].
 • Sabo M., Ugarčić-Hardi Ž., 2002. Concentration of macro- and microelements in grain of some new winter wheat genotypes (Triticum aestivum L.). Acta Alimentaria 31(3), 235-242.
 • Sager M., Hoesch J., 2005. Macro- and microelement levels in cereals grown in lower Austria. J. Cent. Eur. Agric. 6(4), 461-472.
 • Stankiewicz C., 2004. Plon i zawartość białka ogółem oraz skrobi w ziarnie pszenżyta jarego odmiany Wanad w zależności od gęstości wysiewu, herbicydów i bronowania [Effect ofsowing density, herbicides and harrowing application on yield and content of total protein andstarch in Wanad spring triticale kernels]. Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2), 77-88 [in Polish].
 • Wyszyński Z., Gozdowski D., Łoboda T., Pietkiewicz S., Wołejko E., 2002. Reakcja jęczmienia jarego browarnego w latach o zróżnicowanych opadach przy różnym nawożeniu azotem [Response of malting spring barley in years with varied precipitation at different nitrogenfertilization]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 481, 349-355 [in Polish].
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-24b30d05-8b6d-4852-addd-728cfdd3a3a5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.