PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 556 | 1 |
Tytuł artykułu

Reakcja wybranych odmian rzepaku ozimego na nawożenie miedzią

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Response of several winter rapeseed cultivars to copper fertilization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W kraju blisko 40% użytków rolnych wykazuje niedostateczną dla roślin zasobność w miedź. Niedobór tego składnika pogłębia się powodując pogorszenie jakości i obniżenie plonowania roślin. W ścisłych doświadczeniach polowych badano wpływ nawożenia miedzią na wysokość plonów oraz zawartość tłuszczu i miedzi w nasionach wybranych odmian rzepaku ozimego. Zastosowano przedsiewne nawożenie miedzią w różnych dawkach (4, 8 i 12 kg Cu·ha-1) oraz porównawczo nawożenie dolistne. Istotne zwyżki plonów nasion w stosunku do obiektu nienawożonego stwierdzono u odmian Lirajet, Lisek i Rasmus pod wpływem dawki doglebowej 12 kg Cu·ha-1 oraz dolistnego oprysku. Nawożenie miedzią spowodowało wzrost koncentracji miedzi w nasionach rzepaku oraz istotne zwiększenie zawartości tłuszczu w przypadku odmian Lirajet, Lisek i Rasmus.
EN
Nearly 40% of agricultural area in Poland is characterized by insufficient amount of copper in soil. Deficit of this element is constantly increasing and has a negative effect on quality and quantity of yields. In strict field experiments with several different cultivars of rapeseed, the influence of copper fertilization on yield and on oil and copper concentration in seeds was investigated. Copper pre-sowing fertilization was applied at rates of 4, 8 and 12 kg Cu·ha-1, as well as foliar spraying at the optimum dose of 250 Cu g·ha-1. Significant increases of seed yields, compared to the control treatment (without Cu), were found for Lirajet, Lisek and Rasmus cultivars as an effect of foliar spraying and copper soil application at the rate 12 kg Cu·ha-1. Copper fertilization caused significant increase of Cu and oil concentration in seeds for Lirajet, Lisek and Rasmus cultivars.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
556
Numer
1
Opis fizyczny
s.279-285,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Bergmann W. 1986. Bemerkungen und Tabellen zur analytischen Pflanzendiagnose der Pflanzen oder Blattanalyse. VEB Fischer Verlag, Jena: 190 ss.
 • Bobrzecka D., Salamonik S. 1997. Zależność między technologią nawożenia miedzią a plonem i zawartością tłuszczu w nasionach podwójnie ulepszonych odmian rzepaku ozimego. IHAR, Poznań. Rośliny Oleiste XVIII(1): 219-225.
 • Czuba R. 2000. Mikroelementy we współczesnych systemach nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 471, cz. I: 161-170.
 • Dębowski M., Kucharzewski A. 2000. Odczyn i zawartość mikroelementów w glebach Polski. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 471, cz. I: 627-636.
 • Gembarzewski H. 2000. Stan i tendencje zmian zawartości mikroelementów w glebach i roślinach z pól produkcyjnych w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 471, cz. I: 171-177.
 • Kamińska W., Kardasz T., Szymborska H. 1976. Skład chemiczny roślin uprawnych i niektórych pasz pochodzenia roślinnego, Wyd. IUNG, Puławy (broszura).
 • Katyal J.C., Randhawa N.S. 1983. Micronutrients. FAO Fert. & Plant. Nutr. Bull. 7.
 • Korzeniowska J., Stanisławska-Glubiak E. 2003. Copper concentration in the top plant tissue as an indicator of Cu toxicity. EJPAU, Vol. 6, Iss. 1, Ser. Environmental Development (praca elektroniczna).
 • Kubiński T. 1996. Rola miedzi i molibdenu w żywieniu zwierząt. Zesz. Nauk. PAN. Człowiek i Środowisko 14: 210-215.
 • Kuś J. 2002. Możliwości wykorzystania surowców roślinnych na cele energetyczne. Biul. Inform. IUNG 18: 1-10.
 • Ruszkowska M., Łyszcz S. 1975. Wpływ dawek NPK i Cu na plony oraz pobieranie miedzi i azotu w warunkach doświadczeń wazonowych. Pam. Puł. 62: 229-250.
 • Shorrocks V. M. 1990. Micronutrient asessment at country level an international study. FAO Soils Bulletin 63: 20.
 • Sienkiewicz-Cholewa U. 2001. Wpływ nawożenia mikroelementami na plony rzepaku ozimego. Pam. Puł. 126: 140-154.
 • Sienkiewicz-Cholewa U. 2008. Effect of foliar and soil application of copper on the level and quality of winter rapeseed yields. Journal of Elementology 13(4): 615-623.
 • Stanisławska-Glubiak E., Korzeniowska J., Igras J. 2007. Przydatność części nadziemnych i korzeni do oceny fitotoksyczności miedzi i niklu na przykładzie gorczycy białej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 32: 76-80.
 • Szukalski H. 1979. Mikroelementy w produkcji roślinnej. PWRiL, Warszawa: 320 ss.
 • Zalecenia Nawozowe. 1985. Liczby graniczne do wyceny zawartości w glebach makro- i mikroelementów. Wyd. IUNG, Puławy (broszura).
 • Żechałko-Czajkowska A. 1992. Mikroelementy w pożywieniu człowieka. Materiały VII Symp. „Mikroelementy w rolnictwie”. AR we Wrocławiu: 20-25.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2012f7ec-eb43-49b4-aac2-771e552bb336
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.