PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 70 | 4 |
Tytuł artykułu

Food as a source of exposure to nickel

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
According to the European Food Safety Authority (EFSA), food is the main source of nickel intake by the general population. Based on the risk assessment, EFSA determined the tolerable daily intake of this element (TDI) from all sources at the level of 2.8 μg/kg body weight, which is for an adult 196 μg, while for a child 56 μg. The Benchmark Dose Lower Confidence Limit (BMDL₁₀) associated with dermatitis at 1.1 μg/kg body weight was also determined as well as the Margin of Exposure (MOE). Nickel intake in the Member States varies and depends on consumption habits. CONTAM Panel of EFSA considered the unlikely possibility of developing cancers related to the intake of nickel with food. According to experts, other harmful effects on the human body are more often identified. An additional aspect requiring further investigations that will allow an actual estimation of exposure associated with intake of this element by various groups of population is the issue of nickel absorption in the human body. The review of the EFSA opinion on the request of the European Commission planned in the near future based on the collected data as part of the action of the Commission Recommendation (EU) 2016/1111 on monitoring the presence of nickel in food will contribute to taking appropriate actions related to consumer protection, including the most vulnerable groups of population.
PL
Według Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), głównym źródłem pobrania niklu przez populację generalną jest żywność. Na podstawie dokonanej oceny ryzyka EFSA wyznaczył wartość tolerowanego dziennego pobrania tego pierwiastka (Tolerable Daily Intake TDI) ze wszystkich źródeł na poziomie 2,8 μg/kg masy ciała, co stanowi dla osoby dorosłej 196 μg, natomiast dla dziecka 56 μg. Określono również najniższą dawkę wyznaczającą (Benchmark Dose Lower Confidence Limit) – BMDL₁₀ związaną z występowaniem zapaleń skórnych na poziomie - 1,1 μg/kg masy ciała oraz wyznaczono wartość marginesu narażenia (Margin of Exposure – MOE). Pobranie niklu w państwach członkowskich jest zróżnicowane i zależne od nawyków żywieniowych. Panel CONTAM EFSA uznał za mało prawdopodobną możliwość powstawania nowotworów związanych z pobraniem niklu z żywnością. Zdaniem ekspertów znacznie częściej identyfikowane są inne efekty szkodliwe na organizm człowieka. Dodatkowym aspektem wymagającym dalszych badań, który pozwoli na rzeczywiste oszacowanie narażenia związanego z pobraniem tego pierwiastka przez różne grupy populacji, jest kwestia wchłaniania niklu w organizmie człowieka. Planowana w najbliższym czasie na wniosek Komisji Europejskiej rewizja opinii EFSA, w oparciu o zgromadzone dane w ramach zalecenia Komisji (UE) nr 2016/1111 w sprawie monitorowania obecności niklu w żywności, przyczyni się do podjęcia odpowiednich działań związanych z ochroną konsumentów, w tym najbardziej wrażliwych grup populacji.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
70
Numer
4
Opis fizyczny
p.393-399,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Food Safety, National Institute of Public Health-National Institute of Hygiene, 24 Chocimska str., 00-791 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Food Safety, National Institute of Public Health-National Institute of Hygiene, 24 Chocimska str., 00-791 Warsaw, Poland
 • Department of Food Safety, National Institute of Public Health-National Institute of Hygiene, 24 Chocimska str., 00-791 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • 1. Ahmed M.H., El-Mahdy M.N., El-Dessouky N.A., Rashed L.A.: Mechanism of nickel and chromium-induced immunotoxicity and oxidative stress: A comparative study. Med. J. Cairo Univ. 2010; 78 (1): 413-426.
 • 2. ANSES Opinion of the French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety. Infant Total Diet Study. Report 1. 2016
 • 3. Arnich N., Sirot V., Rivière G., Jean J., Nöel L., Guèrin T., Leblanc J-Ch.: Dietary exposure to trace elements and health risk assessment in the 2nd French Total Diet Study. Food Chem. Toxicol. 2012; 50: 2432-2449.
 • 4. Cabrera-Vique C., Mesias M., Bouzas P.R.: Nickel levels in convenience and fast foods: In vitro study of the dialyzable fraction. Scien Total Environ 2011;409: 1584-1588.
 • 5. Cempel M., Nikel G.: Nickel: A review of its sources and environmental toxicology. Polish J Environ Stud 2006; 15(3): 375-382.
 • 6. Codex Standard for natural mineral waters. CODEX STAN 108-1981, 2011.
 • 7. Commission Recommendation (EU) 2016/1111 of 6 July 2016 on the monitoring of nickel in food. OJ L 183, 8.7.2016.
 • 8. Commission Recommendation (EU) 2016/1110 of 28 June 2016 on the monitoring of the presence of nickel in feed. OJ L 183, 8.7.2016.
 • 9. Commission Regulation (EC) No 152/2009 of 27 January 2009 laying down the methods of sampling and analysis for the official control of feed. OJ L 183/70, 8.7.2016.
 • 10. Commission Regulation (EC) No 333/2007 of 28 March 2007 laying down the methods of sampling and analysis for the official control of the levels of lead, cadmium, mercury, inorganic tin, 3-MCPD and benzo(a)pyrene in foodstuffs. OJ L 88, 29.3.2007.
 • 11. COT (2008). Committee on Toxicity of Chemicals in food, consumer products and the environment. 2006 UK Total diet study of metals and other elements. 2008. Tox/2008/29.
 • 12. COT (2018). Committee on Toxicity of Chemicals in food consumer products and the environment. 2018 UK. Statement on potential risks from nickel in the diet of infants aged 0 to 12 month and children aged 1 to 5 years: Lay summary.
 • 13. González-Weller D., Gutiérrez Á.J., Rubio C., Revert C., Hardison A.: A total diet study of nickel intake in a Spanish population (Canary Islands). Int. J Food Sci. Nutr. 2012; 63(8):902-912.
 • 14. International Agency for Research on Cancer. Nickel and nickel compounds. IARC Monographs 100 C. Lyon; World Health Organization 2012.
 • 15. Kabata-Pendias A., Pendias H.: Pierwiastki śladowe w środowisku biologicznym. [Trace elements in a biological environment]. PWN, Warszawa 1979.
 • 16. Leblanc J-Ch., Guerin T., Noël L., Calamassi-Tran G., Volatier J-L., Verger P.: Dietary exposure estimates of 18 elements from the 1st French Total Diet Study. Food Add Contam 2005;22(7): 624-641.
 • 17. Mania M., Szynal T., Wojciechowska-Mazurek M., Rebeniak M.: Nikiel w środkach spożywczych. Przem Spoż 2016; 70: 84-88 (in Polish).
 • 18. Marzec Z., Marzec A., Zaręba S.: Ocena pobrania niklu z dietami osób dorosłych. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2007;34:3-4: 885-888.
 • 19. 19. Metals and alloys used in food contact materials and articles. A practical guide for manufacturers and regulators. 2013. 1st Edition European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare.
 • 20. Opinion of Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies on a request from the Commission related to the Tolerable Upper Intake Level of Nickel. 2005. The EFSA Journal 2005; 146: 1-21.
 • 21. Ordinance of Polish Minister of Health of 30 April 2004 on the maximum levels of chemical and biological contaminants that may be found in food, food ingredients, allowed additional substances, processing aids or on the surface of food. Dz. U. No. 120. pos. 1257.
 • 22. Ordinance of Polish Minister of Health of 31 March 2011 on the natural mineral waters, spring waters and potable waters. Dz. U. No. 85, pos. 466.
 • 23. Ordinance of Polish Minister of Health of 13 November 2015 on the quality of water intended for human consumption. Dz. U. 2015, pos. 1989.
 • 24. Permenter M.G., Lewis J.A., Jackson D.A.: Exposure to nickel, chromium, or cadmium causes distinct changes in the gene expression patterns of a rat liver derived cell line. Plosone – available on line 2011;11(6): e27730: 1-11.
 • 25. Petrucci F., Bocca B., Forte G., Caimi S., Cristaudo A.: Role of diet in nickel dermatitis. The Open Chemical and Biomedical Methods Journal. 2009; 2: 55-57.
 • 26. Pizzutelli S. : System nickel hypersensitivity and diet: myth or reality. Eur. Ann. Allergy Clin. Immunol. 2011; 43: 5-18.
 • 27. Ščančar J., Zuliani T., Milačič R.: Study of nickel content in Ni-rich food products in Slovenia. J. Food Compos. Anal. 2013; 32: 83-89.
 • 28. Scientific opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM) on the risks to public health related to the presence of nickel in food and drinking water. The EFSA Journal 2015; 13(2): 4002.
 • 29. Scientific opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM) on the risks to animal and public health and the environment related to the presence of nickel in feed. The EFSA Journal 2015; 13(4): 4074.
 • 30. Seńczuk W.: Toksykologia współczesna. PZWL, Warszawa 2006.
 • 31. Shahzad B., Tanveer M., Rehman A., Cheema S.A., Fahad S., Rehman S., Sharma A.: Nickel; whether toxic or essential for plants and environment – a review. Plant Physiol. Biochem. 2018;132: 641-651.
 • 32. Sharma A.D.: Low Nickel Diet in Dermatology. Indian J. Dermatol. 2013; 58(3) :240
 • 33. Sharma A.D.: Relationship between nickel allergy and diet. Indian J. Dermatol. Venereol. Leprol. 2007; 73(5): 307-12.
 • 34. Szynal T., Rebeniak M., Mania M.: Migration studies of nickel and chromium from ceramic and glass tableware into food stimulants: Rocz Państw Zakl Hig 2016;67(3): 247-252.
 • 35. The Rapid Alert System for Food and Feed. Available from: https://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm
 • 36. Ysart G., Miller P., Crews H., Robb P., Baxter M., De L’Argy C., Lofthouse S., Sargent C., Harrison N.: Dietary exposure estimates of 30 elements from the UK Total Diet Study. Food Addit Contam. 1999;16(9): 391-403.
 • 37. Yebra M.C., Cancela S., Cespón R.M.: Automatic determination of nickel in foods by flame atomic absorption spectrometry. Food Chem. 2008;108: 774-778.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1e95706f-755a-4ed6-b503-75b058f62712
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.