PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 06 | 2 |
Tytuł artykułu

Wpływ deszczowania i systemów uprawy roli na wigor i wartość siewną nasion łubinu żółtego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Influence of sprinkling irrigation and soil tillage systems on vigour and sowing value of yellow lupine seeds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Doświadczenie laboratoryjne założono w Katedrze Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Materiał do badań uzyskano z doświadczenia polowego z łubinem żółtym odmiany ‘Mister’. Pierwszym czynnikiem doświadczenia był wariant wodny: obiekt niedeszczowany i obiekt deszczowany. Drugim czynnikiem był system uprawy roli: płużny, bezpłużny i zerowy. Deszczowanie istotnie osłabiło wigor i pogorszyło wartość siewną nasion. Nasiona z uprawy zerowej miały najmniejszą masę 1000 nasion i największą energię kiełkowania.
EN
The laboratory study was carried out at Agronomy Department of Poznań University of Life Sciences. The research material was obtained from a field experiment with yellow lupine variety ‘Mister’. The first factor was water variant: non-irrigated and irrigated object, the second – soil tillage system: ploughing, no-ploughing and zero tillage. Sprinkling irrigation significantly decreased vigour and sowing value. Zero tillage plants had the lowest weight of 1000 seeds and the highest germination energy.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
06
Numer
2
Opis fizyczny
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_26.pdf
Twórcy
 • Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Dojazd 11, 60-632 Poznań
autor
 • Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Dojazd 11, 60-632 Poznań
Bibliografia
 • BIENIASZEWSKI T., 2001. Niektóre czynniki agrotechniczne warunkujące wzrost, zdrowotność i plonowanie łubinu żółtego. Rozpr. Monogr. UWM Olszt. 51.
 • BIENIASZEWSKI T., FORDOŃSKI G., KUROWSKI T., SZWEJKOWSKI Z., 2003 a. Wpływ poziomu wilgotności gleby na wzrost i plonowanie tradycyjnych i samokończących form łubinu żółtego. Cz. I. Wzrost i rozwój zdrowotności roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 495: 95-106.
 • BIENIASZEWSKI T., FORDOŃSKI G., KUROWSKI T., SZWEJKOWSKI Z., 2003 b. Wpływ poziomu wilgotności gleby na wzrost i plonowanie tradycyjnych i samokończących form łubinu żółtego. Cz. II. Skład chemiczny nasion. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 495: 107-119.
 • BORÓWCZAK F., GRZEŚ S., PEŁCZYŃSKI W., 2006. Produkcyjne i ekonomiczne efekty różnej intensywności uprawy grochu siewnego. Rocz. AR Pozn. 380, Roln. 66: 11-19.
 • BYSZEWSKI W., 1967. Zagadnienia uprawy łubinu żółtego na nasiona. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Roln. 11: 121-131.
 • DZIEŻYC J., 1989. Potrzeby wodne roślin uprawnych. PWN, Warszawa.
 • FALIGOWSKA A., SZUKAŁA J., 2008. Effect of soil cultivation systems and foliar microelement fertilization on the yielding and usability of yellow lupin. Electr. J. Pol. Agric. Univ. 11, Agron. 1, #23.
 • JANUSZEWICZ E.K., SUCHOWILSKA E., 2003 a. Reakcja na suszę nowych odmian łubinu żółtego (Lupinus luteus L.). Cz. I. Reakcja na suszę posiewną. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 495: 27-37.
 • JANUSZEWICZ E.K., SUCHOWILSKA E., 2003 b. Reakcja na suszę nowych odmian łubinu żółtego (Lupinus luteus L.). Cz. II. Reakcja na suszę łubinu żółtego w fazie kwitnienia i plonowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 495: 39-49.
 • KURASIAK-POPOWSKA D., SZUKAŁA J., 2005. Kształtowanie się żywotności i wigoru nasion roślin strączkowych. Wpływ warunków glebowo-klimatycznych. Cz. I. W: Konferencja naukowa „Rośliny motylkowe w rolnictwie polskim. Genetyka, hodowla, uprawa i użytkowanie. Poznań 6 XII 2005. Red. Z. Broda. Wyd. AR, Poznań: 97-102.
 • KURASIAK-POPOWSKA D., SZUKAŁA J., MYSTEK A., 2003. Wpływ niektórych czynników agrotechnicznych na wigor nasion łubinu żółtego i wąskolistnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 495: 179-190.
 • MIĘDZYNARODOWE PRZEPISY oceny nasion ISTA. 2006. IHAR – PIB, Radzików.
 • PRUSIŃSKI J., 1995. Biologiczne i agrotechniczne uwarunkowania rozwoju i plonowania zróżnicowanych genotypów łubinu żółtego (Lupinus luteus L.). Zesz. Nauk. AT-R Bydg. Rozpr. Nauk. 65.
 • PRUSIŃSKI J., 2000. Polowa zdolność wschodów roślin strączkowych. Wpływ agrotechniki oraz warunków dojrzewania i zbioru plantacji nasiennych na wartość siewną nasion. Cz. I. Fragm. Agron. 68, 4: 70-83.
 • SZUKAŁA J., 1994. Wpływ czynników agrotechnicznych na plon, skład chemiczny i wartość siewną nasion trzech gatunków łubinu ze szczególnym uwzględnieniem łubinu białego. Rocz. AR Pozn. Rozpr. Nauk. 245.
 • SZUKAŁA J., MYSTEK A., 2006. Plonowanie grochu siewnego w zależności od deszczowania, uproszczeń uprawy roli i nawożenia azotem. Rocz. AR Pozn. 380, Roln. 66: 223-230.
 • ŚWIĘCICKI W., 1960. Wpływ wilgotności na rozwój i plonowanie łubinu pastewnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 20: 185-196.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1e5113e3-39b8-4f01-8046-c61b384dfb7b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.