PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 3/III |
Tytuł artykułu

Charakterystyka warunków opadowych na stacji meteorologicznej Puczniew w latach 1972-2002

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Characteristics of precipitation at the meteorological station Puczniew in 1972-2002
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Rozkład opadów atmosferycznych jest szczególnie ważnym czynnikiem w okresach krytycznych roślin uprawnych, w których występuje największe zapotrzebowanie na wodę. W niniejszej pracy analizie poddano szereg charakterystyk meteorologicznych związanych z opadami atmosferycznymi pomierzonymi na stacji w Puczniewie w latach 1972-2002 takimi jak: roczne i półroczne sumy opadów atmosferycznych; zmienność sum opadów atmosferycznych (z wykorzystaniem podziału lat i miesięcy na skrajnie suche, bardzo suche, suche, przeciętne, mokre, bardzo mokre i skrajnie mokre); liczba dni z opadami atmosferycznymi (w przedziałach <10 mm, 10,1-20 mm, 20,1-30,0,0 mm, 30,1-40,0 mm oraz po-wyżej 60,0 mm); występowanie okresów bezdeszczowych. W badanym 31-leciu 1972-2002 uśredniona suma roczna opadów na stacji meteorologicznej Puczniew wynosiła 540,7 mm. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w rozpatrywanym wieloleciu 1972-2002 nie zanotowano lat skrajnie suchych i szczególnie wilgotnych: 2 lata zostały zaliczonych do suchych, 27 - do przeciętnych, a 2 - do wilgotnych. Lata 1983 i 1989 były suche, natomiast rok 1977 wilgotny i 2001 bardzo wilgotny. Średnio w ciągu roku wystąpiło około 3 okresów posusznych. Okresy bezdeszczowe pojawiały się przeważnie w półroczu letnim (59% przypadków), a dominowały posuchy o długości od 9 do 17 dni (90%).
EN
The distribution of precipitation is a particularly important factor in periods of critical crop plants which the greatest demand for water. At this work a number of meteorological characteristics associated with precipitation got in Puczniew station in years 1972-2002 were analysed: annual and six-month sums of precipitation; changeability of sums of annual and six-month precipitation (with using the division of years and months on extremely dry, very dry, dry, average, wet, very wet and extremely wet surface); number of days with precipitation (in periods < 10 mm, 10.1 -20 mm, 20,1-30,0,0 mm, 30.1-40.0 mm and above 60.0 mm); appearing of rainless periods. In examined 31-years from1972 to 2002 the averaged annual sum of falls in Puczniew amounted to 540.7 mm. From performed analysis we obtained none of years extremely dry and particularly humid: 2 years stayed ranked to dry, 27 - up to averages, 2 - to humid. Years 1983 and 1989 were dry, however year 1977 was humid and 2001 very humid. On average within one year it appeared about 3 rainless periods, appearing mostlyin summer year (59% of cases), and dominating droughts have lengths from 9 up to 17 days (90%).
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.17-26,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Kształtowania Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
 • Katedra Kształtowania Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
autor
 • Katedra Kształtowania Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
Bibliografia
 • Ciepielowski A., 1999: Podstawy gospodarowania wodą. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Dobrzański B., Kowaliński S., Kuźnicki F., Skawina T. 1999: Gleboznawstwo. Wyd. PWRiL, Warszawa.
 • Kaczorowska Z. 1962: Opady w Polsce w przekroju wieloletnim. Prace Geogr. IG PAN 33.
 • Kirschenstein M. 2001: Charakterystyka częstości występowania wysokich dobowych sum opadów w zależności od typu cyrkulacji atmosferycznej na obszarze północo-zachodniej Polski.Prace i Studia Geograficzne 29: s. 253–259.
 • Kirchenstein M., Baranowski D. 2005: Sumy opadów atmosferycznych w Polsce w latach 1951–1995. Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria A – Geografia Fizyczna 56: s. 55–72.
 • Kossowski J., Usowicz B., 2000: Charakterystyka pola wilgotności gleby przy różnej liczbie próbkowań.Acta Agrophysica. Zesz 38. Wyd. PAN.
 • Lorenc H. 1991: Wpływ urbanizacji Warszawy na zmienność opadów atmosferycznych. Wiad. IMGW XIV, 1–4: s. 109–126.
 • Łykowski B., Madany R., 1998: Klimat doliny Neru na odcinku Łódź – Poddębice ze szczególnym uwzględnieniem okolic Puczniewa. Wyd. SGGW – AR.
 • Majewski G., Przewoźniczuk W., Kleniewska M. 2010: Warunki opadowe na stacji meteorologicznej Ursynów SGGW w latach 1960–2009. Przegląd Naukowy – Inżynieria i KształtowanieŚrodowiska nr 2 (48), s. 3–22.
 • Mioduszewski W. 2011: Powodzie i susze na obszarze Polski. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie nr. 3/2011 s. 115-120.
 • Olechnowicz-Bobrowska B. 1970: Częstość dni z opadem w Polsce. Prace Geogr. IG PAN 86.
 • Olechnowicz-Bobrowska B., Skowera B., Wojkowski J., Ziernicka-Wojtaszek A. 2005: Warunki opadowe na stacji agrometeorologicznej w Garlicy Murowanej. Acta Agrophysica 6(2),s. 455–463.
 • Radzka E., Jankowska J., Koc G., Rak J. 2010: Wpływ posuch na plonowanie ziemniaka w środkowowschodniej Polsce. Fragm. Agron. 27(4), s. 111–118
 • Rojek M. 1994: Niedobory opadowe wybranych roślin uprawnych na terenie Polski w okresie 1951–1990. AR-T w Olsztynie, Mat. Konf., XXV Zjazd Agrometeorologów, Olsztyn- Mierki, s. 86–95.
 • Romer E. 1949: Regiony Klimatyczne Polski. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, ser. B, nr. 16.
 • Skierucha W., 2005: Wpływ temperatury na pomiar wilgotności gleby metodą reflektometryczną. Acta Agrophysica. Zesz. 122. Wyd. Inst Agrofizyki im Bohdana Dobrzańskiego. PAN, Lublin.
 • Schmuck A., Koźmiński G. 1967: Przestrzenny rozkład częstości posuch atmosferycznych na terenie Polski. Czasopismo Geograficzne, 38, s. 3.
 • Zmienność opadów atmosferycznych w Polsce w XX i XXI wieku 2004. Red. K. Kożuchowski. W: Skala, uwarunkowania i perspektywy współczesnych zmian klimatycznych w Polsce. Biblioteka, Łódź: s. 47–58.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1c193688-3aca-4919-b1e3-e9a492f4305c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.