PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 41 | 3 |
Tytuł artykułu

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego - zmiany legislacyjne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Foodstuffs intended for particular nutritional use - legislative changes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ze względu na zmieniające się przepisy unijne dotyczące żywności, a także różne sposoby interpretowania definicji „środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego” w krajach Unii Europejskiej, postanowiono znieść pojęcie tych środków, zaś dyrektywę 2009/39/WE zastąpić rozporządzeniem (UE) nr 609/2013. W rozporządzeniu tym określono kategorie żywności mające zasadnicze znaczenie dla zaspokojenia wymogów żywieniowych niektórych wrażliwych grup ludności (preparaty do początkowego i do dalszego żywienia niemowląt, produkty zbożowe przetworzone, żywność dla dzieci, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego oraz środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała). W rozporządzeniu określono również procedurę postępowania wobec kategorii żywności, które nie zostały objęte tym rozporządzeniem (żywność odpowiednia dla osób nietolerujących glutenu oraz żywność odpowiednia dla osób z nietolerancją laktozy) oraz określono procedurę postępowania wobec dwóch kategorii żywności (napoje na bazie mleka i podobne produkty przeznaczone dla małych dzieci oraz żywność przeznaczona dla sportowców), dla których mogą zostać ustanowione przepisy szczegółowe, jeśli Komisja Europejska uzna to za konieczne. Omówione w niniejszej pracy zmiany legislacyjne mają na celu zapewnienie bardziej skutecznego i zharmonizowanego wdrażania aktów prawnych Unii.
EN
Due to the changing legislation on food in European Union and the different ways of interpreting the definition of “foodstuffs for particular nutritional uses” in different countries of European Union, it was decided to abolish the concept of this type of food, and to replace directive 2009/39/EC with the regulation (EU) No 609/2013. In this regulation, it has been established, for which categories of food the specific requirements will be lied down in the form of delegated acts. Such categories of food are vital for the management of certain conditions and/or are essential to satisfy the nutritional requirements of certain clearly identified vulnerable population groups. Those categories of food include infant formula and follow-on formula, processed cereal-based food and baby food, and food for special medical purposes. A procedure for dealing with the categories of food that are not covered by this regulation has been specified as well (foodstuffs suitable for people intolerant to gluten, foodstuffs suitable for people with lactose intolerance). In addition, this regulation specifies a procedure for dealing with the categories of food, for which the specific requirements may be lied down in the future, if European Commission considers it necessary (milk-based drinks and similar products intended for young children and food intended for sportspeople). Presented in this article legislative changes aim to ensure a more effective and harmonised implementation of Union legal acts.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
41
Numer
3
Opis fizyczny
s.187-197,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Żywności i Suplementów Diety, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, ul.Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa
 • Zakład Żywności i Suplementów Diety, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, ul.Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa
autor
 • Zakład Żywności i Suplementów Diety, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, ul.Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa
Bibliografia
 • 1. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914 ze zm.).
 • 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz.U. Nr 180, poz. 1214).
 • 3. Dyrektywa 2009/39/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Dz.U. L 124 z 20.5.2009.
 • 4. Dyrektywa Rady 92/52/ EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie preparatów dla niemowląt i receptur przeznaczonych na wywóz do państw trzecich. Dz.U. L 179/129 z 1.7.1992.
 • 5. Dyrektywa Komisji 96/8/WE z dnia 26 lutego 1996 r. o żywności przeznaczonej do użycia w dietach o ograniczonej wartości energetycznej w celu redukcji masy ciała, ze zmianą 2007/29/EC. Dz.U. L 55 z 6.3.1996.
 • 6. Dyrektywa Komisji 1999/21/WE z 25 marca 1999 r. o żywności dietetycznej specjalnego przeznaczenia medycznego, ze zmianą 2006/141/EC. Dz.U. Liz 7.4.1999.
 • 7. Dyrektywa Komisji 2006/125/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. o przetworach zbożowych i żywności uzupełniającej przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci. Dz.U. L 339 z 6.12.2006.
 • 8. Dyrektywa Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 w sprawie preparatów do początkowego i dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniająca dyrektywę 1999/21/WE. Dz.U. L 401 z 30.12.2006.
 • 9. Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (Dz.U. L 183 z 12.7.2002).
 • 10. Rozporządzenie (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Dz. U. L 404/9 z 30.12.2006.
 • 11. Rozporządzenie (WE) Nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji. Dz.U. L 404/26 z 30.12.2006.
 • 12. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1161/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniające dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 953/2009 w odniesieniu do wykazów składników mineralnych, które można dodawać do żywności. Dz.U. L 296/29 z 15.11.2011.
 • 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 609/2013 w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8AVE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (L 181/45).
 • 14. Scientific Opinion on nutrient requirements and dietary intakes of infants and young children in the European Union, EFSA Journal 2013, 11(10), 3408, 09 October 2013.
 • 15. Scientific Opinion on the essential composition of infant and follow-on formulae, EFSA Journal 2014, 12(7), 3760, 26 June 2014.
 • 16. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 953/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Dz.U. L 269/9 z 14.10.2009.
 • 17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EC) 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczące składu i znakowania środków spożywczych odpowiednich dla osób z nietolerancją glutenu. Dz.U. L 16 z 21.1.2009.
 • 18. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady na temat żywności przeznaczonej dla osób cierpiących na zaburzenia przemiany węglowodanów (cukrzycę), COM(2008) 392, Bruksela, dn. 26.06.2008 r.
 • 19. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004. (Dz.U. L 304, 22.11.2011).
 • 20. Scientific Opinion on lactose thresholds in lactose intolerance and galactosaemia, EFSA Journal 2010, 8(9), 1777, 10 September 2010.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-107b71da-94bf-49cb-9727-a14090c87fba
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.