PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 | 1 |

Tytuł artykułu

Coexistence of Aphis fabae Scop. predators on broad bean growing on soil pollution with heavy metals

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Współwystępowanie drapieżców mszycy burakowej Aphis fabae Scop. na bobie w warunkach zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The investigations were conducted to determine the effect of soil contamination with heavy metals (cadmium, copper, nickel, lead and zinc) on the level corresponding to 3rd pollution degree in the IUNG classification on interactions between individual aphidophagous groups and their stages of development occurring in Aphis fabae Scop. colonies on broad beans. The following were analysed: the occurrence and number of individual stages of predator development (eggs, larvae, pupae and adult specimens). The Agrell’s index of coexistence were computed from the achieved results. The values of the Agrell’s index for broad bean were low for individual predator groups and their development stages. Among the investigated predator groups, the best mutual tolerance was observed for Syrphidae and Coccinellidae. Co-existence of individual aphidophagous groups seems to be strongly conditioned by food resources, i.e. aphid availability. Heavy metals, by affecting the host plant, modified the degree of its colonization by aphids and their number, hence changes in the incidence of predators. Thus, soil pollution with zinc and nickel contributed to limiting the extent of broad bean colonization by aphids and predators, and consequently to a decrease in the values of their coexistence indices; on the other hand, soil contamination with cadmium and lead favours plant colonization by aphids and predators and therefore the presence of individual aphidophagous groups was noted more frequently on the same plants.
PL
Celem badań było określenie wpływu skażenia gleby metalami ciężkimi (kadmem, miedzią, niklem, ołowiem i cynkiem) na poziomie odpowiadającym III stopniowi zanieczyszczenia wg klasyfikacji IUNG na wzajemne oddziaływanie między poszczególnymi grupami afidofagów oraz ich stadiami rozwojowymi występującymi w koloniach mszycy burakowej Aphis fabae Scop. na bobie. Analizowano występowanie i liczebność poszczególnych stadiów rozwojowych drapieżców (jaj, larw, poczwarek, postaci dorosłych). Na podstawie wyników obliczono wskaźniki współwystępowania Agrella. Wartości wskaźników Agrella na bobie dla poszczególnych grup drapieżców i ich stadiów rozwojowych były niskie. Spośród badanych grup drapieżców największą wzajemną tolerancję obserwowano w przypadku bzygowatych i biedronkowatych. Współwystępowanie poszczególnych grup afidofagów wydaje się być silnie uwarunkowane dostępnością pokarmu – mszyc. Zastosowane metale ciężkie, wpływając na kondycję rośliny żywicielskiej, modyfikowały stopień jej zasiedlenia przez mszyce oraz ich liczebność, a w rezultacie występowanie drapieżców. Skażenie gleby cynkiem oraz niklem przyczyniło się do ograniczenia stopnia opanowania bobu przez mszyce i drapieżców, a tym samym do zmniejszenia wartości wskaźników ich wzajemnego współwystępowania, natomiast skażenie gleby kadmem i ołowiem sprzyjało opanowaniu roślin przez mszyce i drapieżców, w związku z czym częściej notowano obecność poszczególnych grup afidofagów na tych samych roślinach.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

19

Numer

1

Opis fizyczny

p.95-108,ref.

Twórcy

 • Chair of Agricultural Environment Protection, Agricultural University in Krakow, al.Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland
autor
 • Chair of Animal Physiology and Ecotoxicology, University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland

Bibliografia

 • Almohamad R., Verheggen F.J., Francis F., Lognay G., Haubruge E. 2010. Assessment of oviposition site quality by aphidophagous hoverflies: reaction to conspecific larvae. Animal Behav., 79(3): 589-594. DOI:10.1016/j.anbehav.2009.11.032
 • Alonso E., Gonzalez-Nunez M., Carbonell G., Fernandez C., Tarazona J.V. 2009. Bioaccumulation assessment via an adapted multi-species soil system (MS.3) and its application using cadmium. Ecotoxicol. Environ. Saf., 72: 1038-1044. DOI:10.1016/j.ecoenv.2008.08.004
 • Alhmedi A., Francis F., Bodson B., Haubruge E. 2007. Intraguild interactions of aphidophagous predators in fields: effect of Coccinella septempunctata and Episyrphus balteatus occurrence on aphid infested plants. Comm. Appl. Biol. Sci., Ghent Univ., 72(3): 381-390.
 • Banks C.J., Macaulay E. D. M. 1967. Effects of Aphis fabae Scop. and of its attendant ants and insect predators on yields of field beans (Vicia faba L.). Ann. Appl. Biol., 60: 445-453.
 • Cortet J.G., Gomot-De Vauflery A., Poinsot-Balaguera N., Gomot L., Texier C., Cluzeau D. 1999. The use of invertebrate soil fauna in monitoring pollutant effects. Eur. J. Soil Biol., 35(3): 115-134.
 • Crawford L.A., Hodkinson I.D., Lepp N.W. 1995. The effects of elevated host-plant copper and cadmium on the performance of the aphid Aphis fabae (Homoptera: Aphididae). J. Appl. Ecol., 32: 528-535.
 • Doumbia M., Hemptinne J.L., Dixon A.F.G. 1998. Assessment of patch quality by ladybirds: role of larval tracks. Oecologia, 113: 197-202.
 • Górny M., Grüm L. 1981. Methods used in soil zoology. PWN, Warszawa, pp. 483 (in Polish)
 • Gospodarek J. 2012a. Occurrence of black bean aphid (Aphis fabae Scop.) and its natural predators on broad bean under the conditions of soil pollution with heavy metals. Zesz. Nauk. UR w Krakowie, 480 (357), ser. Rozprawy, 207 pp. (in Polish)
 • Gospodarek J. 2012b. Co-occurrence of predators of black bean aphid (Aphis fabae Scop.) on Philadelphus coronaries. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 52 (1): 20-25. (in Polish)
 • Green I.D., Merrington G., Tibbett M. 2003. Transfer of cadmium and zinc from sewage sludge amended soil through a plant–aphid system to newly emerged adult ladybirds (Coccinella septempunctata). Agric. Ecosyst. Environ., 99: 171-178. DOI: 10.1016/S0167-8809(03)00147-6
 • Hemptinne J.L., Dixon A.F.G., Coffin J. 1992. Attack strategy of ladybird beetles (Coccinellidae): factors shaping their numerical response. Oecologia, 90: 238-245.
 • Honìk A. 1980. Population density of aphids at the time of settling and ovariole maturation in Cocinella septempunctata (Col.: Coccinellidae). Entomophaga, 25: 427-430.
 • Jaworska M., Gospodarek J. 2003. The effect of liming and fertilization with magnesium on the aphis fabae natural enemies in conditions of soil contaminated with heavy metals. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 43(1): 157-163. (in Polish)
 • Kabata-Pendias A., Motowicka-Terelak, Piotrowska M., Terelak H., Witek T. 1993. Assessment of the degree of soil and plants pollution with heavy metals and sulphur. Wyd. IUNG Puławy, ser. P, 53 pp. (in Polish)
 • Kafel A., Gospodarek J., Nadgórska-Socha A., Babczyńska A., Zawisza-Raszka A., Wilczek G., Świergosz-Kowalewska R. 2012. Anti-oxidant responses of Aphis fabae aphids fed on Vicia faba plants grown on soil contaminated with heavy metals. Physiol. Entomol. (in press).
 • Oliver T.H., Timm s J.E.L., Taylor A., Leather S.R. 2006. Oviposition responses to patch quality in the larch ladybird Aphidecta obliterata (Coleoptera: Coccinellidae): effects of aphid density, and con- and heterospecific tracks. Bull. Entomol. Res., 96: 25-34. DOI: 10.1079/BER2005395
 • Powell B.E., Silverman J. 2010. Impact of Linepithema humile and Tapinoma sessile (Hymenoptera: Formicidae) on three natural enemies of Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae. Biol. Control, 54(3): 285-291. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2010.05.013
 • Sloggett J.J., Majerus M.E.N. 2003. Adaptations of Coccinella magnifica, a myrmecophilous coccinellid, to aggression by wood ants (Formica rufa group). II. Larval behaviour, and ladybird oviposition location. Eur. J. Entomol., 100: 337-344.
 • Styrsky J.D., Eubanks M.D. 2007. Ecological consequences of interactions between ants and honeydew-producing insects. Proc. Royal Soc., B, 274: 151-164.
 • Winder L., Merrington G., Green I. 1999. The tri-trophic transfer of Zn from the agricultural use of sewage sludge. Sci. Tot. Environ., 229: 73-81. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0048-9697(99)00070-4
 • Winiarska W. 1997. Natural enemies of the aphid Aphis fabae Scop complex. (Aphididae) on selected weed species in urban green areas of Lublin. Rozpr. hab. 208, Wyd. AR Lublin, 80 pp.
 • Wnuk A., Starmach M. 1977. The effect of aphids colony size on Diptera, Syrphidae oviposition. Zesz. Nauk. AR Krak., 125: 199-207. (in Polish)

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0ec2ab2e-0f65-4a60-9f4c-66ac99e21abf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.