PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 11 | 2 |
Tytuł artykułu

Damage to trees and regeneration layer resulting from timber harvesting with the use of equipment aggregated with farm tractors in thinned pine stands

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ pozyskania drewna z użyciem urządzeń agregowanych z ciągnikami rolniczymi na poziom uszkodzeń drzew i odnowienia w trzebieżach drzewostanów sosnowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The research was conducted in pine stands where selective early and late thinning was carried out with the use of NIAB 5-15 and HYPRO 450 debranching and cutting processors along with a FRANSGÅRD V-6000 GS cable winch aggregated with farm tractors. In case of cut-to-length system, timber harvesting was executed by means of processors and in case of tree-length system – by means of a cable winch. The harvested timber was forwarded to the depots in the second stage with the use of self-loading trailers or skidded with the use of a cable winch. Tree damage in case of processor technology oscillated at the level of 3.1-11.3%, and in case of a cable winch: 3.0-10.9%. The level of damage to the regeneration layer amounted to 4.1-27.1% for the areas where processors had been used. For the areas where timber was harvested by means of a cable winch, the level of tree damage was 5.2 -14.0% of trees growing under the main stand’s crown layer.
PL
Badania zostały przeprowadzone w drzewostanach sosnowych, w których zrealizowano selekcyjne trzebieże wczesne i późne. Podczas realizacji zabiegów wykorzystano procesory okrzesująco-przerzynające NIAB 5-15 i HYPRO 450 oraz wciągarkę linową FRANSGÅRD V-6000 GS agregowane z ciągnikami rolniczymi. Pozyskanie drewna przeprowadzono technologiami w ramach systemu drewna krótkiego z wykorzystaniem procesorów oraz w ramach systemu drewna długiego z wykorzystaniem wciągarki linowej. Pozyskane drewno było zrywane na składnice w drugim etapie w sposób podwieszony z wykorzystaniem przyczep samozaładowczych lub w sposób półpodwieszony z wykorzystaniem wciągarki linowej. Pozyskanie drewna z wykorzystaniem procesorów spowodowało uszkodzenia drzew w granicach od 3,1 do 11,3%, a w technologii z wciągarką od 3,0 do 10,9%. Poziom szkód w warstwie odnowienia zawarł się w przedziale od 4,1 do 27,1% na powierzchniach, na których zastosowano procesory. Na powierzchniach, gdzie drewno pozyskano z wykorzystaniem wciągarki uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu od 5,2 do 14,0% egzemplarzy rosnących pod okapem drzewostanu głównego.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Numer
2
Opis fizyczny
p.37-51,fig.,ref.
Twórcy
 • Department of Forest and Wood Utilization, University of Agriculture in Krakow, 29 Listopada 46, 31-425 Krakow, Poland
autor
 • Department of Forest and Wood Utilization, University of Agriculture in Krakow, 29 Listopada 46, 31-425 Krakow, Poland
autor
 • Department of Forest and Wood Utilization, University of Agriculture in Krakow, 29 Listopada 46, 31-425 Krakow, Poland
 • Department of Forest and Wood Utilization, University of Agriculture in Krakow, 29 Listopada 46, 31-425 Krakow, Poland
autor
 • Department of Forest and Wood Utilization, University of Agriculture in Krakow, 29 Listopada 46, 31-425 Krakow, Poland
Bibliografia
 • Athanassiadis D., 1997. Residual stand damage following cut-to-length harvesting operations with a farm tractor in two conifer stands. Silva Fenn. 31, 461-467.
 • Butora A., Schwager G., 1986. Holzernteschäden in Durchforstungsbeständen. Berichte 288, 1-47.
 • Giefing D.F., 1994 a. Ciągniki rolnicze w procesie pozyskiwania drewna [Farm tractors in timber harvesting]. Przegl. Techn. Roln. Leśn. 10, 22-23 [in Polish].
 • Giefing D.F., 1994 b. Badania eksploatacyjne procesora HYPRO [Field tests of tractorprocessor HYPRO]. Przegl. Techn. Roln. Leśn. 12, 20-22 [in Polish].
 • Glazar K., Maciejewska M., 2009. Ecological aspects of wood harvesting and skidding in pine stands with use different technologies. Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 8 (3), 5-14.
 • Hakansson M., 1989 a. Field studies of small processors. Small Scale Forestry 1, 14-20.
 • Hakansson M., 1989 b. A processor with winch and step feeding [NIAB thinning processor]. Small Scale For. 2, 16-19.
 • Hoffman L., Mederski P.S., Bembenek M., Szumicki D., 2007. Analysis of damage to remaining pine stand following various thinning operations. Logging and wood processing in Central Europe. CULS Prague, Czech Rep. 37-41.
 • Johansson J., 1997. Small tree harvesting with a farm tractor and crane attached to the front. J. For. Eng. 1 (8), 21-33.
 • Kocel J., 2005. Prywatny sektor usług leśnych w latach 1999-2003 [Private sector of forest services in 1999-2003]. Leśn. Pr. Bad. 66 (2), 17-34 [in Polish].
 • Lindroos O., Lidestav G., Norfjell T., 2005. Swedish non-industrial private forest owners: a survey of self-employment and equipment investments. Small-scale Forest Economics, Magagement and Policy 4 (4), 409-426.
 • Moskalik T., 2008. Możliwości zastosowania harwestera Ponsse Beaver z głowicą EH-25 oraz procesora HYPRO 300 przy pozyskiwaniu drewna w trzebieżach wczesnych [The possibilities of using Ponsse Beaver harvester with EH25 head and Hypro 300 processor in timber harvesting in the early thinning]. In: Tendencje i problemy techniki leśnej w warunkach leśnictwa wielofunkcyjnego. Poznań, Poland, 44-50 [in Polish].
 • Paschalis P., Porter B., 1994. Próba oceny uszkodzeń drzew w wyniku prac zrywkowych w sosnowych drzewostanach przedrębnych [An attempt at assesment of tree injuries as resulted from skidding operations in premature Scots pine stands]. Sylwan 138 (9), 17-21 [in Polish].
 • Pulkki R.E., 2004. Glossary of forest harvesting terminology. [online], www.flash.lakeheadu.ca.
 • Sowa J.M., Stańczykiewicz A., 2005. Determination of selected logging technologies impact, in thinned coniferous stands, on damage level of trees. In: Proceedings of the International Scientific Conference on the Ecological, Ergonomic and Economical Optimization of Forest Utilization
 • in Sustainable Forest Management. Kraków-Krynica, Poland, 275-281.
 • Sowa J.M., Stańczykiewicz A., 2007. Determination of the impact of selected logging technologies on the tree damage level in thinned mountain stands. In: Proceedings of the 40th International Symposium on Forestry Mechanization FORMEC’07. Vienna, Austria, 1-9.
 • Sowa J.M., Kulak D., Szewczyk G., 2007. Costs and efficiency of timber harvesting by NIAB 5-15 processor mounted on a farm tractor. Croat. J. For. Eng. 28 (2), 177-184.
 • Sowa J.M., Szewczyk G., 2008. Czasochłonność pozyskiwania drewna z użyciem procesora NIAB 5-15 w drzewostanach trzebieżowych [Time consumption of timber harvesting by means of the NIAB 5-15 processor in mature stands]. Acta Agr. Silv. 46, 53-66 [in Polish].
 • Stańczykiewicz A., 2006. Poziom uszkodzeń odnowienia w wyniku stosowania ręcznomaszynowych technologii pozyskiwania drewna [The level of regeneration damage caused by manual and mechanical technologies of timber harvesting]. Acta Agr. Silv. Ser. Silv. 44, 91-116 [in Polish].
 • Stańczykiewicz A., 2010. Damage to trees and regeneration layer resulting from timber harvesting with the use of equipment aggregated with farm tractors in thinned mountain stands. In: Proceedings of the International Symposium on Forestry Mechanization FORMEC 2010. [CD] Padova, Italy, 1-10.
 • Stańczykiewicz A., 2011 a. Damage to trees and regeneration layer resulting from timber harvesting with the use of equipment aggregated with farm tractors in thinned fir stands. In: Technology and ergonomics in the service of modern forestry. Wyd. UR, Kraków, 253-268.
 • Stańczykiewicz A., 2011 b. Badania nad optymalizacją proekologicznej technologii trzebieży drzewostanów iglastych z zastosowaniem procesorów zagregowanych z ciągnikami rolniczymi [Research on optimization of pro-ecological thinning technology in coniferous stands using processors aggregated with farm tractors]. In: Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu badawczego nr N309 4235 33 przeprowadzonego w latach 2007-2010. Maszyn. KULiD, 1-122 [in Polish].
 • Stańczykiewicz A., Sowa J.M., Szewczyk G., 2011. Uszkodzenia drzew i odnowienia w wyniku ręczno-maszynowego pozyskania drewna z wykorzystaniem urządzeń agregowanych z ciągnikami rolniczymi [Damage to trees and regeneration as a result of motor-manual timber harvesting using equipment aggregated with farm tractors]. Sylwan 155 (2), 129-137 [in Polish].
 • Suwała M., 1999. Uszkodzenia drzew i gleby przy pozyskiwaniu drewna w późnych trzebieżach drzewostanów sosnowych [Damage of trees and soil caused at timber harvesting in late thinnings of pine stands]. Pr. Inst. Bad. Leśn. Ser. A, 873, 1-83 [in Polish].
 • Walczyk J., 1997. Procesory tworzone na bazie ciągników rolniczych [Processors aggregated with farm tractors]. Przegl. Techn. Roln. Leśn. 3, 18-21 [in Polish].
 • Zastocki D., 2001. Małe i średnie prywatne firmy leśne w pozyskiwaniu drewna – stan obecny i perspektywy rozwoju [Participation of small and medium-size forest firms in wood harvesting – the present state and the future]. Sylwan 145 (11), 39-47 [in Polish].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0c5065cd-1353-4cd8-ae11-8aa257c54bf0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.