PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | 364 |
Tytuł artykułu

Badania nad wpływem zanieczyszczeń powietrza na lasy w Wielkopolsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
RU
Issledovanija po vlijaniju zagrjaznenijj vozdukha na lesa v Vel'kopol'ske
EN
Invesigations on the effect of air contaminations on forests in the Wielkopolska region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
RU
В статье рассматривается следующая проблематика для области Велькопольски: - влияние промышленных эмиссий на повреждения деревьев и снижение продукции биомассы, - воздействование промышленных эмиссий на почвы и методы исследования почв, - оценка хозяйственных потерь и экономических ценностей, - рекультивация поврежденной растительности и исследования пригодности деревьев для этой цели, - физиология влияния эмиссий SO₂, NO₂, HF и O₃ на газовый обмен у сосны обыкновенной, - влияние газовых эмиссий на генетические изменения в популяциях деревьев.
EN
The following problems concerning the Wielkopolska region are presented in the paper: - effect of industrial emissions on damages of trees leading to reduction of the biomass production, - effect of industrial emissions on soils and the respective soil investigation methods, - estimation of economic losses, - recultivation of devastated vegetation and investigations on suitability of trees for this purpose, - physiology of the effect of SO₂, NO₂, HF and O₃, on the gas echange in Scots pine, - effect of gaseous emissions on genetic changes in populations of trees.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
364
Opis fizyczny
s.61-67,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Dendrologii, Polska Akademia Nauk w Kórniku
Bibliografia
 • 1. Białobok S., 1984: Controlling atmospheric pollution. W-Air pollution and plant life. Red. M. Treshow. W-J. Wiley Sons, Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore, 451-478.
 • 2. Białobok S., Karolewski P., Oleksyn J., 1980: Sensitivity of Scots pine needles from mother trees and their progenies to the action of SO₂, O₃, a mixture of these gases, NO₂ and HF. Arbor. Kór., 25: 289-303.
 • 3. Białobok S., Oleksyn J., Karolewski P., 1980: Zróżnicowanie wrażliwości na działanie dwutlenku siarki 6 polskich proweniencji świerka pospolitego (Picea abies L.) Karts. Arbor. Kór., 25: 305-310.
 • 4. Białobok S., Rachwał L., 1976: Dobór właściwych gatunków drzew i krzewów w strefie oddziaływania Huty Miedzi, Legnica, (maszynopis).
 • 5. Białobok S., Rachwał L., 1979: Tymczasowy dobór drzew i krzewów ozdobnych dla miast szybko rozwijających się i miast przemysłowych. Min. Adm. i Gosp. Teren, i Och. Śród., Warszawa.
 • 6. Białobok S., Rachwał L., 1981: Studies on tolerance variability of trees and shrubs to air pollution and utilisation of the results in landscape establishment. Arch. Och. Śród., 2-4: 101-106.
 • 7. Białobok S., Oleksyn J., Rachwał L., 1984: Selection of trees and shrubs for forest restructuring in industrial regions. W-Forest ecosystems in industrial regions. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York. Tokyo, 239-244.
 • 8. Bugała W., Kluczyński B., 1975: Badania przydatności wybranych gatunków drzew i krzewów do rekultywacji skarp piaskowni w Szczakowej. Arbor. Kór., 20: 345-373.
 • 9. Dziubek T., 1973: Fluor jako czynnik destrukcyjny w środowisku przyrodniczym. Mater. Ses. Nauk. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. i AR Poznań, 72-77.
 • 10. Karolewski P., 1981: Influence of some chemical compounds on the sensitivity of Scots pine needles to sulphur dioxide treatment. Arbor. Kór., 26: 181-187.
 • 11. Karolewski P., 1982: Biochemiczne czynniki wrażliwości roślin na działanie dwutlenku siarki. Praca doktorska (maszynopis). UŚ1. Katowice.
 • 12. Karolewski P., Białobok S., 1979: Wpływ dwutlenku siarki, ozonu mieszaniny tych gazów i fluorowodoru na uszkodzenia igieł modrzewia europejskiego. Arbor. Kór., 24: 297-304.
 • 13. Kieliszewska-Rokicka B., 1979: Peroxidase activity in varieties of Weigela and Pinus silvestris resistant and sucseptible to SO₂. Arbor. Kór., 24: 313-320.
 • 14. Kluczyński В., 1973: Badania wzrostu i rozwoju siewek niektórych gatunków drzew i krzewów na popiołach energetycznych dwóch typów. Fol. Forest. Pol., Ser. A, 21: 79-104.
 • 15. Kluczyński B., 1973: Rozwój siewek wybranych gatunków drzew i krzewów w doświadczeniu wazonowym na piasku poflotacyjnym cynkowym z Kombinatu Górniczo-Hutniczego „Orzeł Biały". Arbor. Kór., 18: 223-236.
 • 16. Kluczyński B., 1979: Badania nad rozwojem i przydatnością wybranych gatunków drzew i krzewów do rekultywacji określonych składowisk popiołów energetycznych. Arbor. Kór., 24: 217-282.
 • 17. Kluczyński B., 1982: Tolerancja drzew i krzewów na działanie wysokich stężeń związków fluoru w warunkach Huty Aluminium Konin. Arbor. Kór., 27: 235-264.
 • 18. Kluczyński B., 1982: Przydatność wybranych drzew i krzewów do rekultywacji popiołów siarczano-wapniowych przy elektrowni Konin. Arbor. Kór., 27: 265-283.
 • 19. Krawiarz K., Oleksyn J., Karolewski P., 1979: Changes in chlorophyll a and b content in leaves of poplar Populus „Hybrida 275" subjected to action SO₂ and in the needles of European larch treated with HF. Arbor. Kór., 24: 321-328.
 • 20. Lemke J., 1961: Wpływ dymów fabrycznych na przyrost podmiejskich lasów Poznania. Sylwan, 105: 9-22.
 • 21. Lorenc-Plucińska G., 1978: The effects od SO₂ on photosynthesis and dark respiration of larch and pine differing in resistance to this gas. Arbor. Kór., 23: 121-131.
 • 22. Lorenc-Plucińska G., 1980: Influence of hydrogen fluoride on the rate of CO₂ exchange in Scots pine of different susceptibility to this gas. Arbor. Kór., 25: 269-276.
 • 23. Lorenc-Plucińska G., Oleksyn J., 1982: Effect of HF on photosynthesis, photorespiration and dark respiration in Scots pine. Fluoride, 50: 149-156.
 • 24. Lorenc-Plucińska G., 1982: Influence of SO₂ on CO₂ assimilation and carbon metabolism in photosynthetic processes in Scots pine. Arbor. Kór., 27: 285-310.
 • 25. Mańka K., Bałazy S., 1982: Lasy Wielkopolski a Ich zdrowotność. Kron. Wielkop., 29: 104-118.
 • 26. Maszner P., 1979: Wpływ emisji pyłów i gazów na gleby okolic Lubonia. Rocz. Gleb., 30: 199-213.
 • 27. Mejnartowicz L., 1978: Genetic characteristic of some Scots pine trees susceptible or somewhat resistant to the action of SO₂. Ann. Rep. from Proj. PL-Fs-74. from U. S. Dep. of Agiric. under PL-480.
 • 28. Mejnartowicz L., Białobok S., Karolewski P., 1978: Genetic characteristic of Scots pine specimens resistant and susceptible to SO₂ action. Arbor. Kór., 23: 233-238.
 • 29. Molenda T., 1973: Metody szacowania pozagospodarczych funkcji lasu ze szczególnym uwzględnieniem rejonów przemysłowych. Oddziaływanie przemysłu na lasy. Min. Leś. i Przem. Drzew., 6: 21-111.
 • 30. Młodzianowski F., Białobok S., 1977: The effect of sulphur dioxide on ultra structural organization of larch needles.Acta Soc. Bot. Pol., 46: 629-634.
 • 31. Mucha W., 1969: Problemy leśnictwa rejonów przemysłowych w zakresie restytucji gleb leśnych. Min. Leś. i Przem. Drzew., 3: 257-271.
 • 32. Mucha W., 1975: Oddziaływanie przemysłu na środowisko leśne. [W:] Gospodarka Leśna i Drzewna na tle Nowoczesnej Ochorny Środowiska. Rocz. AR Poznań, 22-27.
 • 33. Mucha W., i inni, 1973: Metody badania gleb leśnych zniekształconych wpływem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i ogólne wskazania przeciwdziałania skutkom. Pol. Tow. Gleb. Warszawa.
 • 34. Mucha W., Sienkiewicz A., Szymańska M., 1976: Efekt nawożenia upraw sosnowych popiołem po węglu brunatnym. [W:j Problemy ochrony i rekultywacji powierzchni ziemi w Polsce. NOT, Warszawa, 288-308.
 • 35. Mucha W., Sienkiewicz A., Hromiak A., 1977: Zawartość mikroelementów (B, Zn, Mn, Cu, Mo) w leśnych porolnych glebach bielicowych wytworzonych z piasków luźnych. Pol. Tow. Gleb., Poznań, 183-190.
 • 36. Mucha W., Sienkiewicz A., Hromiak B., 1977: Kumulacja fluoru w środowisku leśnym. Pol. Tow. Gleb., Poznań, 93-102.
 • 37. Oleksyn J., 1981: Effect of sulphur dioxide on net photosyntesis and dark respiration on Scots pine individuals differing in susceptibility to this gas. Arch. Ochr. Środ., 2-4; 39-47.
 • 38. Oleksyn J., Karolewski P., Krawiarz K., 1982: Wrażliwość niektórych gatunków drzew na działanie HF w warunkach laboratoryjnych. Metabolizm fluoru. PWN, Warszawa, 208-213.
 • 39. Podgórski M., Sobański L., Szramka H., 1980: Próba wyceny wartości pozagospodarczych funkcji lasu na przykładzie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 50: 121-125.
 • 40. Szmidt A., 1978: Zmienność katalazy w populacjach sosny zwyczajnej znajdujących się pod wpływem zanieczyszczeń przemysłowych. [W:] Reakcje biologiczne drzew na emisje przemysłowe. Mater. Symp. Kór. 4-5 maj 1978.
 • 41. Werner A., 1981: Histological changes induced in Weigela, Japanese larch and Scots pine leaves by SO₂. Arbor. Kór., 26: 189-201.
 • 42. Woropaj R., 1962: Badania wstępne nad wpływem aerozolu przemysłowego na florę lasów w otoczeniu Poznańskich Zakładów Nawozów Fosforowych w Luboniu, (maszynopis) WSR Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-086eaad3-8844-4430-b1ba-d5d54df35325
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.